8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 42-43-44 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 1. Ünite Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 42, 43, 44


1.Ünite Ünite Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 42 Cevapları


A-İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.


Soru : 1) Metne uygun bir başlık yazınız


Cevap: Affetmenin Erdemliği


Soru : 2) Peygamberimizin (s.a.v.) “Şimdi size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?” sorusuna Kureyşlilerin verdiği cevapları dikkate alarak Peygamberimizin (s.a.v.) kişilik özellikleri hakkındaki düşün celerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız. 


Cevap: Peygamberimiz her zaman iyi yolda olup kendine kötülük yapan kişilere bile affedici davrandığı görülmektedir. O herkesin hata yapabileceğini ama doğru yolu bulmaları gerektiğini göstermketedir.


Soru : 3) Kureyşlilerin yerinde olsaydınız Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) konuşması sonrası neler hissedebileceğinizi aşağıdaki boşluğa kısaca yazınız


Cevap: Ben onların yerinde olsam Peygamberimizin ne kadar iyi ve affedici bir insan olduğunu görür yaptığım hatalar için vicdan azabı çeker ve bu zamandan sonra elimden gelen her işi en iyi şekilde yapmaya çalışırdım.


Soru : 4) Yukarıdaki metin Peygamberimizin (s.a.v.) aşağıdaki özelliklerinden hangisini ön plana çıkarmaktadır


Cevap:   B
A) Sevgisini B) Afediciliğini C) Cesaretini D) Güvenilirliğini


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 43 Cevapları


B- Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.


Soru : 1) Hicret’ten sonra Medine’de yapılanları göz önünde bulundurarak toplumda sosyal barışın sağlanması için neler yapılabileceğini aşağıdaki boşluğa yazınız


Cevap:
Bir toplumda huzurlu bir şekilde yaşamak için insanların birbirlerine saygı duymaları gerekmektedir. Kimseyi fakir, zengin, dini farklı veya kadın erkek diye ayırmadan herkesi insan olduğu için kabul etmemiz gerekir. Böylece toplumda huzur ve güven ortamı sağlamış oluruz. Bununla ilgili belli kurallar ortaya koyabiliriz. Peygamber efendimiz bunun için Medine Sözleşmesi imzalanmıştır. Böylece toplumdaki sorunların önüne geçilmeye çalışılmıştır.


Soru : 2) Bedir zaferinin İslam tarihi açısından önemi nedir? Yazınız.


Cevap: Bedir savaşı Müslümanların yapmış olduğu ilk savaş olmakla birlikte Hz. Muhammed komutasında kazanılmış ilk askeri zafer olma niteliği taşımaktadır. Elde edilen bu zaferle birlikte Müslümanların varlığı önemli bir güç kazanmıştır.  Bu savaşta elde edilen üstünlük sayesinde Müslümanlar geniş alanlara yayılma olanağı sağlamışlardır.


Soru : 3) İslam’ın yayılmasına ve doğru öğrenilmesine Ashâb-ı Sufe’nin katkısı nedir? Düşüncelerinizi aşağıdaki boşluğa kısaca yazınız. 


Cevap: Suffe, İslam’ın ilk sistemli eğitim kurumudur. Bilgili ve düzenli bir öğretim sistemine sahip kişilerin İslam dinini daha iyi anlatması ve insanlara kabul ettirmesi daha kolaydır. Bundan dolayı İslam’ın yayılmasında çok katkı sağlamışlardır.


Soru : 4) Veda Hutbesi’nden çıkarılabilecek ilkelerden dört tanesini aşağıdaki boşluğa yazınız.


Cevap:

 • İnsanların hepsi eşittir
 • Veda hutbesi evrensel mesajlar içermektedir.
 • Kadınların değersizliğini ortadan aldırmıştır
 • Haram mal elde edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


Soru : Hz. Peygamber (s.a.v.), Zeyd bin Harise (r.a) ile beraber İslam’ı anlatmak için gittiği Taif ’te hakarete uğramış, taşlanmıştı. Buna rağmen Taililere beddua etmedi. Uhud’da yaralandığında da Kureyş’in iyiliği için dua etti.

1) Bu durum Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kişisel özelliklerinden hangisine örnektir?


Cevap: C
A) Hakkı gözetmesi ve adaletli oluşuna
B) Yardımsever ve cömert oluşuna
C) Bağışlayıcı ve afedici oluşuna
D) Dürüst ve güvenilir oluşuna


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 44 Cevapları


Soru : 2) Aşağıda, Ensar ile ilgili olarak verilen bilgilerden;
I- Medineli Müslümanlardır,
II- Muhacirlere yardımcı olmuşlardır,
III-Cömertlikleri Kur’an’da övülmüştür
hangileri doğrudur?


Cevap: D
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız I-II
D) I-II-III


Soru : 3) Aşağıdakilerden hangisi, sevgili Peygamberimizin Medine’de Müslümanlara ait bir pazar yeri kurmasının sebeplerinden biri değildir?


Cevap: C
A) Müslümanların ekonomik bağımsızlığını temin etmek
B) İslam dininin ticari hükümlerini göstermek
C) Müslümanların kısa yoldan zengin olmalarını sağlamak
D) Pazarda alışverişin adap ve kurallarını belirlemek


Soru : 4) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim öğretime verdiği önemi göstermektedir?


Cevap: D
A) Medine’de bulunan Araplar ve Yahudilerle Medine Sözleşmesi’ni yapması
B) Ensar ve muhacir arasındaki kardeşlik uygulaması
C) Çevre ülke liderlerine ve kabile başkanlarına elçiler göndermesi
D) Mescid-i Nebi’nin arkasına Sufe adı verilen bölüm yaptırması


Soru : D- Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.


Cevap:

 • 1) ( Doğru ) Hicretle birlikte İslamiyet daha hızlı yayılmaya başlamıştır.
 • 2) ( Doğru ) Muhacir, Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara denir.
 • 3) ( Yanlış ) Hudeybiye Antlaşması Uhud Savaşı’ndan önce imzalanmıştır.
 • 4) ( Doğru ) Mekke’nin Fethi ile birlikte Kâbe putlardan temizlenmiştir.

E- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.


Cevap:

 • 1) Peygamberimizin (s.a.v.) cenazesi gül bahçesi anlamına gelen Ravza-i Mutahhara defnedilmiştir.
 • 2) Müşriklerin Müslümanlarla her türlü sosyal ve ekonomik ilişkiyi yasakladıkları döneme Boykot Yılları denir.
 • 3) Mescid-i Nebi’nin yanına inşa edilen Suffe İslam’ın ilk eğitim-öğretim kurumudur.
 • 4) Hicret eden Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara Ensar denir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar mekke’den Medine’ye göç ettikten sonra müşriklere karşı ve onların zulümlerini önlemek amacıyla Bedir savaşı’nı başlatmış ve Bedir Savaşı’ndan büyük bir zaferle çıkmışlardır Bedir Savaşı’ndan sonra Müslümanlar daha fazla özgürlüklerine ve işkenceler elinden kurtularak Müslümanlığın yayılmasında büyük Bir yol açılmıştır. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem halifeler ve Müslümanlar sayesinde kazanılan Bedir savaşı Müslümanlığın ilk kazanılan savaşlar arasında yer almaktadır müşrikler özellikle Mekke’de bulunan müşrikler Müslümanlara büyük işkenceler eziyetler ve zulümler yapmaktaydı Bedir Savaşı’nın zaferinden sonra bu daha azalmış ve Müslümanlık daha hızlı bir şekilde yayılmıştır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.