6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159-160 Cevapları Sevgi Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 4.ÜNİTE : Madde ve Isı Ünite Değerlendirme Cevapları Sayfa 159, 160


4. Ünite : Madde ve Isı Ünite Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 159 Cevapları


Ünite Değerlendirme 4


1. Aşağıdaki kaplar, tanecik modelleri verilen maddelerle dolduruluyor.

Tanecik modellerine göre hangi kap veya kaplardaki madde kesinlikle sıkıştırılamaz?


A. Yalnız I B. Yalnız II
C. I ve II D. I, II ve III


2. Gazların özellikleriyle ilgili aşağıda verilenm ifadelerden hangisi yanlıştır?


A. Gaz tanecikleri öteleme hareketi yapar.
B. Gazlar bulundukları kabın her tarafına yayılır.
C. Gaz tanecikleri zor sıkıştırılabilir.
D. Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder.


3. I. Katıların belirli bir şekli ve hacmi vardır.
II. Sıvıtanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
III. Gazların belirli bir hacmi vardır.

Katı, sıvı ve gazlarla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


A. I ve II B. I ve III
C. II ve III D. I, II ve III


4. Aşağıdaki şekilde verilen çizimleri inceleyiniz.

Bu çizimlere göre taşın yoğunluğu kaç g/cm3tür?


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4


5. Birbirine karışmayan K, L ve M sıvılarını bir kap içerisine koyan Hasan sıvıların kap içerisinde aşağıdaki şekilde olduğu gibi durduğunu gözlemliyor.

Buna göre Hasan, bu sıvıların yoğunluklarını aşağıdakilerden hangisi gibi sıralamalıdır?


A. K>L>M
B. K=L=M
C. L>K>M
D. M>L>K


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 160 Cevapları


6. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi, maddeleri ısıyı en az iletenden en fazla iletene doğru sıralarken hata yapmamıştır?


A . Hava-sıvı yağ-çelik kaşık
B.Sıvı yağ-hava- çelik kaşık
C. Çelik kaşık- sıvı yağ-hava
D.Çelik kaşık- hava- sıvı yağ


7. I. Ekonomik olmalıdır.
II. Isı iletimleri çok düşük olmalıdır.
III. Kolay tutuşmamalıdır.
IV. Kullanım ömürleri çok uzun olmalıdır.

Binaların yalıtımında kullanılacak malzemelerin özellikleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


A. I ve III B. I ve IV
C. I, III ve IV D. I, II, III ve IV


8. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır?


A. Kömür
B. Rüzgâr
C. Dalga enerjisi
D. Jeotermal enerji


9. Aşağıda resimleri verilen maddelerden hangisi ısı yalıtkanıdır?


A.Demir çivi
B.Bakır tel
C.Alüminyum folyo
D.Tahta kaşık


10. I. İs ve kurum biriken bacaların sık sık temizlenmesi
II. Kor hâline gelmiş ateşin kapalı alanda ve bacasız ortamda kullanılması
III. Doğal gaz baca borularının yerinden çıkması veya delinmesi
IV. Doğal gaz ısıtma cihazlarının bakım vekontrolünün yapılmaması

Yukarıda verilen olaylardan hangileri soba ve doğal gaz zehirlenmelerinin nedenleridir?


A. II ve III B. II, III ve IV
C. I, III ve IV D. I, II, III ve IV

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Hamdiye dedi ki:

    Maddeler hayatımızda bu şekilde bulunurlar .Bu şekilleri katı sıvı ve gaz halinde değerlendirebiliriz. Gaz maddeleri limizi tutamayız yalnız bir şeyin içine sıkıştırabilir sıvı maddeler ise bulunduğu kabın şeklini alabilirler. Katı maddelerin belli başlı şekilleri vardır.

  2. Hamdiye dedi ki:

    çevremizde gözlemlediğimiz maddeler katı sıvı gaz halinde bulunabilirler bunlara farklı örnekler vererek maddenin hallerini konumlarını ve biçimlerini öğrenebiliriz örneğin katı maddeler belirli şekilleri olan bulundukları kabın şeklini almayan ve ağırlıkları ölçmek için kilograma ihtiyaç duyduğumuz maddelerdir sıvı maddeler ise böyle değillerdir bulundukları kabın şeklini çok rahat bir şekilde alıp akışkan ve çevremizde yaşamımızı sürdürebilmemiz için içtiğimiz suya bir örnek olarak sıvı maddeleri verebileceğimizi söyleyebilirim

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.