5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 81-83-85 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Afetler ve Çevre Sorunları Cevapları Sayfa 81, 82, 83, 84, 85


Afetler ve Çevre Sorunları Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı


Soru : Çevrenizde hangi doğal afetler yaşanıyor? Söyleyiniz.


Cevap: Çevrenizde hangi doğal afetler yaşanıyor? Söyleyiniz.
Doğada kendiliğinden gerçekleşen ya da insan eliyle gerçekleşen yıkıcı gücü fazla olan olaylar doğal afet olarak adlandırılır. Coğrafi konum bu afetlerin gelişmesinde etkilidir. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığı için deprem doğal afeti sık görülür. Alt yapının yetersiz olduğu yerlerde ya da dere yataklarının kapatılması sonucu görülen sel felaketi de ülkemizde görülür. Ülkemiz kar yağışı alan bir iklime sahiptir ve yüksek dağları vardır. Bu nedenle çığ afeti de ülkemizde görülür. Ülkemizde aktif bir yanardağ bulunmamaktadır. Bu yüzden volkan patlaması ülkemizde görülmez. Benzer şekilde tsunami de ülkemizde pek görülmez.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 81-83-85 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 81-82-83-84-85. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Soru : Yukarıda okuduğunuz haber başlıklarında söz edilen afetlerin bu yerlerde meydana gelmesi sizce bir rastlantı mıdır? Neden? Tartışınız.


Cevap: Hayır. Rastlantı değildir. İnsanların bitki örtüsünü tahrip etmesi, uygunsuz yer şekillerine binalar yapması, gerekli önlemlerin alınmaması söz edilen afetlerin bu yerlerde meydana gelmesine neden olmaktadır.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı


Soru : Aşağıdaki haritayı inceleyiniz. Deprem riskinin en fazla ve en az olduğu yerler nerelerdir? Sizin yaşadığınız yerin risk durumu nedir? Söyleyiniz.


Cevap:
Deprem riskinin en fazla olduğu yerler kırmızı ile boyanmış olan Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. En az olduğu yerler ise İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz’in bazı yerleridir. Ben Marmara Bölgesinde yaşıyorum. Marmara Bölgesi 1. derecede riskli deprem bölgesi olarak geçmektedir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı


Soru : Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Cevap:
Benim yaşadığım bölgede en çok görülen afetler : Deprem, sel, taşkınlar, heyelanlar, erozyon.
Nedenleri : Doğal afetler ve insanların doğayı tahrip etmesi
Yaşadığınız yerde görülen çevre sorunları : Hava kirliliği, orman yangınları, suların kirletilmesi, denizlerin kirletilmesi ve çevreye çöplerin atılması, çarpık yapılaşma
Nedenleri : İnsanların ekonomik faaliyetleri, bilinçsiz bir şekilde doğaya zarar vermesi, çevreyi kirletmesi

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Doğal afetlerden sonra insan hayatını etkileyen birçok sorun ortaya çıkabilmektedir doğal afetler sonucu insanlar mal ve Can kaybına sebep olan bu doğal afetlerden ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacakları her zaman gözlenebilmektedir örneğin evi yıkılan bir insanın çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalacağı söylenebilir ya da bir doğal afette kaza geçirmiş sağlık sorunu yaşayan bir insan ileride çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Örneğin sel toprak kayması gibi doğal afetlerin önünden geçmek elbetteki Doğal çevrenin korunması ve ağaçlandırılması olabileceğini bilmekteyiz Doğal çevrede bulunan toprak ve boş alanları muhakkak ağaçlandırma lıyız örneğin yanan ormanları yeniden kandırarak çevreyi yeniden Ağaçlı bir bölge haline getirmek Toprak kaymasının önüne geçebilir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.