3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42-43-44-45-46-47-48-49-50 Cevapları MEB Yayınları

Göster

3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Millî Marşımız Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50


Millî Marşımız Metni Etkinlik Cevapları 


3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Bir ülkenin bağımsızlık simgeleri nelerdir?


Cevap: Bir ülkenin bağımsızlık simgeleri nelerdir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Türk milleti olarak bağımsızlık kazanabilmek için çok sayıda savaş verdik. Bu savaşlar başka bir ülkenin, devletin altında yaşamamak içindi. Sadece Türk milleti değil dünya da çoğu millet bağımsızlığı için savaşmıştır. Peki kazanılan bu bağımsızlık nasıl simgelenir ya da diğer ülke ve devletlere ben bağımsızım diyen semboller nelerdir?

 1.  Ülkenin bayrağı bağımsızlığının en büyük sembolüdür. Kendi sınırları içerisinde resmî kurumlarda dalganan bayrak bağımsızlık sembolüdür.
 2. Dili. Bağımsız olan ülke veya devletin kendine ait bir dili olmak zorundadır.
 3. Milli marş. Uluslararası topluluklarda kendini tanıtacak ülke içinde ise yaşadığı zor günleri hatırlatacak bir milli marş bağımsızlığın bir diğer sembolüdür.
 4. Para bir diğer bağımsızlık sembolüdür. Ekonomik özgürlüğün elinde olduğunu gösterir.
 5. ülke içindeki düzeni kendi belirlediği yasalarla sağladığını ifade eden ve bu yasaların toplandığı anayasa bağımsızlık göstergesidir.
 6. Bağımsız bir devletin idari merkezinin bulunduğu bir başkenti olması gerekmektedir.
 7. Milli bayramlar bağımsızlık mücadelesi için verdiği kararları tekrar hatırlamak ve bağımsızlığını kutlamak için milli bayramlar kutlanmaktadır.

2. İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasını okuyunuz.


Cevap: İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasını okuyunuz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42-43-44-45-46-47-48-49-50 Cevapları MEB Yayınları
“İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasını okuyunuz.”

“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.”

“Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal!”


3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.


Cevap:

 • Beste: Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
 • Ödül: Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
 • Meclis: Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantının yapıldığı yer

2. ETKİNLİK


 Soruları metne göre cevaplayınız.


1) Millî Marşımızın belirlenmesi için ne yapılmıştır?


Cevap: Ulusal marş yarışması yapılmıştır.


2) Yarışmaya kaç şiir katılmışır?


Cevap: 724 şiir katılmıştır.


3) Mehmet Âkif Ersoy yarışmaya neden katılmak istememiştir?


Cevap: Millete ait olan bir ulusal marşın para karşılığı yazılamayacağını düşündüğü için istememiştir.


4) Mehmet Âkif Ersoy İstiklal Marşı’nı “Safahat” adlı şiir kitabına neden almamıştır?


Cevap:  İstiklal Marşı’nın milletin olduğu için almamıştır.


3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları


3. ETKİNLİK


Bilgi ve haber vermek, düşündürmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlere bilgilendirici metin denir. Bu metinler nesneldir, kişiden kişiye değişmez.
İlgi çekici, merak uyandırıcı bir olayın bir plan doğrultusunda anlatılmasına hikâye edici metin denir. Bu anlatımda yer, zaman, kişi kadrosu ve olay temel ögelerdir.


Soru : Verilen metinlerin altına türlerini yazınız.


Orhun Kitabeleri
Göktürk Devleti’nin ünlü
hükümdarı Bilge Kağan
dönemine ait altı adet
yazılı ve dikili anıttır. Bu
önemli eserlerden üç tanesi
Kül Tigin, Bilge Kağan
ve Tonyukuk adına yazılmıştır.
Türk adı ilk kez bu
eserlerde yer almıştır.


Cevap:   Bilgilendirici Metin


Bir Yolcu
Bir zamanlar bir yolcu
dağların derinliklerinde,
kalın bir kar tabakasıyla
kaplı az kullanılan bir
patikada tek başına yürüyordu.
Kar giderek derinleşiyor,
yol giderek tehlikeli
olmaya başlıyordu.


Cevap: Hikâye Edici Metin


4. ETKİNLİK


Soru : Başarıya ulaşmak için karşılaştığınız zorlukları nasıl aşabilirsiniz? Konuşmanızda yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz.


Cevap: Başarıya ulaşmak için karşılaştığınız zorlukları nasıl aşabilirsiniz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Günlük hayatımızda karşımıza çıkan sorunlara karşı sürekli olarak olumlu olarak düşünmeli ve bu sorunları çözmeye yönelik fikirler üretmemiz gerekir.

Başarıya ulaşmak için karşılaştığınız zorlukları bizleri her zamana daha iyi bir kişilik sahibi olmaya itecektir. Başarı için planlı ve düzenli çalışarak gün geçtikte bilgilerimizi biriktirmeli ve çalışarak gücümüze güç katarak ilerlememiz çok önemlidir.

İşte bu nedenle hayatımızda ülkemize, milletimize ve ailemizi en iyi şekilde başarılı olmak için Başarıya ulaşmak için karşılaştığınız zorluklara karşı mücadele etmeli ve tek tek zorlukları aşarak başarıyı elde etmemiz gerekir.


3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru  : İstiklâl Marşımızı noktalama işaretlerine, vurgu, tonlama, ve telaffuza dikkat ederek okuyunuz.


Cevap:

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…

Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın…

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!


3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Zıt anlamlı kelimelerin bulunduğu kutuları belirleyiniz. Belirlediğiniz kutuların üzerindeki harfleri sırasıyla kullanarak şifreyi çözünüz.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42-43-44-45-46-47-48-49-50 Cevapları MEB Yayınları
“3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 42-43-44-45-46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları


7. ETKİNLİK


a) Noktanın kullanıldığı yerlerle ilgili verilen bilgileri okuyunuz.


Cevap:

 • Kısaltmaların sonuna konur.
 • Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
 • Sıra bildiren sayılardan sonra konur.
 • Tarih yazılışlarında gün, ay ve yıl belirten sayıların arasına konur.

b) Noktanın kullanımına uygun örnek cümleler yazınız.


Cevap: Noktanın kullanımına uygun örnek cümleler yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

 • Geçen yıl Ankara’yı gezmiş.
 • Bakakaldı giden geminin ardından.
 • Onu gördüğümde mutluluktan havalara uçuyordu.
 • Prof. Dr. Mehmet Öz kardiyoloji doktoru.
 • ____ Mah. ______ Cad. _____ Apt. bizim ev adresimiz.(Boşlukları kendinize göre doldurun.)
 • Kitabın 25. sayfasında yazar toplumsal eşitsizliği çok sade ve özgün dille anlatmış.
 • Sabahattin Ali 25.02.1907 tarihinde doğmuş.
 • 12.05.2025 tarihinde üniversiteden mezun olacakmış.
 • Yarın saat 19.00’da Türkiye futbol takımının maçı var.
 • Türkiye’de 83.154.997 kişi yaşıyor.
 • 3.4=12      2.2.=4      4.1=4

3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : İstiklâl Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’a bir mektup yazınız.


Cevap: İstiklâl Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’a bir mektup yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Milletimiz adına size çok teşekkür ederim. Şiirleriniz le, toplumun sesi oldunuz. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Yazdığınız İstiklal Marşı milletimizi aydınlattı. İstiklal Marşını her okuduğumda  gururlanıyorum ve siz aklıma geliyorsunuz. Siz ülkemizin en önemli şairisiniz. Herkes sizin gibi vatansever bir kişi olsa… Vatansever olduğunuz yazdığınız marştan belli oluyor.

Şiirleriniz de çok güzel insanı kendinden alıyor. Yazdığınız İstiklal Marşı inanılmaz duygu yüklü ve kişiyi heyecanlandıran bir marş ve büyük bir coşku ve heyecan yaratıyor. Türk Milletine çok büyük bir armağan verdiniz. Bizim için çok önemli bir şairsiniz.  Siz bizim vatan şairimiz siniz. Bize böyle güzel duygular yaşama fırsatı verdiğiniz için size minnettarız.


3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları


9. ETKİNLİK


Soru : Kelimeleri özenli ve okunaklı şekilde yazınız.


Cevap: Kelimeleri karşılarına özenli ve güzel bir şekilde yazınız.


İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Türk milleti Kurtuluş Savaşı’ndan çıktıktan sonra verdiği mücadeleleri anlatmak ve yeni nesillere hatırlatmak amacıyla bir marş yazılması gerekeceğini düşünmüşlerdir. Bu marşı Mehmet Akif Ersoy en güzel şekilde yazarak bize hediye etmiştir. Vatanseverliği ve verdiğimizmücadeleleri en güzel şekilde İstiklal marşı’nda anlatmıştır.Türk milleti bu vatanı koruyup kollamak için ne sıkıntılar dan geçtiğini İstiklal marşı’nda hatırlaya biliyoruz.İstiklal marşı okunduğu zaman bayrağımız gökte yükselir ve kalplerimiz gurur ve sevinç ile çarpar.

   

 2. Ebrar dedi ki:

  bence harika hepsinin cevapları harikaaaaaaa

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.