7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154-158-162-163. Cevapları Berkay Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154-158-162-163. Cevapları Berkay Yayınları

7.Sınıf Berkay Yayınları Matematik Ders Kitabı 154-158-162-163. Sayfa Cevapları Düzgün Çokgenler ve Çokgenlerin Özellikleri

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları Berkay Yayınları

Nevin, üçgenleri bir araya getirerek hangi çokgenleri oluşturabilir? Açıklayınız.
Cevap: Nevin, üçgenleri bir araya getirerek eşkenar dörtgen, beşgen, altıgen çokgenlerini oluşturabilir. 


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları Berkay Yayınları

ETKİNLİK

Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154-158-162-163. Cevapları Berkay Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Berkay Yayınları

Alıştırmalar

1. Noktalı kâğıda bir dikdörtgen çiziniz. Dikdörtgenin düzgün çokgen olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap: Dikdörtgenin tüm kenarları birbirine eşit değildir. Bu yüzden düzgün bir çokgen değildir.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154-158-162-163. Cevapları Berkay Yayınları


2. İzometrik kağıda çizilen şekillerin düzgün çokgen olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap: b ve c ‘ deki şekiller düzgün çokgen değiller. Çünkü kenarları birbirine eşit değildir. a şıkkındaki üçgen düzgün bir çokgendir. Çünkü tüm kenarları birbirine eşittir. 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154-158-162-163. Cevapları Berkay Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları Berkay Yayınları

3. Yandaki düzgün sekizgende |EF|= 5 cm ve m(B) = 135°dir. Buna göre düzgün sekizgenin çevre uzunluğunu ve verilmeyen açı ölçülerini bulunuz.
Cevap: 

5 . 8 = 40 çevre uzunluğu
Bütün açıları eşit olduğu için 135°dir.


4. Bir dokuzgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap: 

9 – 2 = 8
8 . 180 = 1260°dir.


5. Yandaki PRMU dörtgeninde m(MUP)=83°, m(RMU)=118°, m(prm)=111° ve m(UPR) =2x ise x kaç derecedir?
Cevap:

2x + 83 + 118 + 111 = 360 
2x +312 =360
2x = 360 – 312
2x = 48
x = 24°


6. Bir düzgün ongenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap:  ((n-2).180)/n = (8.180)/10 = 144°


7. Bir yirmigenin dış açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap: Düzgün çokgenlerin dış açılarının toplamı 360°dir.


8. Yandaki KLM üçgeninde m(AKL) =x + 20°, m(BLM)= x + 40° ve m(KMC) = x + 30°dir. Buna göre x kaç derecedir?
Cevap: 

3x + 90 = 360 
3x = 360 – 90 
3x = 270
x = 90°


9. Yandaki HACEM beşgeninde, m(MHA) = M(HAC)=90°, m(MEC)=125° ve m(HME)=130° ise m(ACB)=x kaç derecedir?
Cevap:

125 + 130 + 90 + 90 + y = 540
y + 435 = 540
y = 540 – 435 
y =105°

x = 180 – 105 = 75°


10. İç açılarının ölçüleri toplamı 900° olan çokgenin kaç kenarı vardır?
Cevap:

(n-2) . 180 = 900
n – 2 = 5
n = 5 + 2 
n = 7 kenarı vardır.


11. Bir dış açısının ölçüsü 20° olan düzgün çokgenin kaç kenarı vardır?
Cevap:

360/n = 20
20n = 360
n = 18 kenarlıdır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Etkinlikleri çözerken bir soruda zorlandım. Özellikle düzgün çokgenleri ayırt etmek bazen karmaşık olabilir. Neyse ki cevap anahtarına başvurarak doğru cevapları bulabildim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.