6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223-224-225 Cevapları Sevgi Yayınları

Göster

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Neler Öğrendik Cevapları Sayfa 223


Neler Öğrendik Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 223 Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223-224-225 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 225 Cevapları”

• Dil’in farklı bölgeleri tatlı, tuzlu, ekşi ve acı olmak üzere dört tadı algılar.
• Çevredeki kokuları burun algılar. Ancak gaz hâline geçerek havaya karışan maddelerin kokusunu
alabiliriz.
• Koku alma ve tat alma duyuları arasında bir ilişki vardır. Genellikle kokusunu beğendiğimiz yemeğin tadınıda beğeniriz.
• Deri dokunma, sıcaklık, acı ve basınç gibi uyarıları algılar.
• Göz; sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabakadan oluşur.
• İris, göz bebeği ve göz merceği damar tabakada yer alır. Görüntünün oluştuğu sarı benek ağ
tabakada bulunur.
• Kulak; dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluşur.

Duyu organlarının sağlığı
Duyu organlarındaki kusurların giderilmesinde gözlük, işitme cihazı gibi teknolojik ürünler uygulanır. Sağlıklı bir yaşam için duyu organlarımızın sağlığını korumamız gerekir. Bunun için her türlü
temizliğe özen göstermeliyiz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Konu Değerlendirme Cevapları Sayfa 224, 225


Konu Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 224 Cevapları


Konu Değerlendirme 2


A. Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu altlarında bırakılan yerlere yazınız.


 1. ( Doğru ) Bir maddenin tadının algılanmasında maddenin kokusunun da rolü vardır.
 2. ( Yanlış ) Alt deride kan damarları bulunmaz.
 3. ( Doğru ) Göz, sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere üç tabakadan oluşmuştur.
 4. ( Yanlış ) Görme olayı damar tabakada gerçekleşir.
 5. ( Doğru ) Dış kulak ile orta kulağın birleştiği yerde kulak zarı bulunur.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.


(tatlı / tuzlu-sarı bölge / salyangoz-ikinci / üçüncüsıvı / gaz-göz bebegi / göz merceği)


 1. Dil,  sıvı  içerisinde çözünebilen maddelerin tadını algılayabilir.
 2. Ağ tabaka, gözün dıştan içe doğru üçüncü tabakasıdır.
 3. Dilimizin uç kısmında tatlı tadı alan tat tomurcukları daha fazladır.
 4. Burunda koku alma duyu hücrelerinin bulunduğu yere sarı bölge denir.
 5. Göze gelen ışık miktarını göz merceği ayarlar.

C. Aşağıdaki tanım cümlelerinin altında verilen noktalı yerlere o cümlede tanımlanan kavramı yazınız. Bu kavramları bulmacada yatay, dikey ya da çapraz sütunlarda bularak işaretleyiniz.


 1. Gözün ön bölümündeki renkli kısımdır ( İris ).
 2. Gözü hareket ettiren kasların uyumsuzluğu ile oluşan göz kusurudur ( Şaşılık ).
 3. Kulağın, kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşan bölümüdür ( Dış Kulak ).
 4. Burun içinin nemli kalmasını sağlayan sümüksü salgıdır ( Mukus).
 5. Vücudumuzun dışını tamamen kaplayan duyu organımızdır ( Deri).
 6. Tat almanın yanı sıra konuşmamızda ve yutkunmamızda da rol oynayan duyu organımızdır ( Dil ).
 7. Uzağı net görememe sonucu oluşan göz kusurudur ( Miyopluk ).

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223-224-225 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 226 Cevapları”

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 225 Cevapları


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.


1. Koku alma ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?


A. Koku alınabilmesi için koku taneciklerinin sıvı içinde çözünmesi gerekir.
B. Tat ve koku alma duyu organları birbiri ile uyumlu çalışır.
C. Aynı kokuyu uzun süre etkilenmeden alabiliriz.
D. Nezle olduğumuzda besinlerin tadını da iyi alamayız.


2. Işık miktarına göre bir göz bebeğinin görünümü Şekil I, II ve III’deki gibi olduğuna göre göze gelen ışık miktarları aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olabilir?


Cevap : A Şıkkı


3. Görselde verilen malzeme hangi göz kusurunun giderilmesinde kullanılmaz?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223-224-225 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 226-227. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

A. Hipermetrop B. Miyop C. Astigmat D. Şaşılık


4. Aşağıdakilerden hangisi resimde gösterilen işitme organına ait bir yapı değildir?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223-224-225 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 226-227. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

A. Salyangoz B. Çekiş – örs – üzengi C. Oval pencere D. İris


5. En büyük duyu organımız olan deri, iki bölümden oluşur. Kan damarları, sinirler, ter bezleri ve yağ bezleri, duyu almaçları alt deride bulunurken; deriye renk veren yapılar üst deride bulunur.
Bu bilgiye göre, deri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?


A. Farklı uyarıları algılayan yapılar, derimizin her yerinde bulunur.
B. Deri, alt ve üst deri olmak üzere iki kısımdan oluşur.
C. Deri rengimizi üst derideki yapılar sağlar.
D. Deri, en büyük duyu organımızdır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Merve dedi ki:

  Vücudumuzda bulunan beş duyu organlarımızdan biri olan dil sayesinde tat alma duyusunu algılarız. Dilimiz ve sıcağı soğuğu ekşiyi tatlıyı acıyı tuzluyu hissedebiliriz.dilimizin üstünde bulunan tanecikler sayesinde bu tatlıları ayırt etme ve kavrama özelliğine sahip izdir. Bu konuda verdiğiniz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum başarılarınızın devamını diliyorum

 2. Anonim dedi ki:

  6. Sınıf fen bilimleri ders kitabı mızda yeralan neler öğrendik konulu ödevimizi yaparken dilin tat alma özelliğini bir daha hazırlanmış ve tekrarlamış oluyoruz duyu organlarımızdan biri olan din sayesinde sıcağı soğuğu tatlıyı tuzu ekşiyi acıyı ayırt edebiliyoruz.fen bilimleri dersinde duyu organlarımızı işlerken duyu organlarımızın görevlerini ve işlevlerini daha iyi anlamış ve kavramış oluyoruz verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ediyorum

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.