6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 250-251-252-253 Cevapları Sevgi Yayınları

Göster

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Neler Öğrendik Cevapları Sayfa 250


Neler Öğrendik Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 250 Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 250-251-252-253 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 252 Cevapları”

Hava ve diğer gazlar iletken değildir. Ancak birtakım ayarlamalar yapılarak ve yüksek elektrik enerjisi kullanılarak elektrik iletimi sağlanabilir. Floresan lambanın ışık vermesi ve yıldırım olayı bu duruma
örnek verilebilir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Konu Değerlendirme Cevapları Sayfa 253, 254, 255


Konu Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 251 Cevapları


Konu Değerlendirme 1


A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu altlarında bırakılan yerlere yazınız.


 1. ( Doğru ) Hava yüksek elektrik enerjisi altında iletken hâle gelebilir.
 2. ( Yanlış ) Şekerli su, yağmur suyu, kolonya iletken sıvı maddelere örnek verilebilir.
 3. ( Yanlış ) Kurşun kalem ucu, altın yüzük yalıtkan katı maddelere örnek verilebilir.
 4. ( Doğru ) Duy, priz gibi maddelerin dokunulan kısımları plastik, bakalit gibi yalıtkan maddelerle kaplanır.
 5. ( Doğru ) Kuru tahta yalıtkan olduğu hâlde ıslatıldığında iletken hâle gelebilir.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.


(demir çivi / tahta kaşık-saf su / tuzlu su-iletken madde / yalıtkan maddekatı / sıvı-yandığı / yanmadığı)


 1. Elektrik enerjisini iletmeyen maddelere yalıtkan madde denir.
 2. Kopmuş bir kablonun arasına demir çivi koyduğumuzda elektrik iletimi devam eder.
 3. Yalıtkan sıvı maddelere saf su örnek verilebilir.
 4. Yün kumaş, seramik tabak yalıtkan katı maddelerdir.
 5. Bir elektrik devresinde kablonun uçları sirkeli suya daldırılırsa ampülün yandığı  gözlemlenir.

C. Aşağıdaki maddelerin iletken mi yoksa yalıtkan mı olduğunu, altındaki yerlere uygun numaralar yazarak gösteriniz.


Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 250-251-252-253 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 253 Cevapları”

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 252 Cevapları


Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.


1. Yukarıda kurulan düzeneklerde K ve M ampulleri ışık verirken L ampulü ışık vermemektedir. Bu deneyler sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz (Pil, ampul ve teller sağlamdır.)?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 250-251-252-253 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 253-254-255. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

A. Bazı katılar iletkendir.
B. Bazı katılar yalıtkandır.
C. Bazı sıvılar yalıtkandır.
D. Bazı sıvılar iletkendir.


2. Emirhan, tasarladığı düzenekte mandalın iki ucunu alüminyum folyo ile sararak elektrik devresine eklemiştir. Alüminyum folyoların arasına, K maddesini koyduğunda ampulün ışık vermediğini gözlemlemiştir. Emirhan’ın bu etkinliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 250-251-252-253 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 253-254-255. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

A. K maddesi yalıtkandır.
B. K maddesi alındığında ampul ışık verir.
C. Alüminyum folyo iletkendir.
D. K maddesi madenî para olabilir.


3. Şekildeki düzeneklerde kaplar içerisinde saf sular bulunmaktadır. I. kaba tuz, II. kaba şeker ilave edildiğine göre, zil ve lamba için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 250-251-252-253 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 253-254-255. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

A. Lamba yanar, zil çalar.
B. Lamba yanmaz, zil çalar.
C. Lamba yanmaz, zil çalmaz.
D. Lamba yanar, zil çalmaz.


4. Damla, resimdeki iletken telin etrafını numaralarda verilen maddelerle sarıyor. Damla’nın sardığı maddelerden hangileri tel üzerinden geçen elektrik enerjisinin zararlı etkilerinden canlıları korur?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 250-251-252-253 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 253-254-255. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

A. I ve II B. I ve III C. II ve IV D. III ve IV


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 253 Cevapları


5. Yukarıdaki devrede K ve L ile gösterilen boşluklardaki uçlara aşağıdaki maddelerden hangileri dokundurulursa zil çalar?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 250-251-252-253 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 253-254-255. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

Cevap : C şıkkı


6. Tamir işlerinde kullandığımız aşağıdaki araç gereçlerden hangisinin elle tutulan kısımları elektriksel iletkenlik ve elektriksel yalıtkanlık düşünülerek üretilmiştir?


Cevap : A şıkkı


7. Şekildeki elektrik devresindeki ampul ışık vermemektedir. Bu ampulün ışık vermemesine devrede numaralarla gösterilen maddelerden hangisi neden olmaktadır (Devredeki lamba sağlam, pil doludur.)?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 250-251-252-253 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 253-254-255. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

A. I B. II C. III D. IV


8. Bu elektrikli ısıtıcının I ve II numaraları ile gösterilen kısımlarında aşağıdaki maddelerden hangileri kullanılmış olabilir?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 250-251-252-253 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 253-254-255. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

I. kısım II. kısım
A. Porselen Cam
B. Çelik Bakır
C. Bakır Kauçuk
D. Plastik Nikel – krom


9. Aşağıdaki eşyalardan hangisinin yapısında hem iletken, hem yalıtkan madde bulunur?


A. Çivi
B. Kontrol kalemi
C. Toplu iğne
D. Plastik tarak

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Ders kitabınızda yer alan ünite değerlendirme soruları ile yalıtkan ve iletken maddelerin çevremizde ne durumda ve ne şekilde bulunduklarını çevremizde bulunan cisimlerin yalıtkan ve iletken maddelere örnek olarak verebileceğimiz birçok örnek olabileceğini bu sorularda cevapladık.ayrıca iletken ve yalıtkan maddelere yaptığımız senelere daha iyi anlıyor ve elektrik akımını ne kadar fazla ve ne durumda daha az olduğunu gözlem liyebiliyoruz.sizin verdiğiniz cevaplar bu konuyu alamadık yardımcı oluyor verdiğiniz cevaplar hem açıklayıcı hem de efsane bu sebeple sizi arkadaşlarıma tavsiye ediyor buradan ödevlerini yaparak daha çalışkan olacaklarını söylüyorum

 2. 6. Sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan neler öğrendik konulu adlı ödevimiz de yalıtkan ve iletken maddelerin kaç kelime ayrıldıklarını ve çevremizde bulunan yalıtkan ve iletken maddelere nelere örnek vereceğimizi deneylerle ve gözlemlerle ayrıca verdiğiniz tabloyla öğrenip kavradı verdiğiniz cevaplar için size çok teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum sizin sayenizde öğretmenden büyük takdir topluyorum

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.