6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238-239-240 Cevapları Sevgi Yayınları

Göster

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Neler Öğrendik Cevapları Sayfa 238


Neler Öğrendik Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 238 Cevapları


Çalışma Zamanı 6


1. Organ bağışlamanın ve organ naklinin toplumsal dayanışmayı nasıl etkilediğini aşağıdaki alana kısaca açıklayınız.


Cevap: Organ bağışlamanın ve organ naklinin toplumsal dayanışmayı nasıl etkilediğini kısaca açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Organ bağışlamanın ve organ naklinin toplumsal dayanışmayı olumlu yönde etkilemektedir. İnsanların hayatlarını kurtarması, yardıma muhtaç insanlara yardım etme gibi olgular açısından organ bağışı büyük bir değer taşır.

İşte bu nedenle toplumda muhtaç ve yardıma muhtaç olan kişilere yardım edilmesi açısından çok önemlidir. Bu dayanışma ile birlikte toplumsal bağlar çok güçlü bir yapı içerisinde güçlenmektedir. Dinimiz açısından ise; yardıma muhtaç kişilere el uzatılması ve hayat kurtarılması açısından büyük sevaplar arasında yer almaktadır.


2. Organ bağışı kampanyası düzenlediğinizi var sayarak organ bağışının önemini belirtecek özgün bir afiş düzenleyiniz. Sınıf arkadaşlarınızla birlikte afişlerinizi panoda sergileyiniz ve en iyi afişi seçiniz. Seçilen afişi hazırlayan arkadaşınızı hep birlikte alkışlayarak ödüllendiriniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238-239-240 Cevapları Sevgi Yayınları
“Organ bağışı kampanyası düzenlediğinizi var sayarak organ bağışının önemini belirtecek özgün bir afiş düzenleyiniz.”

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Konu Değerlendirme Cevapları Sayfa 239-240


Konu Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 239 Cevapları


Konu Değerlendirme 3


A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu altlarda bırakılan yerlere yazınız.


 1. ( Doğru ) Alyuvar eksikliği sonucu meydana gelen kansızlığa “anemi” denir.
 2. ( Doğru ) İnsülin hormonunun yetersiz salgılanması sonucu şeker hastalığı oluşur.
 3. ( Doğru ) Ülser, mide sıvısının mide ve ince bağırsakta meydana getirdiği yaralardır.
 4. ( Yanlış ) 4. Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar ile mücadelede kamuya hizmet veren kurum Kızılay’dır.
 5. ( Yanlış ) Zatürre, dolaşım sistemi hastalığıdır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.


(böbrek taşı / böbrek yetmezliği-devlik / cücelikorgan bağışı / organ nakli-zatürre / sarılık-tiroit / tiroksin)


 1. 18 yaşından büyük, sağlıklı kişilerin ölümleri hâlinde bazı doku ve organlarının, ihtiyacı olan kişilere nakledilmesi için izin vermesine organ bağışı denir.
 2. Böbreklerde bazı minerallerin birikmesi sonucu oluşan hastalığa böbrek taşı denir.
 3. Büyüme hormonunun az salgılanması sonucu cücelik oluşur.
 4. Akciğer zarının iltihaplanması sonucu oluşan hastalığa zatürre denir.
 5. Guatr tiroksin hormonunun az salgılanması sonucu oluşur.

C. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238-239-240 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 241-242. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

1. Su ve toprağında az miktarda iyot bulunan bölgelerde, insanların besinlerden yeteri kadar iyot alamadığı saptanmıştır. Bu bölgede yaşayan insanların hangi iç salgı bezi ile ilgili sağlık sorunları yaşaması beklenir?


Cevap: Troit


2. Yandaki grafikte aralık ayı boyunca bir hastaneye gelen hastaların sayısı ve hastalıkları verilmiştir. Buna göre, aralık ayında hastaneye gelen bireylerde hangi sistemlere ait hastalık görülmüştür?


Cevap: Solunum, Sindirim, Boşaltım ve İç sağlı sistemleri


3. Böbrek yetmezliği yaşayan bir bireye böbrek nakli yapılana kadar uygulanması gereken tedavide hangi makine kullanılır?


Cevap: Diyaliz


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 240 Cevapları


Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.


1.Yukarıdaki grafikte bir insanın kan şekerindeki değişim gösterilmiştir. Buna göre seçenekteki ifadelerden hangisi söylenebilir?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238-239-240 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 241-242. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

A. I. zaman aralığında karaciğerden salgılanan hormonlar etkili olmuştur.
B. III. zaman aralığında glukagon hormonu fazla salgılanmıştır.
C. I. zaman aralığında karaciğerde depo edilen şeker miktarı değişmemiştir.
D. II. zaman aralığında insülin hormonu salgılanmıştır.


2. Trafik kazası geçiren bir yaralıya ilk yardım uygulanırken seçenekte verilenlerden hangisinin yapılması doğru olmaz?


A. Herhangi bir tehlike yoksa hasta yerinden kımıldatılmamalıdır.
B. Hastanın yarasını görmesine izin verilmemelidir.
C. İlk yardımı bilmeden bile yaralıya yardım için müdahale edilmelidir.
D. Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.


3. Doku ve organ nakli ile ilgili seçenekte verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


A. Organ bağışında kan uyumuna ve doku uyumuna bakılır.
B. Organ bağışı yapmak isteyen bir kişi yalnız tek bir organ bağışlayabilir.
C. Herkes organlarını her yaşta bağışlayabilir.
D. Hastanın tıbbi aciliyet durumu göz önünde bulundurulmaz.


4. Bilinçsiz ilaç kullanımı ile ilgili görseldeki afişi hazırlayan Zeynep’in aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238-239-240 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 241-242. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

A. Bilinçsiz kullanılan ağrı kesiciler mide rahatsızlıklarına neden olabilir.
B. Doktor kontrolünde kullanılmayan antibiyotikler karaciğer yetmezliğine neden olabilir.
C. Antibiyotik kullanımı sırasında sıvı tüketimi azaltılmalıdır.
D. İlaçlar hekimler tarafından reçete edilmelidir.


5. Belirli aralıklarla kan tahlili yaptıran Uğur’un kanındaki üre miktarının arttığı gözlenmiştir.Buna göre Uğur ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez?


A. Böbrek yetmezliği yaşıyor olabilir.
B. Diyalize ihtiyaç duyabilir.
C. Böbrek üstü bezleri çalışmıyor olabilir.
D. Tedavi edilmezse böbrek nakline ihtiyacı olabilir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. fen bilimleri ders kitabımızı yer alan ünite değerlendirme soruları ile sağlığımızın bozulduğu anda karşılaşmış olacağımız birçok hastalığın hangi hormonlara ve hangi sebeplerden meydana geldiğini öğrenerek yeniden tekrarlamış oluyoruz vücudumuz sağlıksız vitaminsiz ve bağışıklığı düştüğü zaman birçok hastalıkla karşı karşıya kalabilir özellikle günümüz insanların çok fazla dengeli ve düzenli beslenme, egzersiz ve spora eksik etmesi ve kullanmış oldukları birçok ürünlerin paketli ve çok fazla doymuş ya içermesi kilo almasına tansiyon kalp krizi şeker anemi ve çeşitli hastalıkların yolunu açtığını bilmemiz gerekir.

 2. Ülkemizde ve tüm dünyada çeşitli hastalıklardan dolayı veya doğuştan kaynaklanan birçok hastalıklardan meydana gelen organ yetmezliği birçok insanın organ nakli beklemesine sebep olmuştur. Organ nakli yapılması birçok insanı hayata bağlar.ülkemizde bu konuda birçok çalışmalar ve kampanyalar yürütülmektedir. Çünkü bağışlamış olduğunuz her bir organ yeni bir hayatın canlanmasına ve hastalıklardan kurtulmasına oradan hazırlamaktadır

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.