7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 262-263. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 262-263. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 262-263. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme – 6

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262 Cevapları MEB Yayınları

1. 8 kişilik bir grubun yaşlarının aritmetik ortalaması 15’tir. Bu gruba 48 ve 42 yaşında iki kişi daha katılırsa grubun yeni yaş ortalaması kaç olur?
Cevap:

8 x 15 = 120 → 
120 + 48 + 42 = 210

8 + 2 = 10 kişi olmuştur. 
210 ÷ 10 = 21 olur. 


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 262-263. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki grafikte bir bisiklet firmasının bazı yıllara ait satış adetleri gösterilmiştir. Bu veriler daire grafiğine aktarıldığında 2014 yılına ait daire diliminin merkez açısı 40° olarak ölçülmüştür. Buna göre 2014 yılı ve sonrasının satış ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 9000

360° ÷ 40° = 9
9 x 5 = 45 toplam satış adedi
45 x 1000 = 45 000 yapılan satış sayısı

45 000 ÷ 5 = 9000 olur


3.   3, 1, 4, 8, 6, 9, 4, 15, 20
Yukarıdaki veri grubunun tepe değeri ve ortancasının toplamı kaçtır?
Cevap:

1, 3, 4, 4, 6, 8, 9, 15, 20
Tepe değeri → 4
Ortancası → 6
6 + 4 = 10 olur


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 262-263. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Öğretmenin verdiği ödev için beş gün boyunca çözdüğü soru sayılarını not eden Emir, elde ettiği verileri yukarıda verilen tablo şeklinde gösterdikten sonra daire grafiğine dönüştürüyor. Emir, her gün için farklı renkte kartondan kesilmiş 10 cm yarıçaplı daire dilimleri oluşturuyor. Daha sonra bu daire dilimlerini bir araya getirerek daire grafiğini oluşturuyor. Buna göre, salı günü için kestiği karton parçasının alanı kaç cm²dir? (π = 3 alınız.)
Cevap: D) 75

Toplam soru sayısı → 40 + 60 + 30 + 80 + 30 = 240 soru
Salı gününün derecesini bulmak için;

360°       240 soru
x°            60 soru
240x = 360 . 60 
       x = 90° olur

Alan → (π . r²) . x°/360°
Alan → (3 . 10²) . 90°/360°
= 300 . 90°/360°
= 75 olur.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 262-263. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Şekilde verilen yapının üstten görünümü ve yapıyı oluşturmak için kullanılan sütunların küp sayıları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 262-263. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 263 Cevapları MEB Yayınları

6. Aşağıdaki daire grafiğinde 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında Atatürk Ortaokuluna kayıtlı 1440 kız ve erkek öğrencinin sayılarının dağılımı gösterilmiştir:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 262-263. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Buna göre son durumda Atatürk Ortaokuluna kayıtlı kız-erkek öğrenci sayılarını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 262-263. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 262-263. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Yukarıdaki şekilde en az kaç birimküp kullanılmış olabilir
Cevap: A) 8

En az dediği için görünen birimküp sayısı 8’dir.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 262-263. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8. Elif, yukarıdaki cismin sağdan ve önden görünümünü bir kâğıda çizmiş daha sonra bu iki parçayı kesip birleştirmiştir. Elif ’in birleştirdiği bu iki parçadan oluşan dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç birimdir?
Cevap: D) 10

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 262-263. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.