5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 49-50-51-52 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 2. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Soruları ve Cevapları Sayfa 49, 50, 51, 52


2.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Soruları Metni Cevapları


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 49 Cevapları


A – Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.


Soru : 1. Yüce Allah’ın peygamber göndermesinin nedenleri nelerdir? Anlatınız


Cevap: İnsanlara kendi varlığını bildirmek, onları doğru yola çevirmek, emir ve yasaklarının bildirilmesi için peygamberleri göndermiştir.


Soru : 2. Peygamberler, neden Allah’ın (c.c) insanlara bir lütfudur? Açıklayınız.


Cevap: Çünkü Allah’ın varlığını emirlerini ve yasaklarını bizlere bildirip bunun sonucunda da cennetin kapılarının müjdesini verdikleri için insanlara bir lütfu olarak görülmektedir.


Soru : 3. Peygamberlerin özelliklerinden hangilerini hayatımıza uygulayabiliriz? Örnek veriniz.


Cevap:   Doğru, dürüst, güvenilir bir insan olmalarını uygulayabiliriz. Her zaman iyi işlerde olup doğru yoldan ayrılmamamız gerekir.


Soru : 4. Peygamberlerin en önemli görevi nedir? Anlatınız.


Cevap: İnsanların Allah’a iman etmelerini bildirmektir.


Soru : 5. Hz. Muhammed’i, diğer peygamberlerden ayıran en önemli özellik nedir? Anlatınız.


Cevap: Son peygamber olmasıdır.


B – Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 


Soru : 1. “Peygamberlerin, tebliğ ettikleri vahyi insanlara açıklamalarıdır.” anlamına gelen özellik aşağıdakilerden hangisidir? 


Cevap: D
A) Sıdk
B) Beyan
C) Emanet
D) Tebliğ


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 50 Cevapları


Soru : 2. Aşağıdakilerin hangisinde vahyin gönderiliş amacı en kapsamlı şekilde ifade edilmiştir?


Cevap: B
A) İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlamak
B) Allah’ın (c.c) varlığını ve birliğini bildirmek
C) Geçmiş peygamberler hakkında bilgi vermek
D) İnsanlara ibadetleri öğretmek


Soru : “…Muhammed, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur.” (Ahzâb suresi, 40. ayet.)

3. Aşağıdakilerden hangisi, bu ayetten çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?


Cevap: B
A) Hz. Muhammed’den (s.a.v) önce de peygamberler gelmiştir.
B) Diğer peygamberlerin hepsinin adı bilinmektedir.
C) Hz. Muhammed (s.a.v), son peygamberdir.
D) Hz. Muhammed (s.a.v), Allah’ın (c.c) elçisidir.


Soru : “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Âl-i İmrân Suresi, 164. ayet.)

4. Yukarıdaki ayete göre peygamberler için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?


Cevap: D
A) İnsanlar arasından seçilmişlerdir.
B) İnsanlara, Allah’ın (c.c) ayetlerini öğretirler.
C) Allah’ın (c.c), insanlara lütfudurlar.
D) Kendi yazdıkları kitapları anlatırlar.


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 51 Cevapları


Soru : “Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.” (Sebe suresi, 28. ayet.)

“De ki: Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın elçisiyim…” (A‘râf suresi, 158. ayet.)

5. Yukarıdaki ayetlerin ortak konusu nedir?


Cevap: C
A) Peygamberimizin (s.a.v) güvenilirliği
B) Peygamberimizin (s.a.v) doğruluğu
C) Peygamberimizin (s.a.v) evrenselliği
D) Peygamberimizin (s.a.v) günahsızlığı


C – Aşağıdaki hadis ve ayetleri, parçalarını eşleştirerek doğru şekilde tamamlayınız.


Cevap:

  1. Her peygamber kendi toplumuna gönderilmiştir, en ise bütün insanlara peygamber olarak gönderildim.” (Buhârî, Salât, 56.)
  2. “İnsan, kendisinin  başıboş bırakılacağını mı zanneder?” (Kıyâme suresi, 36. ayet.)
  3. ”Biz peygamberleri, emrimiz uyarınca insanlara bir uyarıcı (peygamber) gönderilmiştir.”(Fatîr suresi, 24. ayet.)
  4. “Peygamberin üzerine düşen (görev) sadece tebliğ etmektir…” (Mâide suresi, 99. ayet.)
  5. …Her millet için mutlaka doğru yolu gösteren önderler yaptık.” (Enbiyâ suresi, 73.ayet.)

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 52 Cevapları


 D- Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.


Cevap:

  1. Peygamber, “haber getiren” anlamına gelen Farsça bir kelimedir.
  2. Hz. Muhammed (s.a.v), Hatemü’l-Enbiya yani son peygamberdir.
  3. Kur’an-ı Kerim’de peygamberler için resul ve nebi kavramları kullanılmaktadır.
  4. Beyan, tebliğ ve davet peygamberlerin görevleridir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Beş sınıf din kültürü ahlak bilgisi dersinde yer alan tüm konuları güzel bir şekilde işledikten sonra ünite değerlendirme soruları ile işlediğimiz konuları pekiştirerek güncelledik eygamber efendimizin hayatı sahabelerin hayatı çocuk sahabeler peygamber efendimizin çocukları peygamber efendimizin çocukluğu ve tüm ahlaki ve İslami değerlerin güzel anlatıldığı bu ders kitabında ve günlük hayatımızda uygulamamız gereken birçok ahlaki değerler sayesinde sorularla cevaplarınızı karşılaştırdık verdiğiniz cevaplar ve bilgiler çok hoşuma gitti verdiğiniz cevapları çok efsane buluyorum

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.