5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Tarihe Yolculuk Cevapları Sayfa 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44


Tarihe Yolculuk Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 36-37-38-39-40-41-42-43-44. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Soru : Yukarıdaki fotoğrafı inceleyiniz. Fotoğraftaki araba ile günümüz otomobilleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Açıklayınız.


Cevap: Tekerlekler, sürücü ve direksiyon gibi benzerlikler vardır.  Hız, güvenlik ve konfor gibi farklılıklar vardır.


Soru : Aşağıdaki haritayı inceleyiniz. Mezopotamya ve Anadolu’da kurulan medeniyetlerin yerlerini gösteriniz.


Cevap: Haritadan kolay bir şekilde işaretleyebilirsiniz.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı


Soru : Mezopotamya’ya gelip yerleşen insanlar burada birçok devlet kurdular. Sümerler, Asurlar, Babiller bu devletlerden bazılarıdır. Peki, bu bilgiyi nasıl mı öğrendik?


Cevap: Tarihi kaynaklar, kalıntılar ve antlaşmalardan, tarihi eserlerden öğrendik.


Soru : Sizce yazı bulunmasaydı yaşamımız nasıl olurdu?


Cevap: Sizce yazı bulunmasaydı yaşamımız nasıl olurdu?
Yazı var olmasaydı yaşantımız  olmadığından daha kadar zor olurdu. En başta insanlarla iletişime geçmemiz çok daha zorlu bir hal alırdı. Haberleşme alanında sıkıntılar olduğu  gibi hayatımızın her alanında bizi bekleyen olumsuzlukları görmemiz kaçınılmaz olurdu.
Teknoloji gelişmez  taş devrinde yaşamaya devam ederdik. İnsanoğlu için yaşam oldukça önemlidir ve kendi beklentilerini karşılamaları gerekmektedir.
Yazı olmadan kendimizi bilerek yaşantımızda adım adım ilerlemeler sağlamalıyız. Yazının olmadığı  bir dünyada gelişme ve ilerlemeden söz etmek imkansız olurdu. Kısacası bugün yaşadığımız dünya olmazdı.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı


Soru : Sümerler döneminde mi günümüzde mi yaşamak istersiniz? Neden?


Cevap: Sümerler döneminde mi günümüzde mi yaşamak istersiniz? Neden?
Sümerler dönemi tarihi çağların başlamasının başıdır. Çünkü en büyük ve en önemli gelişmeler Sümerler döneminde bulunmuş, yazı keşfedilmiş Mezopotamya toprakları üzerinde medeniyet hareketleri hız kazanmıştır.
Bu dönemde yazının icadı ile yeni medeniyetler ortaya çıkmaya başlamıştır. Her ne kadar o dönemde önemli gelişmeler olmuş olsa da günümüz imkanlarına bakıldığı zaman çok ilkel ve geridedir.
Günümüzdeki modern teknoloji, yüksek medeniyet, yüksek iletişim cihazları ve hızlı yolculuk yapabileceğimiz araçlarla günümüzde yaşamak elbette daha konforludur. Doğal olarak şimdiki yaşadığımız zamanda yaşamayı isteriz.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı


Soru : Yukarıdaki kanun maddesi bize Babillerin hangi özellikleri ile ilgili bilgi vermektedir? Söyleyiniz.


Cevap: Yukarıdaki kanun maddesi bize Babillerin tarıma verdiği öneminin özellikleri ile ilgili bilgi vermektedir. Ayrıca Babilliler için kanunların önemi ve kanunların hayatı nasıl düzenlediğini göstermektedir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı


Sıra Sizde


Soru : Aşağıdaki duvar panosunu inceleyerek yanında yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 36-37-38-39-40-41-42-43-44. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

1. Mezopotamya’daki ekonomik faaliyetlerle ilgili hangi bilgilere ulaşabiliriz?


Cevap: Hayvancılık ve dokumanın hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkündür. Bunun yanında görüleceği üzere ortaklaşa yapılan üretim faaliyetleri vardır.


2. Üst sırada oturanlar kimler olabilir? Sizce bu kişiler neden üst sıradadır?


Cevap:  Üst sırada oturanlar devleti yöneten kral kraliçe askerler ve de din adamları olabilir. Onların toplumun seçkin kesimi olduğu düşünülmektedir.


3. Üst sırada sağdan ikinci kişi elinde ne taşıyor olabilir?


Cevap: Müzik yapma amacıyla elinde lir taşımaktadır.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı


Sıra Sizde


Soru : Urartu kralları yaptırdıkları eserleri dikili taşlara yazdırarak halka duyurmuşlardır. Aşağıdaki yazıtı okuyarak altında yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Kanal halkın hangi ihtiyacı için yapılmış olabilir?


Cevap: Halkın sulama ihtiyacını karşılamak ve tarımla uğraşanların rahatça ürün almalarını sağlamak için açmış olabilir.


2. Urartular eserlerin korunmasına önem vermişler midir? Açıklayınız.


Cevap: Urartular eserlerin korunmasına önem vermişler midir? Açıklayınız.
Evet. Metinde Urartular eserlerin korunmasına önem vermişlerdir. Urartular , eserleri yıkmaya yazıları silmeye kalkarsa Tanrıların gazabına uğraması için dua etmişlerdir. .


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı


Soru : Ankara’nın daha önce de bir devlete başkentlik yaptığını biliyor musunuz?


Cevap: Frig kralı Gordios halkı ile gelip Ankara’ya yerleşmiş. Kurduğu şehre de Gordion adı verilmiş. Zamanla Frigler gelişmiş, büyük bir devlet olmuş.


1. Frigler hangi sanat dallarında eserler vermişlerdir?


Cevap: Mobilyacılık, madencilik, takıcılık, işlemecilik sanat dallarında eserler vermişlerdir.


2. Kültürel mirasa duyarlılık bakımından Frigler ile günümüz insanları arasında nasıl bir fark vardır?


Cevap: Frigler kullandıkları eşyaları korumuşlar. Günümüzde ise anısı olan eşyalar düşünmeden atılıyor, aile fotoğrafları dahi satılıyor. Oysa Frigler kepçenin bile kendi kültürünün bir yansıması olduğunun bilincindeydi.”


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı


Soru : Paranın kullanılmadığı zamanları düşünelim. Acaba insanlar ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor, nasıl alışveriş yapıyorlardı? Açıklayınız.


Cevap: Paranın kullanılmadığı zamanları düşünelim. Acaba insanlar ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor, nasıl alışveriş yapıyorlardı? Açıklayınız.
Paranın mucidi Lidyalılar. Milattan önce 7. yüzyılda parayı buldular. Para bulunmadan önce hem Lidyalılar hem diğer medeniyetler ihtiyaçlarını karşılamak için takas yöntemini kullanıyorlardı. İhtiyacım olan bir ürün için elimdeki ürünü teklif edip anlaşmaya çalışıyorlardı. Ürünlerin belirli bir değeri yoktu tamamen karşıdakinin ihtiyacına göre gerçekleşen bir ticaretti. Bu yüzden karşıdaki ile alışveriş yapmak zordu. Çünkü hem ihtiyacın karşıdaki kişide olması hem de onun ihtiyacının senin elinde olması gerekliydi.


Sıra Sizde


Soru : Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni www.kultur.gov.tr adresinden sanal turla ziyaret ederek aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Müzede hangi devletlere ait eserler sergilenmektedir?


Cevap: Lidyalılar, Urartular, Frigler, Hititler den kalan eşyalar sergilenmektedir.


2. Müzede sergilenen eserlerin türleri nelerdir?


Cevap: Tarım, hayvancılık, madencilik, dokumacılık, mobilyacılık, takı, savaş, günlük hayat gibi alanlarda kullanılan üretilen eşyalar sergilenmektedir.


3. Bu eserlerden hangileri daha çok ilginizi çekti? Neden?


Cevap: Özellikle takılar ilgimi çekti. İnsanlar özellikle kadınların o dönemde bile süslenmelerine güzelliğe verdikleri önemi bir kez daha anlamış oldum.


4. Müzelerin tarihî eserlerin korunmasındaki önemi nedir?


Cevap: Müzelerin tarihî eserlerin korunmasındaki önemi nedir?
Müzeler tüm dünya mirasına ait olan bir ülke üzerinde yaşamış tüm medeniyetlerin ortak tarihi hafızasıdır. Müzelerde tarihi eserler sergilenir. Müzeler tarihi değeri olan sosyal, siyasal ve kültürel ticari olarak öne çıkan önemli yerlerdir. Müzelerde hem sergiler hemde eserlerin korunması için yapılmış özel alanlar bulunur.
Özellikle ülkemizde birçok medeniyet kuruşmuş, medeniyetlerin beşiği olmamızdan dolayı sadece Türk tarihi değil, Türklerden önce yaşamış tüm medeniyetlerin eserleri bulunmaktadır.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı


Sıra Sizde


Soru : Aşağıdaki Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yer alan arkeolojik buluntuları inceleyiniz. Bu buluntulara bakarak Anadolu medeniyetleriyle ilgili hangi bilgilere ulaşılabileceğini defterinize yazınız.


Cevap: Nasıl geçindikleri, günlük hayatlarının nasıl devam ettiği, sanat eserleri hakkında bilgiler elde ederiz.


Sıra Sizde


Soru : Aşağıdaki tarih şeridini inceleyerek altında yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Devletler içinde ilk kurulan hangisidir?


Cevap: SÜMERLER


2. Varlığını en uzun süre devam ettiren ve varlığı en kısa süren devletler hangileridir?


Cevap: SÜMERLER, İYONYALILAR


3. Hangi devlet günümüze daha yakın bir tarihte kurulmuştur?


Cevap: LİDYALILAR


4. Anadolu medeniyetlerinden hangisi daha uzun süre yaşamıştır?


Cevap: SÜMERLER


Sıra Sizde


Soru : Aşağıdaki tabloda Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa katkıları yer almaktadır. Bu katkılar olmasaydı yaşamımızda hangi zorluklarla karşılaşırdık? Karşılarına yazınız.


Cevap:

 • Yazı: Bilgi aktarımı ve bilginin çoğaltılması
 • Tekerlek: Ulaşım ve taşımada kolaylık 
 • Baraj: Enerji üretimi ve tarımda sulama 
 • Kütüphane: Bilginin saklanması ve bilginin paylaşımı
 • Okul: Gerekli eğitim almak için eğitim alanlarının kurulması
 • Para: Ticaretin kolaylaşması
 • Seramik: Kap kacak bu kadar kullanışlı olmazdı
 • Kanunlar: Düzensizlik ve kaos olurdu
 • Madencilik: Bugün kullanılan teknoloji için enerji ve de ham madde olmazdı
 • Takvim: Zamanın takibi ve zamanın planlanması

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Sizler sayesinde ödevlerim her zaman çok kısa sürede bitiyorum I love you Forum Sayfa Cevapları

 2. Paranın kullanılmadığı zamanlarda insanlar yetiştirmiş oldukları ya da ellerindeki ürünlere takas sistemi ile ihtiyaçlarını karşılarlardi. Takas sistemi geçmişte insanların alışveriş yapmak için kullandığı bir sistemdir Ayrıca paranın icadından sonra takas sistemi yapılmayı bırakılmış ve parayla alışveriş yapılmıştır insanlar örneği üretmiş oldukları herhangi bir ürünü diğer ürüne karşılık olarak vererek ihtiyaçlarını bu şekilde karşılanması sistemine takas sistemi denmektedir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.