5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 165-166-167 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Neler Öğrendik? Cevapları Sayfa 165


Neler Öğrendik? Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı


KATILIM HAKKI VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
Düşünce Özgürlüğü: Görüşlerimizi serbestçe ve çeşitli şekillerde ifade etme özgürlüğünü kullanmalıyız.
Katılım Hakkı: Bizi ilgilendiren kararlara görüşlerimizle, oyumuzla katkı sağlamalıyız.


YAŞADIĞIM YER VE YÖNETİMİ
Belediyeler çevre, sağlık, ulaşım, altyapı gibi ihtiyaçları karşılar.
Muhtarlıklar seçmen kâğıtlarını dağıtır, mahalleye kayıt işlemlerini yapar.
Valilikler illerdeki eğitim, sağlık, güvenlik gibi ihtiyaçları karşılar.
Kaymakamlıklar ilçelerdeki eğitim, sağlık, güvenlik  gibi ihtiyaçları karşılar.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları Sayfa 166, 167


6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı


A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.


 1. ( Doğru ) Toplumsal ihtiyaçları karşılamak devletin sorumluluklarındandır.
 2. ( Yanlış ) Güvenliğimizi sağlayan emniyet güçleri Adalet Bakanlığına bağlıdır.
 3. ( Doğru ) Sivil toplum kuruluşları gönüllü kişilerin desteğiyle birçok insana yardım ederler.
 4. ( Doğru ) TEMA doğal varlıkları koruma ve ağaçlandırma çalışmaları yapar.
 5. ( Yanlış ) Kaymakamlar il ve ilçe belediyelerini yöneten görevlilerdir.
 6. ( Doğru ) Muhtarlar yerel seçimlerde halkın oylarıyla seçilirler.
 7. ( Yanlış ) Muhtarlar parklar yaparak yeşil alanları artırmaya çalışırlar.
 8. ( Doğru ) Temel hak ve özgürlüklerimiz anayasamızda yer almaktadır.
 9. ( Yanlış ) 22 yaşına geldiğimizde genel ve yerel seçimlerde oy kullanabileceğiz.
 10. ( Yanlış ) Ay yıldızlı bayrağımız Asya Hun Devleti döneminden itibaren kullanılmaktadır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.


(düşünceTBMMmuhtarkatılımTürk Bayrağı-Sorumluluk-SağlıkMillî Eğitimkaymakamlıkvali)


 1. Hastalandığımızda sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere gideriz.
 2. Eğitim aldığımız okullar millî eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet verirler.
 3. Yaşadığımız ili yöneten vali, ilin en yetkili yöneticisidir.
 4. İlçe Emniyet Müdürlüğü kaymakamlık kurumuna bağlıdır.
 5. Mahalleye yeni taşınan kişilerin kayıt işlemlerini muhtar yapar.
 6. Okulda yapılan seçimlerde oy kullanmak bizim katılım hakkımızdır.
 7. Bizimle ilgili konularda fikirlerimizi söylememiz düşünce özgürlüğümüzdür.
 8. Türk bayrağı milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizdendir.
 9. TBMM Mehmet Âkif’in şiirini millî marş olarak kabul etmiştir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı


C. Aşağıdaki toplumsal ihtiyaçların numaralarını ilgili oldukları kurumun başındaki parantezin içine yazınız.


Cevap:

 •  (3) Polis merkezi
 • (4) adliye
 • (5) PTT
 • (6) müze
 • (1) okul
 • (2) aile sağlığı merkezi

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. I. Barınma – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
II. Güvenlik – İçişleri Bakanlığı
III. Eğitim – Kültür ve Turizm Bakanlığı
IV. Haberleşme – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Yukarıda toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçları karşılayan kurumlar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A) I B) II C) III D) IV


2. Niğde Valisi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaları ziyaret etti. Vali, sanayi tesislerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali “Her geçen gün büyümesini devam ettiren Sanayi Bölgemize yapılan yatırımlar vatandaşlarımız için yeni iş sahaları demektir. Bu konuda bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” dedi. İnternet haberi, 12 Nisan 2017 (Düzenlenmiştir.)

Yukarıdaki haberde valinin hangi alandaki çalışmalara destek verdiği yer almaktadır?


A) Eğitim B) Ekonomi C) Sağlık D) Turizm


3. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?


A) Bakanlıklara bağlı çalışırlar.
B) Toplumsal dayanışmayı artırırlar.
C) Gönüllülerin desteğiyle hizmet verirler.
D) Birçok insana yardım ederler.


4. – İl, ilçe veya beldelerde görev yaparım. Yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçları karşılarım.
– Yerel seçimlerde halkın oylarıyla seçilirim.
Kendisi hakkında bilgi veren bu görevli aşağıdakilerden hangisidir?


A) Belediye başkanı B) Kaymakam C) Muhtar D) Vali


5. Atalarım gökten yere
İndirmişler ay yıldızı
Bir buluta sarmışlar ki
Rengi şafaktan kırmızı
                                Hasan Âli Yücel

Yukarıdaki şiirde şair bağımsızlık sembollerimizin hangisinden söz etmektedir?


A) Başkent B) Bayrak C) Millî Marş D) TBMM


6. Yerel ve genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına giden bir kişi, aşağıdaki haklardan hangisini kullanmış olur?


A) Sosyal güvenlik B) Haberleşme C) Toplantı D) Katılım


E. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Çevrenizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına örnek veriniz.


Cevap: Çevrenizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına örnek veriniz.
Çevremizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar çalıştıkları alanda halka hizmet veren halkın yaşam standartlarını arttırmak için kurulmuş kuruluşlardır.
Bu kurumların toplumların temel ihtiyaçlarını gidermek korumak amacı ile kurulmuş, toplum adına hizmet veren resmi kurumlar olarak   hizmet etmektedir. Her birinin ayrı ayrı faaliyetleri bulunur.
Mahkemeler, okullar, hastaneler, sağlık ocakları, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlık
Devletten ayrı bağımsız olarak gönüllü insanlar tarafından oluşturulan kuruluşlardır. Devletin yetersiz kaldığı alanlarda gönüllü insanlar tarafından halkın yıllığı için çalışmalarda bulunur. Bunlar başlıca ;Kızılay, yaşilay, açev, tema, çevko 


2. Yaşadığınız yerin yönetiminden kim ya da kimler sorumludur? Bu kişinin görevlerine örnek veriniz.


Cevap: Yaşadığınız yerin yönetiminden kim ya da kimler sorumludur? Bu kişinin görevlerine örnek veriniz.

 • Yaşadığım yerin yönetimi belediye ve kaymakam tarafından idare edilmektedir.
 • Belediye başkanları yaşadığımız yerin yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı çalışmalarını yapar.
 • Manavlarda, bakkallarda, pazarlarda satılan ürünlerinin sağlığa uygunluğunu denetler.
 • Çevremizde bulunan çöplerin toplanması çevre temizliği için gerekli tedbirleri alır.
 • İnsanların eğlenebilmesi için parklar ve bahçeler inşa eder.
 • Eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine destek verir.
 • Halk içerisinde ihtiyaç sahibi olanlara yardımda bulunur.

Kaymakamlıklar kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre hükmet kararlarının uygulanmasını sağlayan  bunların verdiği yetkileri kullanan  valinin verdiği talimatları yürütmekle görevli resmi amirdir.


3. Katılım hakkı ve düşünce özgürlüğünü büyüdüğünüzde nasıl kullanacaksınız? Örnek veriniz.


Cevap: Katılım hakkı ve düşünce özgürlüğünü büyüdüğünüzde nasıl kullanacaksınız? Örnek veriniz.
Katılım insanların yaşamlarını etkileyen toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişimleri dair söz sahibi olmaları açısından temel bir insan hakkıdır.  Günümüzde pek çok ülke temsili demokrasi ile yönetilmektedir. Temsili demokrasilerde seçimler yolu ile görev aşna gelen vekillerin parlamentoda halkı temsil etmesi demektir.
Halk milletvekili seçimleri, yerel seçimler ve referandum yoluyla katılım hakkını kullanır. Çoğulculuk, halkın egemenliği, yasalar önünde eşitlik, adalet, değişiklik  özgürlük ve adil seçimler, özgürlük haklarının temelinde katılım hakkı vardır.


4. Millî egemenlik ve bağımsızlık sembolleri bizler için neden değerlidir? Açıklayınız.


Cevap: Millî egemenlik ve bağımsızlık sembolleri bizler için neden değerlidir? Açıklayınız.
Milli egemenlik ve bağımsızlık sembolleri bizler için en kutsal değerler olarak ifade edilmektedir.
Milli egemenlik ve bağımsızlık sembolleri bizler için kutsal değer taşımasının temel sebebi ülke için verilmiş olan Şehit kanları vatan için verilmiş olan mücadeleler Vatanın müdafaası için insanların yapmış olduğu kahramanlıklar nedeniyle Hayati önem taşımaktadır.
Bayrağımız cumhuriyetimiz İstiklal Marşı’mız bizlerin tarihte bu cennet vatanın kazanılması için atalarımızın neler yaptığını ifade etmektedir. İşte bu nedenle bizde milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz sürekli olarak el üstünde tutmalı ve ülkemizin sürekli olarak Çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarmak için etkin bir vatandaş olarak çalışmamız gerekir.

İlgili Makaleler

6 Yorum

 1. Ülkemizde bulunan birçok kurum ve kuruluşun çeşitli birileri vardır ülkemizde kaymakamların vali neden emniyet müdürlerinin jandarmaların milli eğitim müdürlerinin sağlık bakanlarının ve yardım ve dayanışma kuruluşları çeşitli görevleri vardır bu gibi kuruluşlar ülkemizdeki genel düzeni desteklemek ve yardıma ihtiyaç duyulduğu zaman birçok olanakları sunan sisteme bağlıdırlar. Ülkemizde bulunan kurum ve kuruluşlar sayesinde elbette ki birçok olanağa sahibiz. Ayrıca doğal çevreyi ve tarihi eserleri koruyan kuruluşlar sayesinde ortak mirasımız en güzel şekilde korunmaktadır. Güvenliğimizi koruyan ve destekleyen emniyet müdürlüğü sayesinde elbette ki hoca da bir şekilde evimizde ve ikimiz de yaşamaktayız sağlık bakanlığı sayesinde mevcut sağlık olanaklarından faydalanıyor Ayrıca sağlık hakkında tüm bilgilere ulaşabiliyoruz.

 2. Oturmuş olduğumuz mahalleleri genellikle muhtarlar yönetmektedir buna bağlı olarak ilçelerde kaymakamları ve belediye başkanlarının çeşitli sorunlarla ve birçok konuyla ilgilendiğini bu konuda daha iyi bir şekilde anlamış olduk elediye gelirim genellikle yol elektrik ve çeşitli yerleşim sorunları ile ilgilendiğini biliyoruz Ayrıca kaymakamların muhtarları ve belediye başkanlarıyla Ayrıca valiler ile bağlantılı olduklarını o bağlantılarla ülkemizin ve oturmuş olduğumuz bölgenin çeşitli sorunlarını çözümlerinde çalıştıklarını bu konuyla daha iyi bir şekilde pekiştirerek öğrendik verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim her zaman verdiğiniz bilgilerden faydalanıyorum sizin vermiş olduğunuz bilgiler beni daha çalışkan yapıyor yazılılarda da yüksek not al ama yardımcı oluyor çok teşekkür ederim.

 3. Valilerin kaymakamların belediye başkanlarının ve muhtarların nerelerde bulunduklarını ve nerelerde dediklerini Ayrıca ne gibi görevleri ve ne gibi sorumluluklara sahip olduklarını sosyal bilgiler ders kitabımız da bulunan bu konu ile beraber tekrardan öğrenip pekiştirdik. 5. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında bulunan mahallemizde ilde ve ilçede bulunan muhtar kaymakam ve belediye başkanlarının çeşitli görevleri bulunduklarını öğrendik bu görevler sayesinde elbette ki ülkemizin oturduğumuz bölgenin huzuru güvenliği ihtiyaçları ve çeşitli birçok diğerleri karşılanmaktadır bizler de bu konuda bunun daha yakın bir şekilde öğrendik verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.