7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 82-83-84 Cevapları MEB Yayınları

Göster

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 3. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 82, 83, 84


3.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 82 Cevapları


A. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplandırınız.


Soru : 1. Ehl-i beyt ne demektir? Açıklayınız.


Cevap:  bir evde yaşayan aile fertleri manasına gelir. Peygamber Efendimiz ‘in aile fertlerinin tamamını ifade etmektedir. Bu manada Ehl-i Beyt; Resûl-i Ekrem Efendimiz ve ailesi, Hz. Ali, Câfer, Akîl, Abbâs ve aileleridir.


Soru : 2. Peygamber Efendimizin eşlerine karşı tutum ve davranışlarına örnekler veriniz


Cevap: Peygamber efendimiz eşlerine karşı hep saygılı ve sevgili olmuştur. Onları hiçbir zaman küçümsememiş ve eşit olarak görmüştür.


Soru : 3. Peygamber Efendimizin çocuklarının isimlerini yazınız.


Cevap: Kasım, Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah


Soru : 4. Komşuluğun önemine dair bir hadis-i şerif yazınız.


Cevap: “Sizden biri kendisi için istediğini din kardeşi için -yahut komşusu için- istemedikçe (tam) iman etmiş olamaz.” (Müslim, İman, 71)


B. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları uygun şekilde cevaplayınız.


Soru : 5. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) aile üyelerini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: B
A) Sahabe B) Ehl-i beyt C) Ashab-ı suffe D) Vefa


Soru : 6. “Akrabası ile ilişkisini kesen cennete giremez. (Buhârî, Edeb, 11.)”

Yukarıdaki hadis-i şerif aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?


Cevap: A
A) Sıla-i rahim B) Adalet C) Sıdk D) Komşuluk


Soru : 7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi şefkatli bir babanın tutum ve davranışları arasında yer almaz?


Cevap: B
A) Evine girerken selam vermek B) Çocukları arasında ayrım yapmak
C) Güler yüzlü ve anlayışlı olmak D) İşleri danışma ile yürütmek


Soru : 8. İslam dininde komşuluk hakları çok önemli olup komşuların birbirleri üzerinde birtakım hakları vardır. Aşağıdakilerden hangisi komşuluk hakları arasında yer almaz?


Cevap: D
A) Borç istediğinde elinden geldiğince destek olmak
B) Hastalandığında ziyaretine gitmek
C) Acı ve tatlı gününde yanında olmak
D) Miras olarak bıraktıklarını uygun şekilde paylaştırmak


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 83 Cevapları


Soru : 9. Aşağıdakilerden hangisi akrabalarımıza karşı görevlerimizdendir?


Cevap: A
A) Zor günlerinde yanlarında olmak
B) Onları sadece bayram günlerinde ziyaret etmek
C) Ziyaretleri karşılık bekleyerek yapmak
D) Borç istediğinde vermemek


C. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 


Cevap:

  • 10.Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlakı en iyi olanlarıdır.
  • 11.Peygamberimizin torunu ve Hz. Ali’nin en büyük çocuğu Hz. Hasan’dır
  • 12.Peygamberimizin ilk eşi ve altı çocuğunun annesi Hz. Hatice’dir.
  • 13.Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin.

Ç. Soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız.


Soru : 14.Yukarıdaki metnin başlığı ne olabilir?


Cevap: Komşuluk Bağı


Soru : 15.İnsanlara ailesinden sonra hak bakımında en yakın olan kimlerdir?


Cevap: Komşularıdır.


Soru : 16.Komşuların hakları arasında sayılan maddeleri sıralayınız.


Cevap: Evi veya tarlasını satın almada öncelik hakkına sahiptir.


Soru : 16.Komşuların hakları arasında sayılan maddeleri sıralayınız.


Cevap:

  1. Hz. Peygamber’in yolundan giden dört halife, ashab ve daha sonra gelen Müslümanlara denir. (D)
  2. Merhamet etmek ve acımak anlamına gelir. (C)
  3. Peygamber Efendimizin vefat edince kabri başında gözyaşı döktüğü evladıdır. (A)
  4. Evleri, işyeri veya tarlası yakın olan kimselere denir. (E)
  5. Görülen iyilikleri unutmama. (B)

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 84 Cevapları


E. Aşağıdaki bulmacada, işlediğiniz ünitede geçen bazı kavramlar ve isimler gizlenmiştir. Bunları bularak renkli kalemle işaretleyiniz.


Cevap:

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 82-83-84 Cevapları MEB Yayınları
”7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 84 Cevapları”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem annesini babasını dedesini amcasını eşlerini ve çocuklarını çok sever onlara saygı ve hürmet t ve sevgi de bulunurdu. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayrıca akrabalarını ve komşularını da çok severdi. Ehlibeyt olarak bildiğimiz ve adlandırdığımız peygamber efendimizin temel aile bireylerini kapsayan ve bu anlamda aile bireylerine gösterdiği saygıyı benimseten bir sözcüktür bizlerde peygamber efendimizin izinden giderek aile bireylerinizi aile büyüklerimize komşularımıza ve akrabalarımıza saygılı olmalıyız Ayrıca yakınlarımızla iletişimi koparma malı büyüklerimize hürmet göstermeli büyüklerimize karşı saygılı ve hoşgörülü davranmalıyız

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.