3. Sınıf Türkçe

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 228-232-233-234-235-236 Cevapları Sonuç Yayıncılık

3.Sınıf Sonuç Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 228-232-233-234-235-236. Sayfa Cevapları Atatürk’ün Hayatı

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları Sonuç Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ile ilgili neler biliyorsunuz?
Cevap : 1881 yılında Selanik’te doğan Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Efendidir. Eğitim hayatına annesinin isteği ile Hafız Mehmet Efendi mektebine başlamıştır. Annesi onun hafız olmasını istemekteydi. Fakat babası çocuğunun daha faydalı olabileceği bir mesleği olabilmesi için oradan alarak Şemsi Efendi Mektebine geçirdi. Bu mektebe başladıktan sonra babasını kaybetti, bir süre rapla çiftliğinde dayısının yanında kaldı.

Daha sonra Selanik mülkiye rüştiyesine girdi. Burada matematik öğretmeni kendisine Kemal ismini verdi. 1899 yıllarında manastır askeri idadisini bitirip, İstanbul harp okuluna girdi. 1902 yılında teğmen olarak mezun oldu. 3 yıl daha harp akademisine devam ederek, 1905 yılında yüzbaşı rütbesi alarak eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra Şam’da beşinci orduda görev yaptı. 1907 yılında kıdemli yüzbaşı oldu. Manastırda 3. Orduya atandı. 1909 yılında hareket ordusu kurmay başkanı görevi alarak isyanı bastırmaya girdi. 1911 yılında Trablusgarb’ın italyanlarca işgali ile tobtuk ve derne bölgesinde bölge halkını İtalyanlara karşı örgütleyerek İtalyanlara karşı savaşmıştır. 1911 yılında İtalyanları bozguna uğratarak tobruk savaşını kazandı ve Derne komutanlığına atandı.

Tam bu sırada Balkan Savaşının patlaması ile memleketine tekrar çağırıldı. Bunun sonucunda Trablusgarb İtalyanlara bırakılmış oldu. Balkan Savaşlarının kaybedilmesi ile 1913 yılında sofia ateşeliğine atandı. 1914 yılında yarbay oldu. Birinci dünya savaşının çıkmasıyla Tekirdağ’da 19.tümeni kurmak üzere görevlendirildi .1915 yılında Çanakkale Gelibolu’ da Arıbu’na çıkarma yaoan itilaf devletlerini 19. Tümen komutanı olan Mustafa Kemal conk bayırında durdurmayı başardı. Bu başarısıyla albaylık rütbesi aldı. Anafartalar kumandanı komutanlığına atandı. İngilizlerin anafartalara yaptığı taarruzu defederek, anafartalar taaruuzunu kazandı. Bunun sonucunda Çanakkale kahramanı olarak tüm ulusa adını duyurdu.

Çanakkale savaşlarından sonra 1916’da tüm generalliğe yükseldi. Ruslarla Savaşarak Muş ve Bitlis i geri aldı. 1918 yılında Halep’e 7.ordu komutanı olarak atandı. Bu cephede ingiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros müzakeresinin imzalanması ile İstanbul’a çağırıldı. İtilaf devletlerinin Osmanlı Devletini fiilen işgali ile 9.ordu müfettişi olarak 19 mayıs 1919’da Samsun’a gönderildi. Bu bölgede Amasya’da genelge yayınlayarak Erzurum ve Sivas’ta kongreler yaptı. Milli mücadeleyi başlatmasından dolayı itilaf devletlerinin baskısı ile görevinden azledildi ve İstanbul’a çağırıldı. Mustafa Kemal Atatürk tüm rütbelerinden vazgeçerek Ankara’ya geldi. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak milli mücadelenin resmiyet kazanmasını sağladı. Başarılı kurtuluş savaşlarından sonra 19 eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aldığı kararla Mustafa Kemal’e tüm rütbeleri iade edilerek mareşallik ve gazilik unvanı verildi.Kurtuluş Savaşı 24 Temmuz 1923’te Lozan anlaşması ile sonuçlandı. 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti ilan etti. Atatürk Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak için birçok devrimler yaptı. 10 kasım 1938 yılında hayata gözlerini yumdu.


2. Atatürk’ün fotoğraflarını nerelerde görüyorsunuz?
Cevap:

Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarını gördüğümüz yerler şunlardır ;

 • Marketler
 • İşyerleri
 • Resmi yerler,
 • Okullar,
 • Evlerimiz

gibi yerler de Atatürk’ün resimlerini görebiliriz. 


3. Atatürk’ü üç kelimeyle ifade etmeniz istenseydi bu kelimeler neler olurdu? Niçin?
Cevap: Mustafa kemal Atatürk bağımsızlık ve Türk milletinin bir devleti olması için sürekli olarak mücadele eden bir liderdir. Atatürk’ü üç kelimeyle ifade etmeniz istenseydi ; Yol gösterici, atam, lider, önder, başkan, güneş gibi kelimelerle ifade ederdim.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Sonuç Yayıncılık

1. Etkinlik Soruları ve Cevapları

Soru : Atatürk’ün adını duyduğunda aklına neler geliyor? Noktalı yerlere yaz.
Cevap :

Mustafa Kemal Atatürk dendiği zaman aklımıza ilk önce Türk milletinin ulu önderi olduğu gelmektedir. Peki ulu önder nasıl oldu. Bunu düşündüğümüz zaman Atatürk’ ün önderliği ve liderliğini daha çok anlarız. O gerçekten lider olduğu için liderdir. Kolay bir şekilde lider olmamıştır.

Hayatı mücadeleler ve savaşlar içerisinde geçmiştir. Tüm girdiği savaşları kazanarak çıkmış, hiçbir zaman yenilmemiştir. Çocukluğundan itibaren babasını kaybetmesi ile mücadelesi başlamıştır. Gittiği okulları başarılarla bitirmiş, içinde olduğu ülkesinin zor durumlarını görerek kendini askerliğe adamış, bu yolda Trablusgarb, Balkan savaşları ve birinci dünya savaşına katılmış. Çanakkale’de vermiş olduğu mücadelede itilaf devletlerine Çanakkale geçilmez dedirtmiş, Çanakkale kahramanı olmuştur.


2. Etkinlik Soruları ve Cevapları

Soru : Resimdeki kişilerin adlarını ve Atatürk’e yakınlık derecesini yazalım.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 228-232-233-234-235-236 Cevapları Sonuç Yayıncılık
3. Sınıf Türkçe 228-229-230-231-232-233-234-235-236. Sayfa Cevapları Sonuç Yayınları Ders Kitabı

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları Sonuç Yayıncılık

3. Etkinlik Soruları ve Cevapları

Soru : Cümlelerdeki altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını yay ayraç içine yazalım.

 • Yıl, bin sekiz yüz seksen birdi. (sene)
 • Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa, ona Kemal adını verdi. (isim)
 • O her zaman ulusunun özgürlüğü için çalıştı. (millet)
 • Başkomutanlığını yaptığı bu savaş, zaferle sonuçlandı. (galibiyet)

4. Etkinlik Soruları ve Cevapları

Soru : Atatürk’ün gittiği okulların adlarını noktalı yerlere yazalım.
Cevap:

Mustafa Kemal Atatürk’ün gittiği okulların adları maddeler halinde şunlardır ;

 1. Mahalle Mektebi
 2. Şemsi Efendi İlkokulu.
 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi
 4. Selanik Askeri Rüştiyesi
 5. Manastır Askeri İdadisi
 6. İstanbul Harp Okulu
 7. İstanbul Harp Akademisi

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları Sonuç Yayıncılık

5. Etkinlik Soruları ve Cevapları

Soru : Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1. Atatürk, nasıl bir komutandı?
Cevap : Her zaman ulusunun özgürlüğü için çalışan, her girdiği savaşta zaferler kazanan başarılı bir komutandı.


2. Atatürk’ün babasının adı nedir?
Cevap : Ali Rıza Bey’dir.


3. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı niçin başlattı?
Cevap : Yurdumuza giren düşmanlardan ülkemizi kurtarmak için başlattı.


4. Kurtuluş Savaşı’mızın başkomutanı kimdir?
Cevap : Mustafa Kemal Atatürk’tür.


5. Ülkemizin yönetim şekli nedir?
Cevap : Cumhuriyettir.


6. Türkiye Cumhuriyeti’ni kim kurdu?
Cevap : Mustafa Kemal Atatürk kurdu.


7. Atatürk nerede öldü?
Cevap :  İstanbul’da, Dolmabahçe Sarayı’nda öldü.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları Sonuç Yayıncılık

Arkadaşlar, köyde yaşayıp okula gitmeseydi veya sınava girip askeri okulu kazanamasaydı Atatürk’ün hayatı nasıl gelişirdi?
Cevap: Mustafa Kemal milli mücadeleye başladığında Anadolu’dayken tüm rütbelerinden feragat etmiş ve bir sivil olarak, milli mücadeleyi örgütlemiş ve savaşları bu şekilde devam ettirmiştir. Bu durumu göz önüne aldığımız zaman rütbesisiz bir sivilin çevresinde bulunan o dönemde İstanbul hükumetine bağlı olan komutanlıklara emirlerini verebilmişse ve bu komutanlıklar bu emirlere harfiyen uyumuşsa bu Atatürk’ün liderlik vasfından kaynaklanmaktadır.

Eğer ki Mustafa Kemal Selanik’te askeri rüştiyeye girememiş olsaydı dahi bir vatansever vede milletine sıkı sıkıya bağlı olduğu için bir şekilde o dönemde ülkesinin içinde olduğu sıkıntıları göz önüne alarak, yinede bu mücadeleye katılırdı.


6. Etkinlik Soruları ve Cevapları

Soru : Aşağıdaki metinde yay ayraçlar ile belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazalım.


 • Matematik öğretmeni, Mustafa ( ‘ ) ya Kemal adını vermiştir ( . )
 • Cumhuriyet, Atatürk ( ‘ ) ün önderliğinde kurulmuştur ( . )
 • Atatürk, çalışkan ( , ) başarılı ve ileri görüşlü bir liderdi ( . )

7. Etkinlik Soruları ve Cevapları

Soru : Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlıklar yapılmış. Yanlış yazılmış kelimelerin altını çizelim. Cümleleri doğru bir şekilde yazalım.
Cevap:

 1. Atatürk, 19 Mayıs 1919’da (bin dokuz yüz on dokuz) Samsun’a çıktı.
 2. 23 Nisan 1920’de (bin dokuz yüz yirmi) Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları Sonuç Yayıncılık


8. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Haydi, Atatürk’ün çocukluk anılarından birini aşağıdaki noktalı yerlere yaz.
Cevap : Mustafa Kemal Atatürk’ün bir diğer çocukluk anısı ise Şemsi Efendi okulunda var olan koşu yarışmasıdır. Birinci olan öğrenci okulu temsil edecekti. Koşu yarışmasında öğretmen birinci geleni seçeceğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk ilk turu hızlı bir şekilde bitirdi. İkinci turda ; Mustafa Kemal Atatürk’ün gözüne küçük uçamayan bir kuş takıldı ve yarışı bırakarak kuşunun yanına gitti. Yarışı yürüyerek sonuncu bitirdi.

Derken yarışmayı birinci bitiren çocuk: “Öğretmenim Mustafa kuşu almak için durdu ve yarışı bıraktı. O benden çok hızlı koşar bizim okulumuzu daha iyi temsil eder demesiyle öğretmen bu yarışın birincisi Mustafa Kemal’dir.”

Bunun üzere Mustafa Kemal Atatürk yarışmaya katılarak okula Selanik Kupasını Kazandırmıştır.


9. Etkinlik Soruları ve Cevapları

Soru : Arkadaşlar, Atatürk’le ilgili bir akrostiş çalışması yapalım mı? Ne dersiniz? Sonra da etrafını süsleyelim.
Cevap:

Atatürk dediğin bir inci

Türk dediğin bir inci

Ata aldı elinde bir milyon inci

Türk bağımsız olsa gerek

Ülkü dediğin bir bağımsız vatan

Rahman verir bir çok bilgi

Kahraman Türk Rahman ve Atan yeter.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Soru : Gazetelerden, dergilerden veya İnternet ortamından “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ile ilgili şiir, düzyazı ve görsel materyaller getiriniz.
Cevap:

Bir Genlik Var Ki!

Gençlik filizler vermekte
Filizler çınarı sevmekte
Yeni fikir, güçlü Türkiye gelmekte
Ne güzel sevdalı geçler serpilmekte
Sen ne sandın ki gençliği
Dağları kaldıramaz,
Düşmanı yenemez mi sandın.
Geleceğin neferleri olamaz mı sandın.
Ufukta mavi gözlü gençlik var!

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu olarak büyük bir öneme sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık ateşini yakarak Türk milletini bir araya getirmiş bağımsız olmamızı sağlamıştır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan ederek egemenliği millete vermiştir.

 2. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili neler biliyorsunuz metni çok güzel olmuş ç Mustafa Kemal Atatürkü anlatmaya en baştan başlasak kelimeler yetmez .

 3. Mustafa Kemal Atatürk 1881’de selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde hanım babası Ali Rıza efendiydi. Kız kardeşi ise Zübeyde hanım the.Atatürk okul hayatını bitirdikten sonra askerlik okuluna okumaya başladı. Askerlik okulunu bitirdikten sonra çok iyi bir komutan ve yönetici oldu.bu yöneticiliğine Türk milletine düşmanlardan nasıl kurtaracağını ve nasıl kurtuluşa edileceğini düşünüyordu. Atatürk vatan’da bağlılığı ve cesurdu ile Türk milletine düşmanlardan kurtarmış Cumhuriyeti ilan ederek Türk milletini feraha kavuşturmuştur.Atatürk Cumhuriyeti ilan etmemiş Türkiye devletine birçok yenilikler de sunmuştur.Atatürk 1938’de yılında Dolmabahçe sarayı’nda saat 9’u 5 geçe vefat etmiştir.Atatürk’ü hiçbir zaman unutmayacağız ve kalbimizde yaşatacağız.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.