5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178-179 Cevapları ATA Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178-179 Cevapları ATA Yayıncılık

5.Sınıf ATA Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 178-179. Sayfa Cevapları 7.Ünite Sonu Değerlendirme

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları ATA Yayıncılık

A. Aşağıdaki tabloya göre soruları cevaplayınız.
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178-179 Cevapları ATA Yayıncılık
Yandaki tabloda bazı şehirlerimizin 2018 yılına ait ihracat ve ithalat rakamları verilmiştir

1. Verilen şehirlerin ihracat oranlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralaması nasıldır?
Cevap: Yozgat – Sivas – Kayseri şeklinde sıralanmalıdır.

2. Hangi şehirlerimizin ihracat rakamı ithalat rakamından fazladır?
Cevap:  Kayseri ve Sivas şehirlerinde ihracat ithalattan fazladır. 

3. Verilen bu bilgilere göre şehirlerimizden ihraç edilen ürünleri öğrenebilir miyiz? Neden?
Cevap: İhraç edilen ürünleri öğrenemeyiz. Sadece ihracat ve ithalat sayısı verilmiştir. 


B. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz

1. Turizm, iç ve dış turizm olarak ikiye ayrılır. Bireylerin kendi ülkesi içerisinde yaptığı gezilere iç turizm, başka ülkelere yaptığı gezilere ise dış turizm adı verilir.
Buna göre, aşağıdaki faaliyetlerden hangisi dış turizmdir?
Cevap:  A) Kanada’da yaşayan Sarah’ın Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nı gezmesi


2. (…) Buna göre ülkemizin;
I. Kara yolu II. Hava yolu III. Demir yolu IV. Deniz yolu
ulaşım imkânlarından hangilerinin uluslararası ekonomik ilişkilere katkısı vurgulanmıştır?
Cevap: C) I, II ve IV.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları ATA Yayıncılık

3. (…) faaliyetlerinden hangileri turizmin ekonomiye olan katkısına örnek verilebilir?
Cevap: A) I ve II


4. (…) Bu bilgilere göre,
I. Ortak miras tek bir millete değil, tüm insanlığa aittir.
II. Ortak mirası korumak ve yaşatmak tüm insanlığın görevidir.
III. Dünyadaki tüm insanlar ortak miras değerlerini gezme, görme ve tanıma hakkına sahiptir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: D) I, II ve III.


C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkeler arası ticaretin gelişmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?
Cevap: Ülkeler arası ticaretin gelişmesinde etkili olan unsurlar; ulaşım, iletişim, karşılıklı olarak yapılan anlaşma, anlayış, ürüne ve devlete olan güven etkilidir. 

2. Ortak mirasa ait değerlerin korunması neden önemlidir?
Cevap: Ortak miras tüm insanlığın koruması gereken miraslardır. Ortak miraslar geçmiş kültürü yansıtan ve bizlere de bunu gösteren eserlerdir. Ortak miras hem maddi hem de manevi getirisi olduğu için korumamız gerekir. 

3. “İcat ve buluşların temelinde ihtiyaçlar vardır.” sözünü örnek vererek açıklayınız.
Cevap: İcat ve buluşlar insanların ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkar. Örnek olarak iletişim kurmak için telefon icat edilmiş ve günden güne geliştirilerek günümüzdeki halini almıştır. Bu yüzden insanların neye ihtiyacı varsa icatlar ve buluşlarda bu konuda düşünülerek yapılmaktadır. 

4. UNESCO hangi alanlarda faaliyet gösterir?
Cevap: UNESCO, eğitim, sosyal ve beşeri bilimler, doğa bilimleri, kültürel ve iletişim alanlarında çalışmalar yürütmektedir. 

5. Turizmin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini örnek vererek açıklayınız
Cevap: Turizm pek çok konuda bölgenin gelişmesini sağlamaktadır. Turizm olan yerde kültürel etkileşim doğacağı için dil öğrenme gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında bölgenin altyapı güçlendirilir. Bölge kalkınır. Turizm ile işsizlik oranı azalır. İnsanlar buradan geçimlerini sağlar. Ülke hem ekonomik hem de kültürel açıdan kalkınma yaşar. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.