4. Sınıf Türkçe

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-175 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-175 Cevapları MEB Yayınları

4.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 170-171-172-173-174-175 Sayfa Cevapları Anadolu Bacıları (Anadolu Kadınlar Birliği)

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları MEB Yayınları

METNE HAZIRLIK

 1. Karşılık beklemeden toplumun yararı için çalışmalar yapan kuruluşlara örnek veriniz.
Cevap:

  • Kızılay 
  • Mehmetçik vakfı
  • UNİCEF
  • Yeşilay

2. Sizde toplumun yararına bir kuruluş oluşturmak isteseydiniz bu kuruluş ne gibi çalışmalar yapardı? Düşüncelerinizi paylaşınız.
Cevap: Sokak hayvanlarını korumak için bir kuruluş kurmak isterdim. Sokakta yaşayan hayvanlar için sokaklara mama ve su kabları koyarak küçük kulübeler yaptırırdım. Düzenli olarak da mama ve su dağıtımı yaptırırdım.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları 

 1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen kelimelerin ve kelime grubunun anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Kelime ve kelime grubunu cümle içinde kullanınız.

Ahilik
Tahminler: Doğruluk, iyi ahlak
Sözlük Anlamı: İyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kurulduğu bir düzendir.
Cümlem: Eski zamanlarda ahilik toplum için çok önemliydi.

Erdem
Tahminler: ince düşünce, kibar
Sözlük Anlamı: İyi yüreklilik, doğruluk, ölçülülük gibi niteliklerin genel adı
Cümlem: Ali çok erdemli bir çocuktur.

Sosyal yardım
Tahminler: İhtiyaç sahiplerine yardım etmek
Sözlük Anlamı: Yoksul kimselere yiyecek, giyecek, yakacak, sağlanarak yapılan karşılıksız yardım.
Cümlem: Mahallemizde sosyal yardım derneği kurulacaktır.

Gözetmek
Tahminler: Göz ile takip etmek
Sözlük Anlamı: Göz önünde bulundurmak, korumak
Cümlem: Yaptığımız işi tekrardan gözetmeliyiz.


2. ETKİNLİK

Soruları metne göre cevaplayınız.

1. Anadolu Kadınlar Birliğinin kuruluş amacı nedir?
Cevap: kadınların sosyal ve ekonomik hayata girmeleri ve kendilerine özgü meslek konularda üretim yapmalarını amaçlamıştır.

2. Ahilik Teşkilatının kurmuş olduğu üretim merkezlerinde neler üretiliyordu?
Cevap: Kadınlar bu merkezlerde, keçecilik, nakışçılık, örgücülük yapılmaktaydı. Yaygın olarak kilim ve halı dokumacılığı yapılmaktaydı.

3. Anadolu Kadınlar Birliği sosyal yardım kuruluşu olarak neler yapmaktaydı?
Cevap: Kimsesiz genç kızları korur, gözetir ve meslek sahibi olmalarını sağlarlardı. Eğitimlerine ve aile kurmalarına yardımcı olurdu.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları MEB Yayınları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili iki soru yazınız. Soruları sınıf arkadaşlarınıza sorunuz.

1. Kadınlar için kurulan kurumunda hangi eğitimler verilmiştir?
Cevap:  El sanatları, görgü ve ahlak eğitimleri de verilmektedir.
2.  Metinde geçen Anadolu Kadınlar Birliğinden bahseden önemli tarih yazarı kimdir?
Cevap: Kırşehirli Aşıkpaşazade bahsetmiştir.


4. ETKİNLİK

Verilen görsellerden metinle ilgili olanları işaretleyiniz.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-175 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

Verilen paragrafı okuyunuz. Sizce Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınlarını çalışmalarına neden ortak etmek istemektedir. Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Kadınların da bir çok konuda yapacak becerilerinin olduğunu anlatmıştır ve cephede de bu becerilerin oldukça etkisi olduğu için Atatürk Türk kadınlarını çalışmalarına ortak etmek istemiştir.


6. ETKİNLİK

Eğik çizginin kullanım alanlarını okuyunuz. Verilen örneklerle kullanım alanlarını eşleştiriniz.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-175 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

Verilen görselde Kurtuluş Savaşı yıllarında cephane hazırlayan kadınlar yer almaktadır. Görselle ilgili duygu ve düşünceleriniz yazınız.
Cevap:  Kadınlarımız her ne kadar kurtuluş savaşına katılmasalar da aslında savaş için çok katkı sağlamışlardır. Savaşa gidecek askerlerimize cephanelik hazırlayarak aslında bir nevi ülkemiz için savaşmışlardır. Yaralılarla ilgilenerek, yemek yaparak, giyecek üreterek savaş için katkı sağlamışlardır.


MERAKLI BİLGİN, HAYDİ ARAŞTIRMAYA!

Hezarfen Ahmet Çelebi ile ilgili araştırma yapınız. Araştırmalarınızın sonucunu arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Hezarfen Ahmet Çelebi dünyada ilk kez uçmayı deneyen Türk bilgindir. Kuşların uçuşunu inceleyerek tarihi uçuşundan önce hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için, Galata kulesinden kendisini boşluğa bırakarak, kanatlarını hareket ettirerek boğazı aşmış ve Üsküdar semtine inmiştir. Bu derece bilgili ve becerikli bir adamın varlığından kuşkuya düşerek onu Cezayir’e sürgün etmişlerdir ve orada da vefat etmiştir.

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.