7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-90 Cevapları MEB Yayınları

Göster

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin İbadet Hayatı Cevapları Sayfa 86, 87, 88, 89, 90, 91


Peygamberimizin İbadet Hayatı Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 86 Cevapları


Soru : 1. İbadet kavramı hakkında neler biliyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: İbadet, kulun Allah’a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimleri için kullanılan terim.


Soru : 2. Ramazan ayında ne tür ibadetler yapıyorsunuz? Ailenizle konuşunuz


Cevap: Bize farz olan orucumu tutuyorum. Ayrıca teravih namazını kılıyorum. Mukabele okuyoruz.


Soru : 3. Tesettür ve nezaket ne demektir? Sözlükten anlamlarını araştırınız.


Cevap:
Tesettür: İnsanın fıtrî, tabii, örfî veya dinî bir gerekçeyle vücudunun belli yerlerini örtmesi anlamında terim.
Nezaket: Terbiye, nezaket ve görgü kuralları anlamında ahlâk terimi.


Soru : 4. Tesettür ile ilgili bir ayet bularak defterinize yazınız.


Cevap: “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, dışarı çıkarken üstlerine cilbablarını alsınlar. Bu, onların tanınmasını ve bundan dolayı incitilmemelerini sağlar. Allah, Gafûrdur, Rahîmdir.” (Ahzab, 33/59).


Soru : Kulluk kavramını daha önce hiç duydunuz mu?
Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap:  Dinin gereği olan her türlü güzel ahlak kurallarına göre yaşamak, her türlü güzel, yararlı iş yapmak ibadettir.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 87 Cevapları


Sen şimdi Rabb’ini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol! Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb’ine ibadet et.” (Hicr suresi, 98-99. ayet.)

Soru : İbadetlerin zamanı konusunu yukarıdaki ayeti dikkate alarak yorumlayınız.


Cevap: İnsanlar doğumdan ölene kadar Allah’a ibadet etmesi gerekir.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 88 Cevapları


Abdullah b. Mes’ud (r.a.) Peygamber Efendimize “En hayırlı amel hangisidir?” diye sordu. Peygamberimiz: “Vaktinde kılınan namazdır.” buyurmuştur. (Müslim, İman,137.)

Soru : Yukarıdaki hadisten anladıklarınızı arkadaşlarınızla yorumlayınız.


Cevap: İbadetlerimizi vaktinde yapmamız gerekir. Vaktinde yapılan ibadet daha hayırlıdır.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 90 Cevapları


Peygamberimizin ibadetlere çok düşkün olduğunu gösteren bir olayı Hz. Aişe şöyle anlatıyor: “O, geceleyin kalkıp ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bunun üzerine ona: ‘Ya Resulallah! Senin geçmiş ve gelecek bütün hataların bağışlandığı hâlde niye böyle kendini yoruyorsun?’ dedim.” Allah Resulü: “Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?” diye buyurdu. (Buhârî, Tefsir (Fetih), 2.)

Soru : Şükür göstergesi olarak sizler hangi ibadetleri yapıyorsunuz? Arkadaşlarınızla düşüncelerinizi paylaşınız.


Cevap:   Şükür göstergesi olarak dinimiz de emredilen davranışları yapmaya çalışıyorum. Her zaman helal lokma yemeye, ibadetlerimi yapmaya, insanlar hakkında kötü konuşmamaya, hak yememeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerin sıkça yapar ibadetlerine çok dikkat eder ve ibadetleri ile örnek olan en güzel son peygamberdir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle hayırlı geceler de Ramazan ayında ve geceleri ibadet etmeyi çok severdi. Camide cemaatle namaz kılar tesbihatlarının çeker pazartesi ve Perşembe günleri de muhakkak oruçlu geçirirdi. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu ibadetlerle müslümanlara ve sahabeleri örnek olmuştur

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.