3. Sınıf Matematik

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105-106-107-108 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105-106-107-108 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

3.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 105-106-107-108 Sayfa Cevapları 2. Ünite Değerlendirme

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

1. Aşağıda verilen toplama işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır?
Cevap: B) 694 + 176 = 860 

A)393 + 424 = 817
B) 694 + 176 = 860 → 870 olması gerekir.
C) 538 + 275 = 813


2. Yandaki toplama işleminde verilmeyen toplanan aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105-106-107-108 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


3. Ömürlerin okulunda 543 öğrenci vardı. Okula yeni kaydolan öğrencilerle okulun mevcudu 768’e ulaştı. Ömürlerin okuluna kaç öğrenci kayıt yaptırmıştır?
Cevap: A)225

768 – 543 = 225


4. Bir trende 105 kadın, 124 erkek yolcu vardı. İlk durakta trene 12 yolcu daha bindi. Trende toplam kaç yolcu olmuştur?
Cevap:  B) 241

105 + 124 + 12 = 241


5. Furkan öykü kitabının 127 sayfasını okudu. 125 sayfa daha okursa kitap bitecek. Furkan’ın öykü kitabı kaç sayfadır?
Cevap: A)252

127 + 125 = 252


6. Selim 9 yaşındadır. Ablası, Selim’den 7 yaş büyüktür. İki kardeşin yaşlarının toplamı kaçtır?
Cevap: C) 25

9 + 7 = 16 ablasının yaşı
16 + 9 = 25 toplam yaşları


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Okulda açılan gitar kursuna 125 erkek ve 109 kız öğrenci kayıt yaptırdı. Kursa kayıt yaptıran toplam kaç öğrenci vardır?
Cevap: B) 234

125 + 109 = 234


8. Yandaki işlemde toplamların küçükten büyüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) c < b < a

148 + 358 = a → 506
125 + 387 = b → 512
136 + 289 = c → 425


9. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu doğrudur?
Cevap: C) 257 – 134 = 123

A) 416 – 358 = 158 → 58 olması gerekir
B) 602 – 345 = 253 → 257 olması gerekir
C) 257 – 134 = 123 → doğrudur


10. Bir sürüdeki 436 hayvanın 148 tanesi keçi, geri kalanı koyundur. Sürüdeki koyunların sayısı kaçtır?
Cevap: B) 288

436 – 148 = 288


11. Bir simitçi, 450 simidin 145 tanesini sabah, 224 tanesini öğleden sonra sattı. Bu simitçinin geriye kaç simidi kaldı?
Cevap: A)81

450 – 145 – 224 = 81


12. Yandaki tencere, çaydanlıktan kaç TL daha pahalıdır?
Cevap: C) 137

284 – 147 = 137 fazladır


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

13. Bir otomobil, 538 kilometrelik yolun 224 kilometresini gittikten sonra mola verdi. Moladan sonra 208 kilometre daha gidip tekrar mola verdi. Otomobilin gidecek kaç kilometre yolu kalmıştır?
Cevap: A) 106

538 – 224 – 208 = 106 km yolu kalmıştır


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105-106-107-108 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Yukarıdaki nesne grafiğinde, bir çiftlikte bulunan hayvanların sayısı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre 14, 15, 16 ve 17. soruları cevaplayınız.

14. Çiftlikte kaç tane tavuk vardır?
Cevap: B) 50

10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

15. Çiftlikteki ineklerin sayısı koyunların sayısından kaç fazladır?
Cevap: A)10

İnek → 40
Koyun → 30

40 – 30 = 10 fazladır

16. Çiftlikte aynı sayıda olan hayvanlar hangileridir?
Cevap: B) At – Koyun

17. Çiftlikte toplam kaç hayvan vardır?
Cevap: C) 160

30 + 10 + 40 + 30 + 50 = 160


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105-106-107-108 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Yukarıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencilerin yaptıkları spor dalları verilmiştir. 18, 19 ve 20. soruları grafiğe göre cevaplayınız.

18. Öğrencilerin en çok ve en az yaptığı spor dalları hangileridir?
Cevap: C) Futbol – yüzme

En çok yaptıkları spor dalı → Futbol
En az yaptıkları spor dalı → Yüzme

19. Masa tenisi oynayanların sayısı, basketbol oynayanların sayısından kaç fazladır?
Cevap: A) 1

Basketbol → 5
Masa tenisi → 6

6 – 5 = 1 fazladır

20. Bu sınıfta spor yapan kaç öğrenci vardır?
Cevap: B) 29

9 + 5 + 6 + 4 + 5 = 29

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.