5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Teknoloji ve Toplum Cevapları Sayfa 96-97-98-99


Teknoloji ve Toplum Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı


Soru : Aşağıdaki karikatürü inceleyerek karikatürde ne anlatılmak istendiğini söyleyiniz.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 94-95-96-97. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Cevap: Teknolojik bağımlılık aile yapısına büyük zararlar verdiği anlatılmaktadır.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı


Soru : Karikatürde teknoloji kullanımı ile ilgili neler vurgulanmaktadır? Açıklayınız. Siz teknolojik ürünleri kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz? Örnek veriniz.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 94-95-96-97. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Cevap: Karikatürde teknoloji kullanımı ile ilgili çocukların asosyal oldukları vurgulanmaktadır. Ben genel olarak belli saatlerde kullanmaya özen gösteririm. Araştırmalar ve gerekli bilgileri teknolojik aletlerden aldıktan sonra ailem ve arkadaşlarımla oyunlar oynarım.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı


Sıra Sizde


Aşağıdaki haberleri okuyarak haberlerin altında yer alan soruları defterinize cevaplayınız.


Soru : Haberlerde teknoloji kullanımının hangi sonuçlarına dikkat çekilmektedir? Siz bu düşüncelere katılıyor musunuz? Neden?


Cevap: Sosyal ilişkileri zedelediği, komşuluk ilişkilerine zarar verdiği, çevre kirliliği, hava kirliliği gibi sonuçlarına dikkat çekilmektedir.  Bu düşüncelere kısmi olarak katılıyorum. Ancak zamanlanması ve denetlenmesi sonucunda teknolojik aletler bizlere bir çok kolaylıklar ve güzellikler sağlamakla birlikte iletişim ve araştırmalarda ön ayak olmaktadır.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı


Sıra Sizde


Soru : Sınıfta öğretmeninizin belirleyeceği iki grup oluşturunuz. Birinci grup teknoloji kullanımının insanlar arasındaki ilişkilerde olumlu etkileri olduğunu savunacaktır. İkinci grup ise teknoloji kullanımının insanlar arasındaki ilişkilerde olumsuz etkileri olduğunu savunacaktır. Dinleyici öğrenciler her iki tarafa sorular soracaktır. Tartışma sonunda dinleyiciler oylama yaparak hangi grubun görüşünü daha iyi savunduğunu belirleyeceklerdir.


Cevap: Teknoloji kullanımının insanlar arasındaki ilişkilerde olumlu etkileri
Teknoloji kullanımının insanlar arasındaki ilişkilerin de olumlu etkiler yarattığı günümüzde Global dünyanın çeşitli yerlerde var olan akrabaları kolay bir şekilde iletişim araçları ile ulaşmakla beraber ilişkilerimiz en üst seviyede tutabilmektedir.
Akrabalarımız veya dostlarımız ve arkadaşlarımız ne kadar uzak olursa olsun İletişim ara şeyler beraber kolay bir şekilde sosyal medya üzerinden ve cep telefonları yardımı ile ulaşabilmekte onların sıkıntılarını üzüntülerini aynı yanında olmuşçasına kolay bir şekilde dinleyebilir ve onlara öğütler verebiliriz.
Bunca güzellikler ile beraber teknoloji insan ilişkilerinde insanların bir arada kalmasını sağlayan ve en iyi şekilde ilişkilerin gelişmesini sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi olarak günümüzde karşımıza çıkmaktadır.


Cevap: Teknoloji kullanımının insanlar arasındaki ilişkilerde olumsuz etkileri
Teknoloji kullanımı insanlar arasındaki ilişkileri zayıflattığı ve insanlar arasındaki ilişkilere zarar verdiği Bilimsel araştırmalar sonucunda kabul görmüş bir görüştür.
İnsanların teknoloji bağımlılığı ile beraber ilişkilerini zayıflamasının temel sebebi teknoloji bağımlılığına bağlı olarak sürekli olarak cep telefonları tabletler ve televizyonlar etrafında bir araya gelmesi ve sohbet etmemesi olarak ifade edilebilir.
Günümüzde teknoloji kullanımının zararları öyle bir boyuta gelmiş ki aile içerisindeki fertler bile bir araya geldikleri zaman telefonlar uğraşmak da veya televizyon izlemekte birbirleri ile zaman geçirmekten yoksun bir hale gelerek aile yapısını olumsuz bir şekilde etkilemektedir.
Sonuç olarak teknolojinin zararlarına örnek Yukarıdaki faktörler ile beraber aile yapısının yıkılacağı sosyal ortamın ortadan kalkarak toplum yapısının bozulacağı ve bunun sonucunda toplum içerisinde yıkım yaratacağını ifade edebiliriz.


Sıra Sizde


Soru : Aşağıya teknoloji kullanımının insanlar arasındaki ilişkilere etkisini şiir veya yazı yazarak ya da karikatür çizerek anlatınız.


Cevap: Teknoloji kullanımının insanlar arasındaki ilişkilere etkisini şiir veya yazı yazarak ya da karikatür çizerek anlatınız.
Son yıllarda telefonlar insan hayatının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Akıllı telefonlar bir yandan gündelik hayatı kolaylaştırırken diğer yandan insanlara yeni sorunlar oluşturmaya başlamıştır.
İnsanlar arasındaki iletişim kopukluklarının başlıca sebebi akıllı telefonlardır. Günümüzde kitap okuma alışkanlığı azalmaya başlamıştır. Telefonun temel amacı her ne kadar hayatı kolaylaştırmak olsa da telefonlardaki sosyal paylaşım siteleri insanların samimiyetsiz davranışların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
İnsanların yüz yüze oturmaktansa mesajlaşarak iletişime geçmesi asosyal insanların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İnsanlar kendi aileleri ile ilişkileri zayıflamakta, akraba bağları zayıflamakta bayramlar özel günler gibi günler mesajlaşma ile geçiştirilmektedir.


Sıra Sizde


Soru : Teknoloji kullanımının artmasıyla geleneklerimizde nelerin değiştiğini büyüklerinizle görüşerek aşağıya yazınız.


Cevap: Teknoloji kullanımının artmasıyla geleneklerimizde nelerin değiştiğini büyüklerinizle görüşerek yazınız.
Teknoloji hayatımıza çok hızlı bir şekilde girerek son yıllarda büyük gelişmeler yapmış, bunun sonucunda tüm insanların elinden telefon ve tabletler düşmez hale gelmiştir.
Bunun sonucunda insanların komşuluk ilişkileri gittikçe zayıflamış, komşularından habersiz olan insanlar yardımlaşma ve dayanışmayı azaltmış ve bırakmıştır. Akraba bağları zayıflamış, eskiden akrabalarla sağlanan birlik ve beraberlikler kaybolmuştur.
Günümüzde bayramlar ve özel günleri cep telefon mesajları ile geçiştiren bir toplum oluşmuştur.


Sıra Sizde


Soru : Teknolojinin aile ilişkileri üzerindeki etkisini düşününüz. Aşağıdaki resimde konuşma balonunu düşüncelerinize göre doldurunuz.


Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99 Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Teknolojik aletler de zaman geçirmek ve toplum hayatından uzak da bilir. Arkadaşlarımıza zaman geçirmek yerine teknoloji adetler ne zaman geçirdiğimiz zaman mutsuz ve huzursuz olabiliriz. Ailemiz yemek yapmak piknik yapmak oyun oynamak veya zaman geçirmek yerde teknolojik aletlerden zaman geçiriyorsa bu doğru bir davranış değildir. Annemiz babamız da beraber hiç çok güzel etkinlik yapabiliriz arkadaşlarımıza kardeşlerimize resim yapan bir de oyunlar oynayabilir veya ders hakkında konuşabilir araştırma ödevini beraber yapabiliriz teknolojik aletler bunlara izin vermez teknolojik aletler de fazla zaman geçirmek yerine her zaman beraberce güzel zaman geçirmenin tadını almalıyız.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.