8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 178-179 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Cevapları Sayfa 178, 179


Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Metni  Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları


Soru: 1926 İzmir Suikasti’ni düzenleyenlerin amaçları nelerdir? Açıklayınız.


Cevap: Yeni bir devletin kurulmasını istemeyen, saltanatın devam etmesini isteyen bir kesimin önlerindeki engelin Mustafa Kemal olduğunu düşündükleri için ona suikast düzenlemişlerdir.


Soru: Suikast girişiminden sonra halkın, Mustafa Kemal’e bağlılık bildiren gösteriler yapmasını cumhuriyet rejiminin ve inkılapların geleceği açısından açıklayınız.


Cevap: Halkın Mustafa Kemal’e karşı güveni ve inancı daha çok artmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları


Soru: 1-Mustafa Kemal “Cumhuriyet düşmanları, büyük komplonun
bütün safhaları ile son bulduğunu kabul etmediler. Bu teşebbüs İzmir Suikastı olarak kendini gösterdi.” sözünde bu olayı neden büyük komplo olarak görmüştür? Açıklayınız.


Cevap: Hem içten hem de dıştan olan düşmanların cumhuriyeti istemediği için büyük bir olay olduğunu düşünmektedir.


Soru: Mustafa Kemal’in en fazla değer verdiği inkılap neden cumhuriyettir?
Tartışınız.


Cevap: Cumhuriyet herkesin eşit ve adaletli bir şekilde hem de halkın yönetimde söz sahibi olmasından kaynaklıdır.


Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Soru: 1-Mustafa Kemal, kendisine yönelik suikast girişimi olayının hangi
yolla çözülmesini istemiştir? Yazınız.


Cevap: Yargı yoluyla çözülmesini istemiştir.


Soru: 2-Mustafa Kemal “Bu işe karışmaya hakkım yoktur.” sözüyle yargının
hangi özelliğini vurgulamıştır? Yazınız.


Cevap: Yargının bağımsız özelliğini vurgulamak istemiştir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş savaşı’nı başlattığı zaman karşılaşacağı zorlukları ve mücadeleleri biliyordu. Elbette Kurtuluş Savaşı’nın getireceği birçok olumsuz sebebiyet lerde olacaktı.Mustafa Kemal Atatürk yeni Türkiye cumhuriyeti’ni benimsemeyen veya dış güçlerin sebebiyle Mustafa Kemal’i ortadan kaldırmak isteyen birçok insanın tehditlerine ve suikast lara maruz kalmıştır ayrıca Mustafa Kemal Atatürk savaş esnasında gazi olan bir komutandı Mustafa Kemal Atatürk ilkesine çok bağlı bir komutandı bu sebeple ülkesini kurtarmak için elinden gelen tüm mücadeleyi vermiştir asker olduğu zaman komutan olduğu zaman ve yönetici olduğu zaman ülkesinin kurtarması ve yeniliklere açık olması için birçok adım atmıştır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.