8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 55-56 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin Vahyi Yaşayarak Öğretmesi Cevapları Sayfa 54, 55, 56


Peygamberimizin Vahyi Yaşayarak Öğretmesi Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 55 Cevapları


Abdullah Öğretmen, öğrencilerine şöyle bir söz söyledi. “Hz. Muhammed (s.a.v.) bir insandır ama sıradan bir insan değildir. Taşlar arasında yakut ne ise o da öyledir.” (Anonim)

Soru : Abdullah Öğretmen, okuduğu bu beyitle Peygamberimizin (s.a.v.) hangi özelliğine dikkat çekmektedir. Arkadaşlarınızla tartışınız. 


Cevap:
Peygamber efendimiz ne kadar insan olsa da insanların arasında ayıran özelliği ona peygamberlik verilmesidir. Her zaman doğru yolda olmuş iyiliği savunmuştur. bu da insanların içinde ki tek çeşit bir çiçek özelliği taşımasıdır.


Soru : İsanın nasihatten çok örnek davranışa ihtiyacı vardır.” sözünü dikkate alarak Peygamberimizin (s.a.v.) örnekliği ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız. 


Cevap: Peygamber efendimiz hayatını ümmetlerine adamış onları  doğru yolu bulmaları için uğraşmıştır. her zaman affedici olmuş ve İslam dinini yayama konusunda inancını kaybetmeyip mücadele etmiştir.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 56 Cevapları


Allah Resulü’nün (s.a.v.) vefatından sonra eşi Hz. Aişe, “Onun ahlakı nasıldı?” diye soranlara “Siz Kur’an okumaz mısınız? Onun (s.a.v.) ahlakı Kur’an’dı.” diye cevap vermiştir. (Müslim, Müsairîn, 139.)

Soru : Hz. Aişe’nin verdiği bu cevap Kur’an ile Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yaşantısı arasında nasıl bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 


Cevap:
Kur’an da bahsedilen davranışları peygamber efendimiz kendi yaşantısında uygulamıştır. Yaptığı her şey Kur’an da belirtilen şeylerdir. Bundan dolayı Hz. Aişe böyle bir cevap vermiştir. Peygamber efendimiz Kur’an ı en iyi şekilde insanlara açıklamış ve yapması gerekenleri en iyi şekilde bildirmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmeden önce bile cennette müjdelenen ve diğer kutsal kitaplarda ismi geçen son peygamber olarak bilinir. Cennetin kapısında ismi yazması peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam’ı tamamlayıcısı olmasına örnek verilebilir. Kutsal kitabımız olan kur’an-ı Kerim’de peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem den bahsedildiği zaman habibim olarak hitap edilmesi güzel ve ahlaklı davranışlarından bahsedilmesi ve son peygamber oluşu nun söylenmesi bize en güzel kanıtlar ve örnekler olarak gösterilebilir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.