7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 24-25 Cevapları Tutku Yayınları

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Taif’e Yolculuk Cevapları Sayfa 24, 25


Taif’e Yolculuk Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 24 Cevapları


Soru : Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberliğinin Mekke yıllarında Taif kentine niçin gitmiş olabilir? Arkadaşlarınızla bu konuda konuşunuz.


Cevap: Mekke’de Müslümanlara karşı zorbalık atmaya başlamıştır. Bundan Müslümanları korumak için yeni yurt arayışına girmiş olabilir.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 25 Cevapları


Taif yolculuğu, Peygamberimiz (s.a.v.) için oldukça zor oldu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Taif yolculuğu için “Uhud gününden daha zor oldu.” ifadesini kullanmıştır. Yüce Allah (c.c.), Peygamberimize (s.a.v.) bir melek göndermiş, melek de Hz. Peygamber’e (s.a.v.), isterse iki dağı Taiflilerin  üzerine yıkacağını söylemiştir. Ancak Resulullah (s.a.v.), “Hayır! Allah’ın, onların soylarından sadece Allah’a kulluk edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracağını ümit ederim.” cevabını vermiştir. (İbn-i Kesir, es-Sîretü’n-Nebeviyye, s. 243; aynı olay için ayrıca bk. Buhârî Bed’ül Halk, 7; Müslim, Cihad, s. 111.

Soru : Yukarıdaki metinden hangi sonuçları çıkarabiliriz? Düşüncelerinizi açıklayınız.


Cevap: Bir iş konusunda yardım istediğimiz insan Allah’a şirk koşan biriyse ondan yardım almamalıyız.


Soru : Peygamberimizin (s.a.v.) Taif yolculuğunu, sebep ve sonuçlarıyla birlikte sınıfınızda değerlendiriniz


Cevap: Peygamber efendimiz Müslümanlar için yeni yurt arayışına girmiştir. Bunun üzerine Taif’e gitmiştir. Beklediğini bulamayıp geri dönmüştür. Yeni yurt arayışına başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bir Müslümanım Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in hayatını örnek edilmesi ve bu ahlaklı ve güzel yaşaman hayatında uygulaması demek Müslüm anlatan ve güzel bir şekilde yaşaması anlamına gelmektedir çok küçük yaştan itibaren peygamber efendimizin hayatını öğrendiğimiz zaman İslam’ın imanın şartlarını ve gerekliliğini en güzel şekilde hadis-i şeriflerde ve ayetlerde öğrenebiliriz Ayrıca peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinde yer alan birçok halk ve davranışı hayata uyguladığımız zaman sağlığın bereket Varlık ve nimetlerin bizi bulduğunu göreceğiz

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.