8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 210-211-212 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Atatürk’ün Eserleri Cevapları Sayfa 210, 211


Atatürk’ün Eserleri Metni Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları


Soru: İnsanların hatırlanmasında bıraktıkları eserlerin rolü nedir?
Tartışınız.


Cevap: İnsanlar öldüklerinde geride bıraktığı sözleri, eserleri olmaktadır. Bıraktığı eser insanlar tarafından halen konuşuluyorsa hayırlı bir eser eğer unutulmuşsa da boş bir hayat yaşadığını göstermektedir.


Soru: Mustafa Kemal’in farklı alanlarda eserler yazması, onun hangi
kişilik özelliğini gösterir? Açıklayınız.


Cevap: Geniş bir kültüre sahip olduğunu göstermektedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 211 Cevapları


Soru: Cumhuriyet yönetimi hayatımıza ne gibi yenilikler getirmiştir?
Açıklayınız.


Cevap: Cumhuriyet bize eşitliği, adaleti getirmiştir. Halkında yönetimde söz sahibi olmasını sağlayıp cahillikten çıkıp herkesin okuma yazma, yeni bilgiler öğrenme çağına girilmiştir. Devletimiz gelişmiş ve dışarıdaki ülkeler tarafından da saygınlık kazanmıştır.


Soru: 1-“Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” kitabının yazılış amacını yazınız.


Cevap: Türkiye Cumhuriyet’i bilinçli ve özgür düşünceli yurttaşlar yetiştirme amacını taşıdığı görülmektedir.


Soru: 2-Afet İnan, “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” kitabını yazarken bilimsel açıdan nelere dikkat etmiştir? Yazınız.


Cevap: Kitabın orijinal metinleri Atatürk’ün el yazıları ile çıkmıştır. Bu da Afet İnan’ın belge ve bilgilerinin güvenirliğine önemini göstermektedir.


Atatürk’ün II. Dünya Savaşı Öncesi Tespitleri ve Girişimleri Metni Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 212 Cevapları


Soru: I. Dünya Savaşı sonunda Milletler Cemiyetinin varlığına rağmen
dünyada neden kalıcı bir barış sağlanamamıştır? Açıklayınız.


Cevap: Çünkü her devlet kendi çıkarlarını düşünmektedir. I. Dünya savaşından sonra istedikleri yerlere ulaşamadıkları için bir barış ortamı sağlanamamıştır.


Soru: Yandaki metinde, Mustafa Kemal Avrupa’nın kaderini, niçin Almanya’nın belirleyeceğini söylemiştir? Açıklayınız.


Cevap: Almanya ağır bir yenilgiye uğramıştır. Atatürk, Almanya’nın bu yenilgiyi kabullenmeyeceği için Almanya ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Versay Antlaşması ile Almanya ağır bir siyasi, ekonomik yaptırımlara maruz kalmıştır. Bundan dolayı yeni bir savaşın kaçınılmaz olacaktır.


Soru: Atatürk’ün, II. Dünya Savaşı öncesi tespitlerini kişilik özellikleriyle
ilişkilendirerek görüşlerinizi yazınız.


Cevap: İleri görüşlü ve iyi bir lider olduğu ön plana çıkmaktadır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Birçok sanatkar komutan yazar devlet adamları sahibiler geride bıraktıkları birçok hatıra ve eserlerle onlara hatırlar ve hayatlarını bulabilmemiz için araştırmalara başvurarak tesbihlerde bulunabiliriz.bir insan hayatı boyunca yaptığı farklı etkinlikler bıraktığı eserler ve bıraktığı sevilen herhangi bir şarkı şiir yazı ilke inkılap Savaş ya da farklı eserlerle hatırlarız örneğin tarihte gelmiş geçmiş yöneticiler komutanlar devletler bırakmış oldukları tarihi eserler ve devlete bırakmış oldukları Topraklar ya da bırakmış oldukları şehir şarkı gibi birçok eserlerle hatırlıyoruz bunu bu konuda da isteyip anladığımızı söyleyebilirim

  2. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda kazandığı başarılar ile tanıdığımız bir liderdir Mustafa Kemal askerlik yıllarında II Dünya Savaşı’nda Türk milletinin girmemesi gerektiğini ve bu alanda çok kayıtlara uğrayacağını vurgulamıştır yalnız Türk milleti savaşa girmemesine rağmen birçok alanda Toprak kaybetmiş ve risklerle karşı karşıya kalmıştır Mustafa Kemal Atatürk bu zorlukları ve kayıtları görünce Kurtuluş savaşı’nı başlatmış ve başarıyı da bunu Türk milletinin desteği ile kazanmıştır Mustafa Kemal Atatürk ileri görüşlü ve cesur bir komutandı Mustafa Kemal Atatürk ayrıca çok başarılı bir komutandı bu sebeple Türk milletine birçok başarılar ve yenilikler kazanmıştır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.