5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50-52-54-55-56 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Kültürel Özelliklerimiz Cevapları Sayfa 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56


Kültürel Özelliklerimiz Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı


Soru : Aşağıdaki haberi okuyarak haberin altında yer alan soruyu cevaplayınız.


Ankara Kızılcahamam’da çocuklar bayram namazı öncesi veya sonrasında bir araya gelir. Çocuklar kendi aralarında bir ebe belirler. Ebe eşliğindeki çocuklar, mahalledeki tüm evlerin kapılarını çalar ve hep bir ağızdan “Ebebiş ebebiş, vermeyen çürük diş.” tekerlemesini söyler. Ev sahipleri çocuklara “ebebiş” yani harçlık veya şekerleme verir.
Genel Ağ haberi, 6 Temmuz 2016.


1. Metinde anlatılan bayram kutlamasıyla sizin bayram kutlamalarınızın benzer ve farklı yönleri nelerdir?


Cevap:
Benzerlikler : Bahşiş isteme, kapı çalma, şeker isteme, şeker dışında bahşiş verme
Farklıklar :  Tekerleme söyleme


2. Siz dinî bayramlarda neler yapıyorsunuz?


Cevap: Siz dinî bayramlarda neler yapıyorsunuz?
Ülkemizde dini bayram olarak iki bayram vardır. Bunlar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Ramazan Bayramı Ramazan ayından sonra gelen ilk 3 günlük bayramdır. Bu bayramda sabah erken kalkıp bayram namazı için camiye gidilir. Eve gelindiği zaman ailemizle bayramlaşırız sonra uzaktaki akrabalar aranır, bayramları kutlanır. Küçük çocuklar mahalle ile bayramlaşmaya gider. Bunun karşılığında şeker çikolata toplarlar. Bu yüzden çocuklar arasında Şeker Bayramı olarak bilinir. Kurban Bayramında ise gene sabah bayram namazı kılınır. Ardından Allah’a olan teslimiyet duygumuzu göstermek için kurbanlar kesilir ve durumu olmayan akrabalar komşular ile paylaşılır. Ardından ailemiz akrabalarımız dostlarımızla bayramlaşırız. Kurban Bayramı 4 gün sürer.


Soru : Sizin yaşadığınız yerdeki gelenekler nelerdir? Açıklayınız.


Cevap: Sizin yaşadığınız yerdeki gelenekler nelerdir? Açıklayınız.
Yaşadığımız yer doğu Akdeniz’in son noktası İskenderun körfezi içerisindedir. Tarih boyunca kıtalar ve bölgeler arası ticaret merkezi olmuştur. Antakya Hristiyanlığın yayılmaya başladığı ilk yerlerdendir. Yaşadığımız bölge bir çok kültürün hakim olduğu bir yer olduğu için kültür zenginliği çok fazladır ve her dilden insan bulunmaktadır.
Bu zenginlik ve çok kültürlü olması kendisine ait zenginliğidir. Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık iç içe yaşamaktadır. Sempier kilisesi, habib i neccar camii gibi önemli yapılar bulunmaktır. Türkülerimiz Çukurova bozlaklarından etkilenerek bir uzantısı olarak gavurdağı yöresi özelliklerini taşır. Uzun havalar ve barak ağzı kendine has kültür özelliğine sahiptir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı


 Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Yaşadığınız yerde hangi el sanatları yapılmaktadır? Bunlardan hangileri evinizde bulunmaktadır?


Cevap: Yaşadığınız yerde hangi el sanatları yapılmaktadır? Bunlardan hangileri evinizde bulunmaktadır?
Yaşadığımız yerde genel olarak el işçiliğini Örnek vermek gerekirse bu el sanatları Bakır işlemeciliği Demir işlemeciliği Gümüş işlemeciliği ebru sanatı resim sanatı ve Halı dokumacılığı gibi el sanatları yaşadığım bölgede aktif bir şekilde uygulanmaktadır.
Evimizde bu el sanatlarından Bakır işçiliği ne ait ve Gümüş işçiliği ne ait birçok örnek yer almakla beraber ebru sanatı ile ilgili birkaç tane de resim yer aldığını söyleyebilirim.


3. Yaşadığınız yerdeki el sanatlarından hangisi ya da hangileri ilginizi çekiyor? Neden?


Cevap: Yaşadığınız yerdeki el sanatlarından hangisi ya da hangileri ilginizi çekiyor? Neden?
Yaşadığımız yerde el sanatlarından en çok ilgimi çeken ve tarihi motifler içerisinde barındıran ebru sanatı ile ilgili ilgi duyduğunu ifade edebilirim.
Ebru sanatına ilgi duymanın temel sebebi bu sanatın atalarımızdan bir şey kalmış olan gelenek ve göreneklerimize uygun olması motiflerin ve duyguların en iyi şekilde aktarılabilecek el sanatları arasında olduğundan dolayı Ebru sanatına ilgi duyduğunu ifade edebilirim.


4. Yaşadığınız yerde yapılan el sanatları ülkemizin farklı yerlerinde de yapılıyor mu? Örnek veriniz.


Cevap: Yaşadığınız yerde yapılan el sanatları ülkemizin farklı yerlerinde de yapılıyor mu? Örnek veriniz.
Yaşadığımız yerde yapılan el sanatları ülkemizin farklı yerlerinde de yapılıyor.
Yaşadığımız yerde yapılan el sanatları ebru sanatı Demir işçiliği Bakır işçiliği Gümüş işçiliği ve halı işçiliği gibi birçok işçilik ülkemizin çeşitli yerlerinde el sanatı olarak faaliyet göstermekte ve atalarımızdan kalan bu el sanatları sürekli olarak canlı tutulmaya çalışılmaktadır.


5. El sanatlarının yapıldığı yöreye göre benzerlik ve farklılık göstermesinin sebepleri neler olabilir?


Cevap: El sanatlarının yapıldığı yöreye göre benzerlik ve farklılık göstermesinin sebepleri neler olabilir?
 El sanatlarının yapıldığı yöreye göre benzerlik ve farklılık göstermesinin temel sebepleri maddeler halinde şunlardır;

 • Yaşayış tarzları
 • İnsanların ekonomik faaliyetleri
 • Bulunduğu konum ve coğrafi yapısı
 • Geçmiş dönemde yaşamış oldukları sıkıntılar üzüntüler Sevinçler
 • Gelenek ve göreneklerimiz
 • Dini motiflerimiz
 • Milli ögelerimiz

Gibi konular el sanatlarının yapıldığı yöreye göre benzerlik ve farklılık göstermesinin temel sebepleri arasında örneklendirilebilir.


6. El sanatlarımızın yaşatılması ve tanıtılması için neler yapılmalıdır?


Cevap: El sanatlarımızın yaşatılması ve tanıtılması için neler yapılmalıdır?
El sanatlarımızın yaşatılması ve tanıtılması için ilk olarak insanların bilgilendirilmesi ve yurt içinde yurt dışında gerekli tanıtımların yapılması gerekmektedir.
El sanatlarının yaşatılması için usta çırak ilişkisi ile beraber yeni nesli bu el sanatları ile beraber gelişmesi ve bu el sanatlarının nesilden nesile aktarılarak toplum içerisinde kabul görmesi gerekmektedir.
El sanatlarının tanıtılması için yurt içinde vatandaşlarımıza el sanatları hakkında bilgiler verilerek bunların bilinmesini sağlamak yurtdışında ise turizmle ilgili olan bürolarda ve platformlarda Türk el sanatları hakkında gerekli bilgilerin verilmesi ile beraber yurtiçinde ve yurtdışında el sanatlarının tanıtımı sağlanmış olur.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı


Sıra Sizde


Soru : Kendi yörenizde oynanan bir halk oyununu araştırarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.


Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50-52-54-55-56 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 50-51-52-53-54-55-56. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Sıra Sizde


Soru : Yaşadığınız yerde kutlanan bayram, festival, şenlik ve düğün gibi kültürel unsurlardan birini seçiniz. Seçtiğiniz kutlamayı tanıtan bir yazıyı defterinize yazınız. Yazınızda tanıttığınız kutlamanın insanların bir arada yaşamasındaki önemini de açıklayınız.


Cevap: Yaşadığınız yerde kutlanan bayram, festival, şenlik ve düğün gibi kültürel unsurlardan birini seçiniz. Seçtiğiniz kutlamayı tanıtan bir yazıyı defterinize yazınız.
Yaşadığımız yerde düğünlerden önce düğün hazırlıkları başlar. Düğünlerde ikram edecekleri yemekler için geleneksel olarak yufka ekmek, yüzük çorbası için mantı yapılır.
Düğün başlamadan bir gün önce gelin evinden çeyiz çıkarılır. Çeyiz çıkarılırken kız evi çeyiz sandığına oturur bahşiş ister. Akşam komşular toplanarak davul zurna eşliğinde müzikli eğlenceler yapılır.
Düğün sabahı davul zurna ile bayrak töreni yapılır. Bayrak törenin den sonra masa kurularak  gelen misafirler damada para takar. Akşam düğün yapılır kız evinde kıza yakılır. Bir gün sonra gelin alma töreni yapılarak düğün bitirilir.


Sıra Sizde


Soru : Kültürümüze ait ögelerden insanları bir araya getiren üçünü seçiniz. Bunların insanların bir arada yaşamasındaki önemini defterinize yazınız.


Cevap: Kültürümüze ait ögelerden insanları bir araya getiren üçünü seçiniz. Bunların insanların bir arada yaşamasındaki önemini defterinize yazınız.
Kültürümüze ait ögelerden en önemlisi ailemizle bir araya geldiğimiz önemli kültürel etkinliklerdir. Bunların en önemlileri düğünler, bayramlar ve cenazelerdir. Bunların tamamında aileler ve akrabaların tamamı bir araya gelir.
Bayramlar ve düğünler mutlu günlerimizde bir araya geldiğimiz sevinçlerimizi paylaştığımız bir öge iken cenazeler ise tüm akrabaların ve ailenin bu acı günde birbirine destek verdiği önemli bir kültürel paylaşım günüdür. İnsanlar bu üç ögede etraflarında akrabalarını görmek isterler. Çünkü insanlar birbirlerinden kuvvet alırlar. Paylaştıkça sevinirler.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı


Sıra Sizde


Soru : Aşağıda farklı yörelere ait tarihî evleri inceleyerek kendi yaşadığınız yerdeki tarihî evlerle karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıklarını bularak aşağıya yazınız.


Cevap: Farklı yörelere ait tarihî evleri inceleyerek kendi yaşadığınız yerdeki tarihî evlerle karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıklarını bularak aşağıya yazınız.
Benzerlikler :

 • Motifleri
 • Avlu büyüklükleri
 • Büyük kapı girişleri
 • Osmanlı izleri
 • Büyük mutfakları
 • Büyük camları

Farklar :

 • Çatı yapıları
 • Avluda kuş havuzu
 • Evin yapıldığı malzemeler
 • Tek katlı yada çift katlı olması

5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı


Sıra Sizde


Soru : Ülkemizde seçeceğiniz bir ilin ve kendi yaşadığınız ilin kültürel ögelerini araştırınız. Bulduğunuz kültürel ögelerin isimlerini aşağıya yazınız. Benzer olanların isimlerinin altını kırmızı kalemle işaretleyiniz.


Cevap: Ülkemizde seçeceğiniz bir ilin ve kendi yaşadığınız ilin kültürel ögelerini araştırınız.
Maddeler Halinde İstanbul’un kültürel özellikleri şunlardır ;

 • Topkapı Sarayı,
 • Sultanahmet ve Süleymaniye Camileri,
 • Yerebatan Sarnıcı,
 • Kapalıçarşı,
 • Mısırçarşısı,
 • İstiklal Caddesi,
 • Dolmabahçe ve Çırağan Sarayları,
 • Yıldız-Gülhane – Emirgan Parkları,
 • Çamlıca Tepesi,
 • Prens Adaları,
 • Rumeli Hisarı,
 • Haliç Piyerloti,
 • Kız Kulesi,
 • İstanbul Boğazı,
 • Minyatürk,
 • İstanbul Surları,
 • Galata Kulesi,
 • Sultanahmet Meydanı,
 • Aya İrini Müzesi,
 • Eyüp Sultan Camii,
 • Boğaz Köprüleri,
 • Bozdoğan Kemeri
 • Fener Rum Patrikhanesi
 • Ayvalı Yahni
 • Kup Griyesi
 • Kavunlu Dondurma
 • İşkembe Çorbası
 • Midye Dolması
 • Paskalya Çöreği
 • Balık Kokoreci

Maddeler Halinde İzmir’in kültürel özellikleri şunlardır ;

 • Saat Kulesi
 • Asansör
 • Agora
 • Pasaport İskelesi
 • Konak Camii
 • Hükümet Konağı
 • Cumhuriyet Meydanı
 • İzmir Atatürk Müzesi
 • Etnografya Müzesi
 • Tarihi Kemeraltı Çarşısı
 • Boyoz
 • Kumru
 • Lokma
 • İzmir Köftesi
 • Sura
 • Şevketi Bostan
 • İzmir Tulumu

Sıra Sizde


Soru : Yaşadığınız yörenin kültürel özelliklerini tanıtan broşür hazırlayınız.


Cevap: Yaşadığınız yörenin kültürel özelliklerini tanıtan broşür hazırlayınız.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50-52-54-55-56 Cevapları MEB Yayınları
“Yaşadığınız yörenin kültürel özelliklerini tanıtan broşür”

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. konular bir harika hem uzun ve hem kıs cevaplarda eklemeniz çok hoşuma gitti. Soruları okuyarak kendim özet çıkardım ve güzel bir şekilde ödevimi tamamladım.

 2. Kültürümüze baktığımız zaman komşu ülkelerin veya farklı medeniyetlerin Bizim kültürümüzde ve onların kültüründe farklılıklar olabildiğini görebilmekteyiz Ayrıca benzer özelliklerini de olduğunu söylemek gerekir örneğin komşu ülkelerde bulunan insanların göç veya çeşitli iletişimler sebebiyle kültürümüze benzerlik olduğunu görebiliriz ülkemizin komşu ülkelerinde yemeklerinde kıyafetlerinde düğünlerinde gelenek ve göreneklerin de benzerlikler olduğunu söyleyebiliriz kültürümüz atalarımızdan bize armağan kalan bir simgedir kültürümüze elbetteki yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak en güzelidir kültürümüzün atalarımızdan bize Yadigar kalan ve günümüze değişikliğe uğrayan bir değerdir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.