7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 47-50-51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 47-50-51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 47-50-51. Sayfa Cevapları Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları MEB Yayınları

➢ Göllerin kapladıkları alanların ondalık gösterimini bulunuz ve tabloyu doldurunuz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 47-50-51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

➢ Dünya’nın yaklaşık 1/4 ’ü karalarla kaplı olduğuna göre ne kadarının suyla kaplı olduğunun ondalık gösterimini yazınız
Cevap:

1/4 → 25 ile genişletiriz
1/4 → 25/100 → 0,25 suyla kaplıdır. 

➢ Dünya’daki suların yaklaşık %1’i içilebilir olduğuna göre içilebilir su miktarını ondalık olarak gösteriniz
Cevap:  %1 → 0,01 


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. Aşağıda verilen rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yazınız
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 47-50-51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


2. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak yazınız
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 47-50-51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


3. -7/2 ile 13/4 rasyonel sayıları arasında kaç tane tam sayı vardır?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 47-50-51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Verilen rasyonel sayıları ondalık gösterimleriyle eşleştiriniz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 47-50-51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları MEB Yayınları

KAZANIM KAVRAMA TESTİ – 4

1. -4/9 rasyonel sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Cevap: D) -0,4


2. -0 7, 5 ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) -3/4

-0,75 → – 75/100 →karşılık gelen sayı  -3/4


3. Şekilde oklarla dört rasyonel sayının yeri gösterilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerde verilen rasyonel sayılardan hangisi sayı doğrusunda gösterilmemiştir?
Cevap: C) -1 1/3

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 47-50-51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Yukarıdaki sayı doğrusunda 7 ile 8 arası dokuz eşit parçaya bölünerek A tam B/9 rasyonel sayısı gösterilmiştir.
Buna göre A/B rasyonel sayısı kaçtır?
Cevap: D) 7/6

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 47-50-51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. 1,7 devirli ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Cevap: D) 16/9

17 – 1/9 = 16/9


6. -(1/4) rasyonel sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) -0 2, 5 

– 1/4 → 25 ile çarparak paydayı 100’e eşitleriz.
– 25/100 →  -0,25


7. -3 tam 4/5 rasyonel syaısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Cevap: C) -3 8, 

-3 tam 4/5 → 2 ile çarparak paydayı 10’a eşitleriz
-3 tam 8/10 → -3,8 olur. 


8. 2 0, 1 devirli ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Cevap: D) 181/90

201 – 20/90 = 181-90 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.