8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 182-183 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 182, 183


5.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları  Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları


A. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.


Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 182-183 Cevapları MEB Yayınları
”8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları”

B. Aşağıda harflerle gösterilen kavramları ilgili oldukları yargılarla eşleştiriniz.


Cevap:

  • I. Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları siyasal topluluk, fırka. (Siyasi Parti)
  • II. Millî egemenliğe dayanan yönetim şeklidir. (Millî egemenlik)
  • III. Hakimiyetin sınırsız ve koşulsuz olarak millete ait olmasıdır. (Halk)
  • IV. Demokratik ülkelerde egemenliğin kaynağıdır. (Cumhuriyet)

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru: 1-Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında “Millî egemenlik düşmanlığı, benzersiz bir saygı ve şeref düzeyine sahip bulunan bir milletin her şeyine, bir anda kastetmek suçundan başka bir şey değildir.” sözünü söylemiştir.

Mustafa Kemal Atatürk “millî egemenlik düşmanlığı” ifadesiyle hangi rejimin tehdit edildiğini vurgulamıştır? Yazınız.


Cevap: Cumhuriyet rejiminin tehdit edildiğini.


Soru: 2-Mustafa Kemal, İzmir’de suikast girişimi sonrasında şu sözü söylemiştir: “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

Mustafa Kemal’in bu sözü, onun hangi kişilik özelliğini yansıtır? Yazınız.


Cevap: İleri görüşlülüğünü ve güçlü bir kişiliğini yansıtır.


Soru: 3-Mustafa Kemal bir konuşmasında Fethi Bey’e “Ben bunun çaresini buldum. Memlekette muhalif bir fırka kurmak lazımdır. Böyle bir fırka vücuda gelirse mecliste münakaşa da serbest olur. Mesela siz böyle bir fırkanın başına geçerseniz bildiklerinizi mecliste serbestçe söylersiniz. Bu suretle uygulamada görülen birçok hatanın da önünü almak mümkün olur.” sözünü söylemiştir.

Mustafa Kemal’in çok partili hayata geçmek istemesinin sebebi nedir? Yazınız.


Cevap: Özgür ve demokratik bir siyasi ortam istediği için ve yeni görüşlere saygı gösterdiği ayrıca demokratik bir devlet kurduğu için çok partili siyasi hayata geçmek istemiştir.


Soru: 4- Farklı görüş ve düşüncelerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmesinin önemi nedir? Yazınız.


Cevap: Demokratik bir devlet herkesin söz sahibi olduğu kendini özgür ve hür bir şekilde ifade edebileceği bir anlayıştır. yeni fikirler Mecliste temsil edilmesi demokratik açıdan önemlidir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları


Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru: 5-Mustafa Kemal’in
I. Kuvvet birdir ve o, milletindir.
II. Yeni Türkiye Devleti’nde saltanat, milletindir.
III. Halk, millî egemenliği benimsemeli ve memlekette tek egemenin kendisinden ibaret olduğunu unutmamalıdır.
IV. Türkiye halkı, yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı yaşama gereği saymış bir milletin kahraman evlatlarıdır.

sözlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam taşımaktadır?


Cevap: D

A) I B) II C) III D) IV


Soru: 6-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmaya yönelik tehditlerden biri değildir?


Cevap: D

A) Terör olayları B) Darbeler C) Misyonerlik faaliyetleri D) Doğal afetler


Soru: 7-Mustafa Kemal’e yönelik suikast girişiminde bulunanlar

I. İnkılapları engellemek
II. Cumhuriyet değerlerini ortadan kaldırmak
III. Laik düzeni yerleştirmek
IV. Çağdaşlaşmayı sağlamak

gibi amaçlardan hangilerine ulaşmak istemişlerdir?


Cevap: C

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve IV


Soru: 8-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir?


Cevap: A

A) Ordunun siyasetten ayrılmasını sağlamak
B) Hükûmetin icraatlarını denetlemek
C) İnkılapları gerçekleştirecek kadroyu oluşturmak
D) Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesini sağlamak


Soru: 9-Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in “Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.” sözüyle bağdaşmaz?


Cevap: A

A) Mebusan Meclisinin kapatılması B) TBMM’nin açılması
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi D) Saltanatın kaldırılması


Soru: 10-Mustafa Kemal “Ben ölürsem bile soylu milletimin beraber yürütmekte olduğumuz yoldan ayrılmayacağına inancım vardır.” sözüyle Türk milletinden beklentilerini ifade etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu beklentilerinden biri olamaz?


Cevap: A

A) Saltanatın devam ettirilmesi B) İnkılapların korunması
C) Çağdaş uygarlık idealine ulaşılması D) Demokrasinin geliştirilmesi

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. ünite değerlendirme soruları ile demokrasinin cumhuriyetin farklı görüş ve farklılıkların ülkemizde görülebildiğini ve bunların ayrı ayrı partileri ayrılarak ülkeleri için hizmet etmeleri gerektiğini yeniden kavrayarak öğrenmiş oluyoruz verdiğiniz cevaplar ve bilgiler sorularımızı çözmemize yardımcı oluyor Mustafa Kemal Atatürk milli mücadele’yi büyük önem vermiştir bunun her defasında vurgulamış ve yaptığı birçok etkinlikte bunu göstermiştir Bir ülkede farklı görüş ve farklılıklar olabilir bunun için tek parti dönemi bitmiş ve birçok Parti’nin olabileceği bir dönem açılmıştır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.