7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları Doğrular ve Açılar

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları MEB Yayınları

1. Yandaki şekilde aşağıdaki açılardan hangilerinin bulunduğunu belirtiniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

2. Yanda verilen şekle göre aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

(.D.) DOE ile EOF birbirinin tümleridir.
(.Y.) AOF ile AOC ters açılardır.
(.D.) AOF ile FOD birbirinin bütünleridir.
(.Y.) DOE ile AOF ters açılardır.
(.Y.) FOB ile AOC birbirinin bütünleridir.


3. Aşağıdaki şekillerde x açılarının ölçülerini bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. Aşağıda verilen şekillerdeki eş açıları yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


2. Aşağıda verilen açıların açıortaylarını belirleyiniz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


3. Aşağıdaki şekilde m(AOB)=40° AO] [OF
[OC, BOD’nın açıortayı
[OE, DOF’nın açıortayı olduğuna göre m(COE) kaç derecedir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları MEB Yayınları

1. Yukarıdaki şekilde [OB, AOC’nın [OD, COE’nın açıortayı ve m(EOA) = 140° olduğuna göre m(BOD) kaç derecedir?
Cevap: B) 70

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


2. Yukarıdaki şekilde [OB, COA açısının açıortayı ve m(BOD) = 60° olduğuna göre m(AOB) kaç derecedir?
Cevap: D) 40

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


3. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BD] ve [CD] açıortaydır. Buna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap: B) 140 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Şekilde [OB, AOD açısının açıortayıdır. m(AOB) = 3x + 10°, m(BOD) = 2x + 30° ise x’in değeri kaçtır?
Cevap: B) 20°

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. Yukarıdaki şekilde A, O, G noktaları doğrusal olduğuna göre aşağıda verilenlerden hangisi açıortay değildir?
Cevap:  A) [OD

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Yukarıdaki şekilde kırmızı ile çizilen ışının açıortay olabilmesi için açının diğer kolunun geçmesi gereken nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) a 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

➢ a açısının ölçüsü ile hangi açıların ölçüleri birbirine eşittir?
Cevap: d ve b açılarının ölçüleri birbirine eşittir. 

➢ b açısı ile c açısının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap: 180° olabilir. 

➢ a açısının ölçüsü ile d açısının ölçüsü eşit olabilir mi?
Cevap: Aynı yönde olduğu için eşit olabilir. 

➢ e açısı ile d açısı bütünler açılar mıdır?
Cevap: Toplamları 180° olabileceği için bütünler açı olabilirler. 


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. Aşağıda verilen doğruların birbirine göre durumlarını altlarında verilen boşluklara yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


2. Aşağıdaki şekilde AB ∕∕ CD ve EF bu doğruların kesenidir. 1 nolu ve 5 nolu açılar şekilde gösterildiği gibidir. Buna göre verilen bilgilerden yararlanarak diğer açıları şekil üzerinde gösteriniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


3. Aşağıdaki örneklerde [AB ∕∕ [CD ise a değerlerinin kaç derece olduğunu bulunuz.
Cevap: 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları

KAZANIM KAVRAMA TESTİ – 15

1. Yukarıdaki şekilde [AB ∕∕ [CD’dir. Verilenlere göre x değeri kaçtır?
Cevap: C) 30°

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

2. Şekilde AB ∕∕ CD ve EF doğrusu kesendir. Buna göre oluşan açılarla ilgili hangisi yanlıştır?
Cevap: B) 4 ile 6 iç ters açılardır.


3. Yukarıdaki şekilde AB ∕∕ CD ise a değeri kaçtır?
Cevap: A) 80°

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150-154-155-156-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Yukarıdaki şekilde AB ∕∕ CD ise x değeri kaçtır?
Cevap: D) 16°

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları3


5. Yukarıdaki şekilde CD ∕∕ EF ∕∕ [AB ve [GA açıortay olduğuna göre x değeri kaçtır?
Cevap: D) 145°

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları4


6. [BA ∕∕ [EF ve m(BCE) = 40°dir. [BC] ve [EC] açı ortay olduğuna göre x değeri kaçtır?
Cevap: C) 80°

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları5


7. Yukarıdaki şekilde AD ∕∕ EK ve [GH] ∕∕ [BF] ve m(CBF) = 50° olduğuna göre x değerinin ölçüsü kaç derecedir?
Cevap: B) 130 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları6

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.