7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 96-97-100. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 96-97-100. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 96-97-100. Sayfa Cevapları Cebirsel İfadelerle Toplama, Çıkarma ve Çarpma

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları

HAZIR MIYIZ?

1. Aşağıdaki ifadelerin karşısına uygun cebirsel ifadeleri yazınız.
Cevap:

➢ a sayısının 5 katının 4 eksiği = ……..5a – 4 …..
➢ x sayısının 5 fazlasının 4 katı =……..44(x + 5)……..
➢ a tane tokası olan Elif ’in tokalarının 24 eksiği = ……..a – 24….
➢ x metresi satılan 185 m kumaşın kalan kısmı = ………..x + 185 ……..


2. Aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun cümleleri yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 96-97-100. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 96-97-100. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

➢ Dursun Bey’in alacağı balık ve limon miktarı için harcayacağı parayı cebirsel olarak ifade edebilir misiniz? 
Cevap: Hamsinin fiyatını bilmediğimiz içi x, limonun fiyatını bilmediğimiz için y deriz. 

3x + 2y olarak ifade edebiliriz.


➢ Buket Hanım daha sonra eşini tekrar arayarak ilave siparişini 3 kg hamsi ve 2 kg limon olarak değiştirmiştir. Buna göre Dursun Bey’in alacağı toplam balık ve limon miktarını çarpma işlemini kullanarak kısa yoldan nasıl ifade edebilirsiniz?
Cevap:

3x + 2y + 2x + y = 5x + 3y


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. Aşağıda verilen dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını cm cinsinden cebirsel olarak ifade ediniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 96-97-100. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


2. Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.
Cevap:

a. (2x + 5) + (x + 2) = 3x + 7
b. (4y – 10) – (2x + 5) = 4y – 2x – 15
c. (3y + 7) – (x – 2) = 3y – x + 9
ç. (3k – 5m) + (3k – 7m) = 6k – 12m
d. (5a – 3) + (b + 6) = 5a + b + 3
e. (2b – 8) – (5b – 4) =  – 3b – 4


3. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.
Cevap:

a. 2 ∙ (-5x + 7) = -10x + 14
b. (-7) ∙ (5b + 2) =
-35b – 14
c. (-12) ∙ (- 7a + 2) = 84a – 24
ç. 5 ∙ (9y + 4) = 45y + 20


4. Aşağıdaki cebirsel ifadelerle verilen işlemleri yapınız.
Cevap:

a. 2 ∙ (2x – 7) = 4x – 14
b. 7x + 3 ∙ (2x + 7) – 11 = 7x + 6x + 21 – 11 = 13x + 10
c. 2x – 4 ∙ (-2x + 7) + 28 = 2x + 8x – 28 + 28 = 10x
ç. 4 ∙ (x² + 5) – 7x² = 4x² + 20 – 7x² = 20 – 3x²
d. 7x² – 7(x² + 5x – 7) + 11= 7x² – 7x² + 35x + 49 = 35x + 49 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.