7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 78-79 Cevapları Tutku Yayınları

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Bir Hadis Öğreniyorum Cevapları Sayfa 78, 79


Bir Hadis Öğreniyorum Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 78 Cevapları


Soru : Aile içinde bireylerin sorumlulukları ve görevleri nelerdir? Açıklayınız


Cevap:
Aile içinde bireylerin birbirlerine karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar anne ve babaların hem birbirlerine karşı hem de çocuklarına karşı sorumlulukları vardır.
Yemek yapmak, çalışmak evin düzenini sağlamak gibi, çocukların ise odalarını temiz tutmak, paralarını tasarruflu kullanmak, kardeşlerine sevgi ve saygı ile davranmak, ev işlerinde katkıda bulunmak gibi sorumlulukları vardır.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 79 Cevapları


“Hepiniz birer yöneticisiniz. Hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz. Devlet başkanı bir yöneticidir ve yönettiklerinden sorumludur. Evin beyi, ailesinin yöneticisidir ve yönettiklerinden sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve yönettiklerinden sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir yöneticidir ve yönettiklerinden sorumludur.”

(Buhârî, el-Câmiu’s-Sahih, İstikraz, 20, Cuma, 11.)

Soru :  Yukarıdaki hadisi yorumlayınız. Bu hadisten, günlük hayatımıza yönelik ilke ve değerler çıkarınız. Çıkardığınız ilke ve değerlere uymanın neden önemli olduğunu arkadaşlarınızla değerlendiriniz.


Cevap:
Bulunduğumuz konuma göre görev ve sorumluluklarımız bulunmaktadır. Hepimiz kendi görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekmektedir.
Bir evde çocuksam odamı toplamak, anne ve babaya saygılı olmak, ev işlerine yardım etmek gibi görevlerim ve sorumluluklarım vardır. Okulda öğrenci isem dersi dinleme ödev yapma gibi sorumluluklarım bulunmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Aile bireylerimize karşı görev ve sorumluluklarımız vardır. Sorumluluklarımızı tam ve güzel bir şekilde bildiğimiz zaman aile içinde huzur ve mutluluk olur. Aile bireyleri arasında yardımlaşma dayanışma ve saygılı olmak esas alınacak ahlaki davranışlardır. Peygamber efendimiz de Ehlibeyt dediği aile bireylerine merhamet saygı sadakat güvenilir ve yardımlaşma gibi birçok ahlaki davranış en güzel şekilde benimsetmis tır. Ailemiz doğup büyüdüğümüz ahlaki ve manevi ve hayata başlayacağımız zaman öğrenebileceğiniz birçok öğrenimleri edindiğimiz bir ortamdır aile bireyleri bize karşı sevgi ve saygılı olmak bize hem mutlu ettiği gibi hem de huzurlu bir hayat sürmemiz e yardımcı olacaktır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.