7. Sınıf Fen Bilimleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43 Cevapları MEB Yayınları

Göster

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları Sayfa 40, 41, 42, 43


1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları


A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.


 1. ( Doğru ) Aradaki boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümü evreni oluşturur.
 2. ( Doğru )  Dünya, Samanyolu Galaksisi’nin içinde bulunur.
 3. ( Yanlış ) Kilometre gök biliminde kullanılan uzunluk birimidir.
 4. ( Yanlış ) Gökyüzünü gözlemlemek için mikroskop kullanılır.
 5. ( Doğru )  Uzay kirliliği temizlenmesi çok zor olan kirliliklerdendir.
 6. ( Doğru )  Güneş bir yıldızdır.
 7. ( Yanlış ) Samanyolu Galaksisi evrenin bütününü oluşturur.
 8. ( Yanlış ) Yıldızlar sadece ısı kaynağıdır.
 9. ( Doğru )  Evrende çok sayıda gök ada (galaksi) bulunur.
 10. ( Doğru )  Yıldızları gözlemlemek için kullanılan aletlere teleskop denir.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.


ışık yılı – iç gezegenler-uydu-Merkür-ışık kirliliği-Andromeda-TarantulaSamanyoluBeyaz Cüce-kuyruklu–yıldızlar-Nötron Yıldızı-astronot-Mars


 1. Gök cisimlerinin uzaklıklarını ölçmek için gök biliminde ışık yılı kullanılır.
 2. Güneş sistemi Samanyolu Galaksisi’nin Avcı (Orion) kolu üzerinde bulunur.
 3. Gezegenlerin etrafında belirli bir yörüngede dolanan cisimlere uydu denir.
 4. Işık kaynaklarının gereğinden fazla ve yanlış biçimde kullanılmasıyla ışık kirliliği oluşur.
 5. Şimdiye kadar keşfedilen en büyük bulutsu Tarantula Bulutsusu’dur.
 6. Bir yıldız yaşamını Beyaz Cüce, Nötron Yıldızı ya da bir kara delik olarak tamamlar.

7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları


C) Dünya, evren, Samanyolu Galaksisi, uzay kavramlarını büyükten küçüğe doğru sıralayarak aşağıdaki şekillerin içine yazınız.


Cevap : Evren Uzay Samanyolu Galaksisi Dünya olarak sıralanması gerekmektedir.


Ç) Aşağıdaki soruları görsele bakarak cevaplandırınız.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43 Cevapları MEB Yayınları
“7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 40-41-42-43. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

1- Görseldeki binaya ne ad verilir? Bu bina ne amaçla kullanılır?


Cevap : Görselde yer alan bina bir uzay gözlem evidir. Gözlemevi uzayda var olan cisimlerin harketlerini incelemek amacıyla araştırmalara ev sahipliği yapmaktadır.


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları


2- Bu binanın kurulacağı yerlerde bulunması gereken özellikler nelerdir?


Cevap : Gözlemevinin kurulması gereken yerlerde havanın temiz olması gerekmektedir. Nem oranının az, bulutsuz gün sayısının fazla olması gerekmektedir.


D) Aşağıda verilen boşlukları yıldız oluşum sürecini göz önünde bulundurarak uygun şekilde doldurunuz.


Cevap : Bulutsular- Büyük Kütleli Yıldız– Süper Dev Yıldız– Süpernova Patlaması- Kara delik veya Nötron Yıldızı şeklinde sıralanmaktadır.


E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1- I. Küçükayı Takımyıldız
II. BİLSAT Yapay uydu
III. Güneş Gezegen
IV. Ay Doğal uydu

Yukarıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A) III B) IV C) II D) I


2- I. Uzaya yayılan roket parçaları
II. İşlevini yitiren yapay uydular
III. Kuyruklu yıldızlardan kopan parçalar
IV. Doğal uydu

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uzay kirliliğine neden olmaz?


A) Yalnız I B) I ve III C) III ve IV D) Yalnız IV


3- Aşağıdakilerden hangisi uzaydaki mesafeler için kullanılan bir uzaklık ölçüsü birimidir?


A) Kilometre
B) Işık yılı
C) Uzay birimi
D) Uzay yılı


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları


4- Dünya’dan gökyüzüne bakıldığında bir arada bulunan yıldız gruplarına ne ad verilir?


A) Halley Yıldızı B) Takımyıldız
C) Kuzey Yıldızı D) Çoban Yıldızı


5- Gökyüzünü gözlemlemek için hangi araç kullanılır?


A) Mikroskop B) Tepegöz
C) Periskop D) Teleskop


6- Ay ile Dünya arasındaki uzaklık göz önüne alındığında Göktürk 2 yapay uydusunun bulunduğu konuma ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A) Dünya’ya çok yakın konumdadır.
B) Yaklaşık olarak Dünya ile Ay’ın ortasındadır.
C) Ay’ın üzerindedir.
D) Ay’a çok yakın bir konumdadır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43 Cevapları MEB Yayınları
“7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 40-41-42-43. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

İlgili Makaleler

13 Yorum

 1. 7. Sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan ünite değerlendirme soruları ile hücrenin bir yapıda oluşturduğu kalıtsal ve genetik özellikleri öğrendik hayvanlarda bitkilerde ve insanlarda bulunan hücrelerin farklı özellikleri olduğunu mikroskop sayesinde inceleyip gözlemledik yaptığımız değerlendirme sorularında hatırlamak istediğiniz veya ders tekrarına başvurduğumuz konuları buraya çok rahat bir şekilde ulaşabildiğiniz söyleyebilirim verdiğiniz cevaplar sayesinde fen bilimleri dersinde başarılı olduğumu düşünüyorum

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.