5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31-32-33 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Neler Öğrendik? Cevapları Sayfa 31


Neler Öğrendik? Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı


 • Hak ve sorumluklarımızı bilmek iyi bir vatandaş olmamıza katkı sağlar.
 • Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi ulusal bilincimizi geliştirir.
 • Sosyal bilgiler ile ülkemizi ve dünyadaki kültürleri daha iyi tanırız.
 • Farklı zamanlarda birden fazla grupta yer alırız. Aile, okul, akrabalar bunlardan bazılarıdır.
 • Gruplardaki rollerimiz haklara sahip olmamızı sağlar.
 • Çocuklar din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmaksızın eşit haklara sahiptir.
 • Çocuk meclisleri aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade ederiz.
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile çocuk hakları güvence altına alınmıştır.
 • UNICEF çocuk haklarının korunması için kurulmuştur.
 • Dünyada savaşlar, doğal afetler, yoksulluk gibi nedenlerle çocuklar yaşama, beslenme, barınma, eğitim gibi haklarını kullanamıyor.
 • Yaşadığımız bir olay hem bizi hem de başkalarını etkiler.
 • Gruplarda rollerimiz ve sorumluluklarımız var.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1. Ünite Toplum İçinde Ben Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları Sayfa 32, 33


1. Ünite Toplum İçinde Ben Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı


A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.


 1. ( Doğru ) Sosyal Bilgiler dersi ile haklarımı öğrenebilirim.
 2. ( Doğru ) Yakın çevremizde yaşanan bir olay herkesi etkileyebilir.
 3. ( Yanlış ) Katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir fakat sorumluluklarımızı yerine getirmeyebiliriz.
 4. ( Yanlış ) İstediğimiz mesleği seçmek sorumluluklarımızdan biridir.
 5. ( Doğru ) Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
 6. ( Yanlış ) Çocuklar hem işçi olarak çalışıp hem de okula devam edebilirler.
 7. ( Doğru ) Dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmaktadır.
 8. ( Doğru ) Tüm çocuklar eşit haklara sahiptir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.


(etkilerisorumlulukfikirlerimizi-rol-saygıulusalbeslenme)


 1. Kültürümüzün,tarihimizin öğrenilmesi ulusal bilincimizin gelişimine katkı sağlar.
 2. Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına saygı göstermeliyiz.
 3. Bir olayın çok sayıda etkileri olabilir.
 4. Sorumluluk üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektedir.
 5. Her çocuğun yeterli beslenme hakkı vardır.
 6. Üyesi olduğumuz gruplarda fikirlerimizi  söyleyebiliriz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı


C. Aşağıdaki haklar ile ilgili sorumlulukları eşleştiriniz.


Cevap:

 • Okulda eğitim görmek → Okula zamanında gitmek
 • Oyun oynamak → Oyuncakları zarar vermeden kullanmak
 • Evde kendime ait odamın olması → Odamı temiz ve düzenli tutmak

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. I. Geçmişte yaşananlar ile günümüz arasında bağlantı kurabilirim.
II. Haklarımı öğrenebilirim.
III. Çevremi ve dünyayı daha iyi tanıyabilirim.

Yukarıdakilerden hangileri Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı yararlardandır?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


2. Mahallemize yeni bir çocuk parkı yapıldı. Çevresinde yürüyüş alanları da var. Ayrıca içinde bir basketbol sahası da yer alıyor. Küçük çocuklar parkta oynarken büyükler de spor yapma imkânı buluyorlar.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Parka sadece çocuklar gelmelidir.
B) Parkın yapılmasıyla insanlar spor yapma imkânı bulmuştur.
C) Park çok eskidir.
D) Parkın çevresinde spor alanları yoktur.


3. Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız toplumda sahip olduğumuz roller arasında yer almaz?


A) Öğrenci olmak
B) Kısa saçlı olmak
C) Üye olmak
D) Torun olmak


4. Çevremizde katılabileceğimiz çok sayıda grup vardır.

I. Kulüp üyesi
II. Fabrika işçileri
III.Market müşterisi

Yukarıdaki gruplardan hangilerinde yer alabiliriz?


A) I B) I,II C) I, II ve III D) I, III


5. Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdandır?


A) İş bölümüne katılmak
B) İşte çalışmak
C) Camları silmek
D) Dersleri dikkatli dinlemek


6. Dünyanın birçok yerinde çocuklar salgın hastalıklar ve kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Yukarıda verilen bilgiye göre çocuklar hangi haklarını kullanamamışlardır?


A) Yeterli beslenme-sağlık hizmetlerinden yararlanma
B) Oyun oynama-yeterli beslenme
C) Sağlık hizmetlerinden yararlanma-eğitim alma
D) Düşüncelerini söyleme-oyun oynama


E. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Vatandaş olarak sorumluluklarımız nelerdir? Örnekler veriniz.


Cevap: Vatandaş olarak sorumluluklarımız nelerdir? Örnekler veriniz.
Toplumsal huzurun ve iç güvenin sağlanması için devletin vatandaşlara karşı sorumluluğu olduğu gibi vatandaşlarında bazı sorumlulukları vardır. En temel sorumluluğu yasaların gerektirdiği gibi yaşamak ve onlara uymak. Vergi ödemek ve seçme ve seçilme hakkını kullanmak diyebiliriz.

 • Sahip olduğu hakları bilmek ve ona göre davranmak
 • Erkeklerin askere gitmesi.
 • Yasaları saygı duyması ve bunlara uyarak yaşaması.
 • Diğer vatandaşlara karşı saygılı olmak
 • Toplumu iç huzurunu bozacak davranışlardan kaçınmak.

2. Okulda üye olduğumuz kulüplerde hangi haklarımızı kullanabiliriz?


Cevap: Okulda üye olduğumuz kulüplerde hangi haklarımızı kullanabiliriz?
Okulda çeşitli kulüpler vardır. Bu kulüpler hem bizleri , okuldaki kişileri ve insanları bilinçlendirmek , hem sosyal becerilerimizi arttırmak gibi birçok fayda içerirler. Bu kulüplere katılmak veya katılmamak serbesttir. Bu kulüplerde düşünce özgürlüğü, düşüncelerimizi ifade etme özgürlüğü, başkan veya görevli olma gibi özgürlüklerimizi kullanabiliriz. Üye olduğumuz kulüple ilgili çalışmalar yaparak elimizden geleni yapabilir, etkinliklerde düşüncelerimizi ifade edebiliriz. Başkan veya başka yönetme gibi durumlarda özgürlüğümüzü kullanarak bu görevi üstlenebiliriz. Bunların hepsi bu kulüpler dolayısıyla bizlerin kullanabileceği hak ve özgürlüklerdir. Bu özgürlükleri kullanmak ve bilinçlenmek gelecekteki yaşantımız içinde bizlere ışık tutacak ve yardımcı olacaktır.


3. Çocuklar hangi haklarını kullanmakta güçlük çekiyorlar? Örnekler veriniz.


Cevap: Çocuklar hangi haklarını kullanmakta güçlük çekiyorlar? Örnekler veriniz.
Çocukların yaşamış oldukları ve Dünya’ ya geldikleri yerlere göre hayatlarında farklılık olabilir. İnsanlar yaşamış oldukları yerin kültürüne göre muamele görürler ve ona göre haklarını korurlar. Aslında çocuklarında birçok hakları vardır ve bu hakların korunması lazımdır.
Her çocuk özeldir ve geleceğin toplumunu inşa edeceklerdir Çocuklar en çok en çok eğitim, düşüncelerini ifade etme, çocukluğunu yaşama, annesi ve babası ile beraber yaşama, emniyette olma ve şiddetten uzak olma haklarını kullanmakta güçlük çekiyorlar.


4. Sınıf başkanı seçimlerine aday olduğumuzda hangi haklarımızı kullanabiliriz?


Cevap: Sınıf başkanı seçimlerine aday olduğumuzda hangi haklarımızı kullanabiliriz?
Sınıf başkanı seçimlerine aday olmak istersek seçme ve seçilme hakkımızı kullanmış oluruz. Seçme ve seçilme her insanın hakkıdır. Bizlerde çocuk olsakta bize verilebilecek görevleri yerine getirmemiz mümkündür. Böylece toplum içerisinde nasıl davranmamız gerektiği ve yönetim biçimini öğrenmiş oluruz. Bu sayede yönetim şeklini ve inceliklerini öğrenerek hem aile hem toplum ilişkilerimizi yönetmek hemde belki ülkede veya bir iş yerinde yönetici olmak daha kolay hale gelebilir.  Bunun için iş hayatı öncesinde bu gibi sorumluluklar bizlerin gelişimine büyük oranda katkı sağlayacaktır. Bizlerin de eğer yapabileceksek bu gibi sorumlulukları almamız ve yerine getirmek için iyi bir deneyim fırsatını kaçırmamız lazımdır.

İlgili Makaleler

13 Yorum

 1. Sosyal hayatta kendimizi ifade etmek oldukça önemlidir kendimizi ifade etmek elbette ki özgüvenli ve kararlı güzel konuşmayı bilen bir kişiliğe sahip olmamız gerekir. Sosyal hayatta arkadaşlar bir zaman geçirmek için öncelikle güzel konuşmayı bilmeli konuştuğumuz zaman nezaket kurallarını bilmemiz gerekmektedir Ayrıca sosyal hayatta kendimizi ifade etmek için eğitimli bilgili ve haklarımız atanıyor olmamızda gerekir.

  1. Soruların altında yer alan linke tıklayarak kısa cevaplara ulaşabilirsiniz. Başka sorununuz var ise bizlere çekinmeden sorabilirsiniz.

 2. Hak ve sorumluluklarımızı bilmek elbette ki bunlardan faydalanmak günlük hayatımızda veya gelecekteki olan konumuzda gerekli olan tüm bilgilere sahip olmamız için gereklidir. Hak ve özgürlüklerimiz günlük hayatımızda yaşama barınma beslenme sağlık eğitim düşünce çalışma ve birçok özel hakları benimseten ve insanlara ayrım yapmaksızın eşit bir şekilde tanınan bu hakları bilerek hayatımıza geçirmek ve hayatımızı buna göre yön vermek daha güzel ve daha aydınlık bir yaşam için gerekli olan temel bir ülkedir. Özellikle dünya çocuklarının hak ve özgürlüklerini bilmesi ve bunları diğer çocuklardan ayrım yapmaksızın yaşaması gerekir çünkü çocuklar bir ülkenin veya bir dünyanın geleceğidir bir çocuğun iyi yetişmesi hak ve özgürlüklerinin tanınması gelecek nesillere daha Aydınlı bakmasına yardımcı olan temel bir ilkedir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.