6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 191-192 Cevapları Sevgi Yayınları

Göster

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Konu Değerlendirme Cevapları Sayfa 191, 192


Konu Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 191 Cevapları


Konu Değerlendirme 3


A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.


 1. ( Yanlış ) Sesin ortam değiştirirken enerjisinin bir kısmını yitirmesine yansıma denir.
 2. ( Doğru ) Pürüzsüz, sert yüzeylerde ses daha az soğurulur.
 3. ( Yanlış ) Ses yalıtımı için sesi iyi ileten maddeler kullanılır.
 4. ( Doğru ) Eşya olan oda, boş odaya göre sesi daha çok soğurur.
 5. ( Yanlış ) Ses stüdyoları sesin geçişini sağlayacak şekilde yapılır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.


(yayılması / yansımasıakustik / yalıtım-güçlü / zayıf-dolu / boşsoğurulmaya / yankılanmaya)


 1. Ses, yumuşak ve pürüzlü yüzeylerde daha çok soğurmaya uğrar.
 2. Akustik, sesin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
 3. Sesin maddesel ortamda hareketine, sesin  yayılması denir.
 4. Banyoda şarkı söylediğimizde fayanslardan yansıyan sesler, sesimizin daha güçlü işitilmesini sağlar.
 5. Eşyaların bulunduğu oda boş  odaya göre sesi daha çok soğurur.

C. Aşağıdaki resimlerde gerçekleşen olaylarda sesin etkisini azaltmak için nasıl yalıtım yapıldığını altlarında boş bırakılan yerlere yazınız.


Cevap:

 1. Resimde egzozlara susturucu takılması.
 2. Resimde çalışanlarının kulaklık takması
 3. Resimde hava alanı çalışanlarının kulaklık takması
 4. Resimde yol kenarlarına sesi azaltacak bariyerlerin yapılması

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 192 Cevapları


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.


1. Yapılan deneyde duvarlar arasına önce strafor köpük, daha sonra da aynı kalınlıkta metal levha konularak özdeş ses kaynaklarından sesler gönderilmiştir. Ses dalgalarının hareketi, resimdeki gibi olduğuna göre bu deney ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 191-192 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 193-194. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

A. Ses maddelerden geçebilir.
B. Strafor, metale göre daha iyi ses yalıtımı sağlar.
C. Ses, katılarda sıvılara göre daha iyi iletilir.
D. Ses maddelerden yansıyabilir.


2. Kapalı alanlarda sesin yansımasının düzenlenmesi ve gereksiz ses dalgalarının oluşmaması ile ilgilenen bilim dalıdır. Aşağıdakilerden hangisi tanımı verilen bilim dalının düzenlemesini yaptığı yerlerden biri değildir?


A. Tiyatro salonları
B. Konser salonları
C. Ses kayıt stüdyoları
D. Meyve bahçeleri


3. Sünger, köpük gibi maddelerin iyi birer ses yalıtım malzemesi olmalarının nedeni nedir?


A. Boşluklu yapıda olmaları
B. Kalın olmaları
C. Katı hâlde olmaları
D. Ucuz olmaları


4. Banyo ve oturma odasındaki sesin etkileşimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 191-192 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 193-194. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

A. Ses, banyoda oturma odasına göre daha çok soğurulur.
B. Ses, oturma odasında, banyoya göre daha çok soğurulmaya uğrar.
C. Ses, banyoda ve oturma odasında aynı miktarda soğurulur.
D. Ses, banyoda ve oturma odasında aynı miktarda yansımaya uğrar.


5. Bir ses kaynağından çıkan ses dalgalarının engel ile karşılaştığında gözlenen olaylar resimde gösterilmiştir. Bu durumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 191-192 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 193-194. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

A. Engelin arkasında bulunan kişi, sesi hiç duyamaz.
B. Ses, engele çarparak yansımaya uğrar.
C. Sesin bir kısmı soğurulmaya uğrar.
D. Ses maddelerden geçebilir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Merve dedi ki:

  Herhangi bir ortamda çıkan sesin yayılması önce sesin şiddetine bağlıdır. Daha sonra bu ortamın ve bu ortamda bulunan genişliği ve maddelerin etkisi de fazladır.Örneğin boş bir ortamda çok şiddetli bir ses çıktığı zaman o sesini yeniden yakalandığını hissederiz. Ses yumuşak ve hafif yerlerde daha çabuk soğurulur. Sesin şiddeti sesin yayılma kuvvetine bağlıdır.örneğin bir tepeye çıktığımız zaman ve mikrofonla bağırdı mı zaman sesin çok fazla yere yayıldığını gözlemleyebiliriz

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.