7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 118-119 Cevapları Tutku Yayınları

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Bir Hadis Öğreniyorum Cevapları Sayfa 118, 119


Bir Hadis Öğreniyorum Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 118 Cevapları


Soru : Bedir Savaşı’nın İslam tarihi açısından önemi nedir? Düşüncelerinizi açıklayınız.


Cevap: Müslüman ve Müşrikler arasında geçen ilk savaş olma niteliğini taşımaktadır. Ayrıca Müslümanların Müşriklere karşı ilk elde ettiği zaferdir.


Peygamberimiz’in (s.a.v.) Bedir Savaşına katılanların faziletiyle ilgili bir hadisi şöyledir: “Allah, Bedir ehlinin (o günkü yüksek mücadelelerini) takdir etmiştir de onlara, ‘İstediğinizi yapın, cennet sizlere vacip olmuştur veya ben sizleri bağışlamışımdır.’ buyurmuştur.”

(Buhârî, el-Câmiu’s-Sahih, Meğâzî, 9.)

Soru : Yukarıdaki hadisi yorumlayınız. Bu hadisten ilke ve değer çıkarınız. Bedir ehlinin yaptıklarından kendimize ne gibi dersler çıkarabilir ve onların hangi özelliklerini örnek alabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap: Bedir savaşına katılan Müslümanların karşılıkları cennet olacağı söylenmektedir. Orada gösterdikleri başarılar ve dinlerini yaşadıkları yerleri korumak uğruna korkmadan savaşan Müslümanlara Allah cenneti vaat etmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar burada çeşitli bölgelere takımlara hitap etmiş ve Müslümanların yayılması için birçok mücadeleler vermişlerdir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem mekke’yi büyük önem verirdi. Mekke’deki müşriklerin İslamiyeti katılan sahabelerin işkence etmelerine ve zarar vermelerine çok üzülür bu sebeple şehit olan ve mücadele veren Müslümanların yanında bulunurdu. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar mekkeli müşriklere karşı başlatmış oldukları ilk savaş Bedir savaşı’dır. Bu savaşta Müslümanlar rahat bir yaşam ve rahat bir Müslümanlık için savaşmışlardır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.