7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 235-239-240. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 235-239-240. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 235-239. Sayfa Cevapları Çizgi Grafiği

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 235-239-240. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

➢ İsraf edilen ekmek adedinin yıllara göre değişimini yorumlayınız.
Cevap: Yıl değiştikçe israf edilen ekmek adedi artmıştır. 

➢ Yukarıdaki grafikten yola çıkarak 2017 yılında ülkemizde israf edilen ekmek adedi sizce yaklaşık ne kadardır?
Cevap: Yapılan ölçümlerin her birinde 500 bin adet ekmek israf edilmiştir. Verilere göre 2017 yılında toplam 6 milyon adet ekmek israf edilmiştir.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

1. Bir otoparktaki arabaların renklerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu dağılımı gösteren daire grafiğini, daire dilimlerinin merkez açılarını göstererek çiziniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 235-239-240. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


2. Aşağıdaki çizgi grafiğinde iki galerinin yıllara göre sattığı araba satış adetleri verilmiştir

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 235-239-240. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. A galerisinde hangi yıllarda araba satış adedi eşittir?
Cevap: A galerisinde 2014 ve 2015 yıllarında araba satışı eşittir. 

b. Satışın en hızlı artış gösterdiği galeri ve yıl hangisidir?
Cevap: Satışın en hızlı artış gösterdiği galeri ve yıl A galerisi 2013 yılıdır. 

c. B galerisinde satışın en fazla olduğu yıl hangisidir?
Cevap: En fazla satış olduğu yıl 2015 yılıdır. 

ç. Yıllara göre ortalama satış adedi en fazla olan galeri hangisidir?
Cevap: Yıllara göre ortalama satış adedi en fazla olan galeri A galerisidir. 

A galerisi → 100 + 500 + 600 + 600 + 400 = 2200
B galerisi → 400 + 300 + 380 + 500 + 200 = 1780 

d. B galerisinin A galerisinden daha fazla satış yaptığı yıl hangisidir?
Cevap: B galerisinin A galerisinden daha fazla satış yaptığı yıl 2012 yılıdır. 

e. A galerisinin B galerisinden daha az satış yaptığı yıldaki satış farkı ne kadardır?
Cevap: A galerisinin B galerisinden daha az satış yaptığı yıldaki satış farkı 300’dür. 

400 – 100 = 300 


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 235-239-240. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

3. Bir ayakkabı mağazasındaki bayanlar reyonundaki 180 ayakkabının numaralarına göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

Toplam ayakkabı sayısı 180’dir.
360°     180 ayakkabı 
120°      x ayakkabı
180 . 120 = 360x
         60 = x

38 numara → 60 ayakkabı

360°      180 ayakkabı
50°        x ayakkabı
180 . 50 = 360x
          25 = x

36 numara → 25 ayakkabı

360°      180 ayakkabı
100°         x ayakkabı
180 . 100 = 360x
50 = x

37 numara → 50 ayakkabı

39 numara derecesini bulmak için
100 + 120 + 50 = 270°
360 – 270 = 90°

360°      180 ayakkabı
90°        x ayakkabı
180 . 90 = 360x
45 = x

39 numara → 45 ayakkabı

a. (..D..) 38 numaralı ayakkabı sayısı 60’tır.
b. (..D..) 37 numaralı ayakkabı sayısına karşılık gelen daire diliminin merkez açısının ölçüsü 100°dir.
c. (..Y..) 37 numaralı ayakkabı sayısı en fazladır.
→ 38 numaralı ayakkabı sayısı en fazladır. 
ç. (..D..) 36 numaralı ayakkabı sayısı 25’tir.
d. (..Y..) 39 numaralı ayakkabı sayısı toplam ayakkabı sayısının %20’sidir.
→ 180 x 20 =3600
     3600 ÷ 100 = 36 olduğu için yanlıştır.
e. (..D..) 36 numaralı ayakkabı sayısı ile 39 numaralı ayakkabı sayısının toplamı 70’tir.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 240. Sayfa Cevapları Kazanım Kavrama Testi – 20

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları MEB Yayınları

1. Bir çiftlikteki hayvan sayısı daire grafiği ile gösterildiğinde atların sayısının belirtildiği daire diliminin merkez açısı 95°dir. Bu çiftlikte 19 at bulunuyorsa çiftlikteki toplam hayvan sayısı kaçtır?
Cevap: B) 72

360°       x hayvan
95°         19 at
360 . 19 = 95x
          72 = x
Toplamda 72 hayvan vardır. 


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 235-239-240. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki grafik bir bisikletçinin dört ay boyunca sattığı iki renk bisikletin sayılarını göstermektedir.
2, 3 ve 4. soruları grafiğe göre cevaplayınız.

2. Dört ay boyunca her iki renk bisikletten toplam kaç adet satılmıştır?
Cevap: 

Pembe → 90 + 80 + 100 + 80 = 350
Mavi → 40 + 70 + 60 + 80 = 250
250 + 350 = 600 adet satılmıştır

3. Ağustos ayında satılan pembe renkli bisiklet sayısı, haziran ayında satılan mavi renkli bisiklet sayısından kaç fazladır?
Cevap: A) 10 

80 – 70 = 10 fazladır

4. Dört ay boyunca satılan mavi renkli bisiklet sayısı, temmuz ayında satılan pembe renkli bisiklet sayısından kaç fazladır?
Cevap: B) 150 

Mavi → 40 + 70 + 60 + 80 = 250
250 – 100 = 150 fazladır


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 235-239-240. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Yukarıda bir lisedeki son sınıf öğrencilerinin girdikleri üniversite sınavı sonucunda kazandıkları bölümler ve bu bölümlere yerleşme oranları yüzdelik olarak verilmiştir.
5 ve 6. soruları grafiğe göre cevaplayınız.

5. Tıp fakültesine yerleşen öğrenci sayısına karşılık gelen merkez açının ölçüsü kaçtır?
Cevap: B) 72°

360°     %100
x°          %20
100x = 360 . 20 
       x = 72°

6. Hukuk fakültesine yerleşen öğrenci sayısına karşılık gelen merkez açının ölçüsü kaçtır?
Cevap: A) 54°

360°     %100
x°          %15
100x = 360 . 15
x = 54°


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 235-239-240. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki daire grafiğinde Mahmut’un beyaz eşya mağazasından aldığı ürünler ve bu ürünlere ödediği para miktarı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Buzdolabı için ödenen para 1600 Türk lirasıdır. (1400 TL’dir.)

140 + 120 = 260°
360 – 260 = 100° → (Bulaşık makinesi)

360°      x TL 
100°      1000 TL
100x = 360 . 1000
       x = 3600 TL toplam harcama

360°    3600 TL
120°     x TL
120 . 3600 = 360x
          1200 = x → Çamaşır makinesi

360°    3600 TL
140°     x TL
140 . 3600 = 360x
          1400 = x → Buzdolabı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.