4. Sınıf Matematik

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 47-48-49-50 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 47, 48, 49, 50


1. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları


A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.


1- Aşağıdaki tabloda verilen sayının basamak adlarını, basamak değerlerini ve bölüklerini gösterip sayının okunuşunu yazınız.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 47-48-49-50 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 47-48-49-50. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

2 – Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


a) Rakamları aynı olan beş basamaklı en küçük doğal sayı // 11 111

b) 49 208 sayısında, on binler basamağındaki rakamla binler basamağındaki rakam değişince oluşacak yeni sayı // 94 208 

c) 5, 7, 0, 9, 3, 6 rakamları ile yazılabilecek rakamları farklı altı basamaklı en büyük doğal sayı // 976 530 

d) Binler basamağında 0 olan altı basamaklı en büyük doğal sayı // 990 999


B. Aşağıdaki işlemleri yapınız.


3 – Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.


  1. 8109 – 106 = 8003
  2. 1058 + 4511 = 5569
  3. 5500 – 4300 = 1200
  4. 2144 + 505 + 3607 = 6256

4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları


C. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını ilgili bölüme yazınız.


4 – 3, 5, 8, 1 Yandaki rakamlar ile yazılabilecek rakamları farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayının farkını bulunuz.


Cevap : 8531 – 1358 = 7173


5 – Aşağıda verilen örüntüde kuralı bozan bir sayı vardır. Kuralı bozan sayıyı bulunuz. Örüntünün doğrusunu aşağıda verilen boşluğa yazınız.


Cevap: 48 – 59 – 70 – 81 – 92 -103 Kuralı bozan sayı 71 


6 – 1410 + 2712 + 3178 = ……………

Toplama işleminde …………… yerine yazılması gereken sayıyı bulunuz.


Cevap : 6- 1410 + 2712 + 3178 =  Toplama işleminde 7300 yerine yazılması gereken sayıyı bulunuz.


7 – 654 doğal sayısını Nazlı en yakın onluğa, Adem ise en yakın yüzlüğe yuvarlamıştır. Bu iki arkadaşın bulduğu sonuçların toplamını bulunuz. 


Cevap :

  • Nazlı = 650
  • Adem = 700
  • 650 + 700 = 1350

4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları


D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


8-  26 344 < ? < 29 201

Yukarıda verilen sıralamada “?” ile belirtilen yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?


A) 32 124 B) 25 147 C) 28 303 D) 31 257


9- Aşağıdaki örüntüye göre A ile B yerine gelecek olan sayıların toplamı kaçtır?


A) 77 B) 63 C) 103 D) 132


10- Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlıştır?


A) 5180 : Beş bin yüz seksen B) 468 059 : Dört yüz altmış sekiz bin elli dokuz
C) 75 221 : Yetmiş beş bin iki yüz yirmi bir D) 2314 : İki bin yüz otuz dört


11- Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin onlar ve on binler basamağında aynı rakam yer almaktadır?


A) 78 067 B) 34 234 C) 65 957 D) 82 234


12- 174 582 doğal sayısındaki 7 rakamının basamak değeri ile 8 rakamının basamak değeri toplamı kaçtır?


A) 7800 B) 70 008 C) 70 080 D) 70 800


13- “Sekiz yüz sekiz bin altı yüz on bir” doğal sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?


A) 88 611 B) 808 111 C) 808 101 D) 808 611


14- 939 672 doğal sayısında aynı rakamın bulunduğu basamakların isimleri hangi seçenekte bulunmaktadır?


A) Yüz Binler Basamağı – Birler Basamağı B) On Binler Basamağı – Onlar Basamağı

C) Binler Basamağı – Yüzler Basamağı D) Yüz Binler Basamağı – Binler Basamağı


4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları


15- Aşağıdaki yüzer ritmik saymaların hangisi yanlıştır?


A) 4464 – 4564 – 4664 – 4864 – 4964  B) 3927 – 4027 – 4127 – 4227 – 4327
C) 3892 – 3992 – 4092 – 4192 – 4292 D) 4779 – 4879 – 4979 – 5079 – 5179


16- 2750 metre yürüdükten sonra her 1000 metrede durup su molası veren bir yürüyüş ekibi, 7. su molasında kaç metre yürümüş olur?


A) 7750 B) 8750 C) 9750 D) 10 750


17-  200 000 + 50 000 + 4000 + 800 + 90 + 4 = ……………………………. şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?


A) 502 789 B) 254 894 C) 354 894 D) 948 452


18- Yandaki işlemlerden kaç numaralı işlemde yanlışlık vardır?

1. 2860 – 500 = 2360
2. 4715 – 900 = 3815
3. 8042 – 700 = 8742
4. 6084 – 1000 = 5084


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


19- Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi yuvarlandığı yüzlükle yanlış eşleştirilmiştir?


A) 2789 —> 2800 B) 3091 —> 3000
C) 7089 —> 7100 D) 5127 —> 5100


20- Melike, 250 sayfalık hikâye kitabının 70 sayfasını okudu. Geriye okunmamış kaç sayfa kalmıştır? Zihinden işlem yaparak bulunuz.


A) 150 B) 160 C) 170 D) 180


21- Altı basamaklı bir doğal sayının birler bölüğünde rakamları farklı en büyük doğal sayı vardır. Binler bölüğünde ise rakamları farklı en küçük doğal sayı vardır. Bu doğal sayı kaçtır?


A) 987 012 B) 102 987 C) 987 102 D) 120 987

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. İşlemiş olduğumuz 1 ünitenin tüm sorularını ve öğrenmiş olduğumuz tüm konuların bilgilerini çözümlerini tekrarlarını ve ünite değerlendirme sorularını yapmak için her zaman Forum sayfa sitesine ziyaret ederek yapıyorum sizler de Forum sayfa sitesi ailesi sayesinde birçok bilgiye ve cevabı ulaşabilirsiniz verilen bilgi ve cevapları ve ödevinizi yaptığınız zaman ödevlerinizi pratik ve hızlı bir şekilde çözdüğünüzü görebilirsiniz ben bu sayfa sayesinde tüm konularımı tekrar edebiliyorum konular hakkında bilgi sahibi olabiliyorum ve her zaman matematik ödevimi severek tavsiye ediyorum öğrenciler siz de dersinizde yardımcı Bir ünite istiyorsanız ne derseniz de yardımcı bir site istiyorsanız her zaman bu siteyi ziyaret edin çok güzel bilgilere ulaşacaksınız verilen bilgilerle ödevinizi yaptığınız zaman pratik bir şekilde ödevlerinizi anladığınızı göreceksiniz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.