7. Sınıf Matematik Ders Kitabı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154-158-162-163. Cevapları Berkay Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154-158-162-163. Cevapları Berkay Yayınları

7.Sınıf Berkay Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 154-158-162-163. Sayfa Cevapları Düzgün Çokgenler ve Çokgenlerin Özellikleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları Berkay Yayınları

Nevin, üçgenleri bir araya getirerek hangi çokgenleri oluşturabilir? Açıklayınız.
Cevap: Nevin, üçgenleri bir araya getirerek eşkenar dörtgen, beşgen, altıgen çokgenlerini oluşturabilir. 


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları Berkay Yayınları

ETKİNLİK

Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154-158-162-163. Cevapları Berkay Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Berkay Yayınları

Alıştırmalar

1. Noktalı kâğıda bir dikdörtgen çiziniz. Dikdörtgenin düzgün çokgen olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap: Dikdörtgenin tüm kenarları birbirine eşit değildir. Bu yüzden düzgün bir çokgen değildir.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154-158-162-163. Cevapları Berkay Yayınları


2. İzometrik kağıda çizilen şekillerin düzgün çokgen olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap: b ve c ‘ deki şekiller düzgün çokgen değiller. Çünkü kenarları birbirine eşit değildir. a şıkkındaki üçgen düzgün bir çokgendir. Çünkü tüm kenarları birbirine eşittir. 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154-158-162-163. Cevapları Berkay Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları Berkay Yayınları

3. Yandaki düzgün sekizgende |EF|= 5 cm ve m(B) = 135°dir. Buna göre düzgün sekizgenin çevre uzunluğunu ve verilmeyen açı ölçülerini bulunuz.
Cevap: 

5 . 8 = 40 çevre uzunluğu
Bütün açıları eşit olduğu için 135°dir.


4. Bir dokuzgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap: 

9 – 2 = 8
8 . 180 = 1260°dir.


5. Yandaki PRMU dörtgeninde m(MUP)=83°, m(RMU)=118°, m(prm)=111° ve m(UPR) =2x ise x kaç derecedir?
Cevap:

2x + 83 + 118 + 111 = 360 
2x +312 =360
2x = 360 – 312
2x = 48
x = 24°


6. Bir düzgün ongenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap:  ((n-2).180)/n = (8.180)/10 = 144°


7. Bir yirmigenin dış açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap: Düzgün çokgenlerin dış açılarının toplamı 360°dir.


8. Yandaki KLM üçgeninde m(AKL) =x + 20°, m(BLM)= x + 40° ve m(KMC) = x + 30°dir. Buna göre x kaç derecedir?
Cevap: 

3x + 90 = 360 
3x = 360 – 90 
3x = 270
x = 90°


9. Yandaki HACEM beşgeninde, m(MHA) = M(HAC)=90°, m(MEC)=125° ve m(HME)=130° ise m(ACB)=x kaç derecedir?
Cevap:

125 + 130 + 90 + 90 + y = 540
y + 435 = 540
y = 540 – 435 
y =105°

x = 180 – 105 = 75°


10. İç açılarının ölçüleri toplamı 900° olan çokgenin kaç kenarı vardır?
Cevap:

(n-2) . 180 = 900
n – 2 = 5
n = 5 + 2 
n = 7 kenarı vardır.


11. Bir dış açısının ölçüsü 20° olan düzgün çokgenin kaç kenarı vardır?
Cevap:

360/n = 20
20n = 360
n = 18 kenarlıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.