8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Ekonomi Alanında Gelişmeler Cevapları Sayfa 133, 134, 135, 136


Ekonomi Alanında Gelişmeler Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 133


Soru : Alınan kararlardan hareketle Türkiye İktisat Kongresi’nin amaçlarıyla ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?


Kısa Cevap : “Alınan kararlardan hareketle Türkiye İktisat Kongresi’nin amaçlarıyla ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?”

Uzun Cevap :

Alınan kararlar baktığım zaman Türkiye iktisat Kongresi’nin amacını devletin savaştan sonra yıpranmış olan ekonomisini yükseltmek ve tamamen iç politikaya ve yerli üretime yönelmek olduğunu görüyorum.

Dışarıya bağımlılık her ne kadar bir süreliğine ihtiyaçları karşılasa da hem maddi yönden sıkıntı hem de kendi yerli üretimimizi yapmamak ve kendi zengin topraklarımızı işleyememek açısından büyük bir kayıptır.

Yerli malı hem ucuz hem de ülke ekonomisine katkısı açısından çok büyük bir öneme sahiptir.

Yerli üretim yapan ülkeler başka ülkelerin estetikline kalmaz ve kendi gelirlerini en üst düzeye çıkararak hem topraklarını işler hem de ucuz mal elde ederler.

Böylelikle hem çok şey iş imkanı hem de ihracat gibi büyük kazanımlar devlet ekonomisine katkıda bulunur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 134 Cevapları


Soru : Misak-ı İktisadi’nin ilkelerinden yola çıkarak Türk milletinin bir tanımını yapınız.


Kısa Cevap : “Misak-ı İktisadi’nin ilkelerinden yola çıkarak Türk milletinin bir tanımını yapınız.”

Uzun Cevap :

Misaki iktisadi’nin ilkelerinden yola çıkarak Türk milleti;

 • Hakimiyetini feda etmez
 • Meclisine ve hükümetine daima bağlıdır
 • Bozan değil imar edendir
 • Daima memleketi için çalışır
 • Türk kendisi üretendir
 • İsraftan kaçınır
 • Çalışmaktan asla Yılmaz
 • Kendi kaynaklarının değerini bilir
 • Ormanları korur
 • Madenleri milli üretim için işletir
 • Bilgili ve öğrenme aşıdır
 • Her yerde hayatını devam ettirebilse de önceliği devletidir
 • Yabancı sermayeye karşı olmamakla beraber kendi yurdunu önceler
 • Türk erkek ve kadını çocuklarını misakı iktisadiye göre yetiştirir.

Soru : Misak-ı İktisadi’nin ülkemize sağladığı katkılar hakkında neler söyleyebilirsiniz?


Kısa Cevap : “Misak-ı İktisadi’nin ülkemize sağladığı katkılar hakkında neler söyleyebilirsiniz?”

Uzun Cevap :

Misak-ı İktisadi Mustafa Kemal Atatürk’ün çalışmaları ile 17 Şubat 1923 yılı tarihinden itibaren ciddi ve planlı bir ekonomik kongredir.

Kararlar sebebiyle kongrenin ulusal olduğu söylenebilir.

Bu kongre aynı zamanda İzmir iktisat kongresi olarak da bilinir. Türkiye Cumhuriyeti’nin planlı bir şekilde ekonomik çalışmalarını ele alır.

Misak-I İktisat Kararları
– Ülkede yerli malının kullanılmasına ve yaygınlaşmasına olanak vermiştir.

– Teknik eğitimin gelişmesi için kararlar alınmıştır.

– Yurt içinde yer alan hammaddeler ile sanayi oluşturmak öne çıkmaktadır.
– Küçük olan imalatların üzerinden büyük şirketlere geçiş yapmak.

– Sanayi teşvikiyle birlikte milli bankalar kurmak.

– Yabancıların kurmuş olduğu tekerlerden kurtulmak.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 135 Cevapları


Soru : Atatürk yukarıdaki paragrafta geçen sözünde “çiftçiyi ve çobanı kuvvetlendirmek” derken neyi anlatmak istemiş olabilir?


Kısa Cevap : “Atatürk yukarıdaki paragrafta geçen sözünde “çiftçiyi ve çobanı kuvvetlendirmek” derken neyi anlatmak istemiş olabilir?”

Uzun Cevap :

Bir ülkenin temel gıda maddeleri çiftçilikle yani ekip biçmekle elde edilir.

İnsanlar hayatını devam ettirebilmek için barınma eğitim gibi ihtiyaçlarının yanında en önemlisi bedenin yakıtı olan gıdayı temin edebilmeleridir.

Çiftçinin önemi burada ortaya çıkmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber makineye dayalı bir öğretim sistemi meydana gelmiş ve büyük kolaylıklar ve az bir emekle çok fazla ürün elde edilebilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk burada da çıkan teknolojileri ülkesine getirmek çiftçinin ve çobanın hizmetine sunularak işlerini kolaylaştırmak ve üretimi kolay ve hızlı hale getirmeyi kast etmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 136 Cevapları


Soru : Birinci Beş Yıllık Sanayi Planında yer alan fabrikalar hangi ürünleri üretmek üzere kurulmuş olabilir? Neden?


Kısa Cevap : “Birinci Beş Yıllık Sanayi Planında yer alan fabrikalar hangi ürünleri üretmek üzere kurulmuş olabilir? Neden?”

Uzun Cevap :

Birinci beş yıllık sanayi planı Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1934 yılında yürürlüğe koyulmuştur.

Devlet bu planla ham maddesi ülkemizde var olan tesisleri kurmayı amaçlamıştır.

Planda var olan 20 fabrikada 16’sını 3 yılda kurarak önemli bir başarıya imza atmıştır.

Bu fabrikalar çimento, , maden işleyiciliği, deri işleme ve dokumacılık cam , şişe , tekstil, Demir Çelik, kimya, kükürt ve şeker üretimi yapmak için kurulmuşlardır.

Dünya çapında olan bir ekonomik krizi ile baş etmek ancak temel ihtiyaçları öncelemek ve bunları üretmekle mümkün olacaktı.

Bu yüzden ilk önce Bu maddelerin üretimine yer verildi.


Soru : Kabotaj Kanunu’nun ülkemize sağladığı yararlar neler olabilir?


Kısa Cevap : “Kabotaj Kanunu’nun ülkemize sağladığı yararlar neler olabilir?”

Uzun Cevap :

Lozan Barış Anlaşması’nda her ne kadar kapitülasyonlardan kurtulmuş olsak da kabotaj Hakkı yani limanları rasında gemi işletme Hakkı hala yabancıların elindeydi.

Bu kısıtlama büyük zararlara sebep oluyordu.

Bir temmuz 1926’da yürürlüğe giren kanunla ülkemiz kendi boğazlarında makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma hakkı ve yolcu taşımacılığı gibi derecelik faaliyetleri başlamış oldu.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Ekonomi alanında yapılan gelişmeler elbette ülkemizin ekonomisine geliştirilmiştir Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ekonomi alanda birçok gelişme yapılmıştır bunların arasında elbette ülkemizde sanayiyi teknolojiyi ve çeşitli birçok üretim sayısı desteklenmiştir çiftçilik ve hayvancılık her zaman ön plana verilmiştir ve ülkemize gerekli olan ekonomik destek sağlanmıştır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.