7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 64-65-66 Cevapları MEB Yayınları

Göster

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 2. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 64, 65, 66


2.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 64 Cevapları


A. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.


Soru : 1. Cahiliye Dönemi’nde insanlar arasındaki ayrımcılığa dair örnekler veriniz.


Cevap: Kadın erkek eşitliği yoktur. Zenginler yoksulları ezmekteydi. Dinlerden dolayı ayrımcılık yapılmaktaydı.


Soru : 2. Adalet kavramını açıklayarak sosyal adaletle ilgili örnekler veriniz.


Cevap: Adalet, hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk. Esnaf müşteriye karşı, öğretmen öğrenciye karşı, ev sahibi kiracıya karşı aynı şekilde bunlar da onlara karşı adaletli olması gerekmektedir.


Soru : 3. Emanet ne demektir? Açıklayınız


Cevap: Emanet, birine, geri alınmak üzere, geçici olarak bırakılan, teslim alan kişice korunması gereken eşya, kimse.


Soru : 4. Allah’ın (c.c.) insanlara vermiş olduğu emanetler nelerdir? Yazınız.


Cevap: Allah’ın insanlara bıraktığı en büyük emanet bedenimizdir. Ayrıca çevremiz, canımız, malımız dünyada ki her şey bizlere emanettir.


B. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları uygun şekilde cevaplayınız.


Soru : 5. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını emrettiği evrensel ilkelerden biri değildir?


Cevap: B
A) Din B) Makam C) Mal D) Akıl


Soru : Her türlü sapmanın ve haksızlığın karşıtı olup bir şeyi ait olduğu yere koymak, onun hakkını vermek, eşit ve denk yapmak anlamlarına gelir.

6. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: C
A) Emanet B) Ganimet C) Adalet D) Kul Hakkı


Soru : “Allah (c.c.) size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisâ suresi, 58. ayet.)

7. Yukarıda verilen ayette yer alan emanet kavramı ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: B
A) Geri alınmak üzere verilen herhangi bir şey B) Yönetim
C) Dünya işleri D) Dinî sorumluluklar


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 65 Cevapları


Soru : 8. Ticari hayatta karşılaşılabilen aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi kul hakkına girmez?


Cevap: D
A) Malın kusurunu gizleme
B) Eksik tartı
C) Malın değerini gerçek değerinden yüksek belirlemek
D) Peşin veya vadeli satmak


Soru : 9. Kişinin Allah’a (c.c.) karşı sorumluluklarını yerine getirme konusunda hassas davranmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: A
A) Takva B) İbadet C) Kulluk D) Hicret


C. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.


Cevap:

  • 10.“Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık.” (Hucûrat suresi, 13. ayet)
  • 11.İslam dinine göre insanlar Allah’ın (c.c.) teklifleri karşısında eşittir.
  • 12.”… Beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur.” (İbn Hanbel, Müsned, C 5, 411.)
  • 13.Hırsızlık ve gasp gibi malların haksız yollardan elde edilmesine şiddetli cezalar getirilmesi mal dokunulmazlığı ile ilgilidir.

Ç. Soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız.


Soru : 14.Hz. Peygamber Medine’de ilk Cuma namazını nerede kıldırmıştır?


Cevap: Medine’de Beni Salim bölgesinde kılmıştır.


Soru : 15.Takvayı Peygamberimiz nasıl tarif etmiştir?


Cevap: Takvadan ayrılmayanın Rabbini memnun edeceğini Rabbi katında değerinin artacağı şeklinde tarif etmiştir.


Soru : 16.Hz. Peygamber’in insanlara tavsiyesi doğrultusunda takvalı olmak için neler yapabilirsiniz?


Cevap: Allah’ın bizlere yasakladığı şeylerden uzak durarak.


Soru : D. Aşağıda verilen kavramları ve açıklamaları uygun şekilde eşleştiriniz.


Cevap:

  1. Kamu malı (E)
  2. Haksız yoldan mal edinme (C)
  3. Peygamberimizin hac sırasında yaptığı konuşma (B)
  4. Devletin temeli olan çok önemli bir uygulama (A)
  5. Daha sonra alınmak üzere verilen eşya (D)

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 66 Cevapları


D. Aşağıdaki bulmacada, işlediğiniz ünitede geçen bazı kavramlar ve isimler gizlenmiştir. Bunları bularak renkli kalemle işaretleyiniz.


Cevap:

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 64-65-66 Cevapları MEB Yayınları
”7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 66 Cevapları”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke’de yaşadığı dönemlerde Mekke halkı cahil bir dönemde yani cahiliye devrinde idi. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradaki müşrik insanların putlara tapma sından ve cahillik içerisinde yaşamasından dolayı çok büyük üzüntü duyardı. Cahiliye devrinde kız çocuklarını diri diri gömülürdü. Aynıdır kadınlara bir hak verilmez kadınlar ezilir ve sevilmezdi. Cahiliye devrinde insanlar kölelere büyük işkenceler yapar zor işlerde kullanılır di.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.