5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 115-116-117 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Neler Öğrendik? Cevapları Sayfa 115


Neler Öğrendik? Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı


Genel Ağ’daki bilgilerin güncel olmasına dikkat etmeliyiz.
Genel Ağ’da haberlerin ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, kim sorularına tutarlı cevaplar vermesine dikkat etmeliyiz.
Resmî siteler ve edu uzantılı eğitim kurumlarının sitelerinin daha güvenilir olduğunu unutmamalıyız.
Kaynağı belirsiz e-postaları açmamalı ve paylaşmamalıyız.
Resmî siteler ve edu uzantılı eğitim kurumlarının sitelerinin daha güvenilir olduğunu unutmamalıyız.
Genel Ağ’da ulaştığımız bilgileri, kitap, ansiklopedi gibi kaynaklarla karşılaştırmalıyız.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 4. Ünite Teknoloji ve Yaşam Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları Sayfa 116, 117


4. Ünite Teknoloji ve Yaşam Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı


A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.


 1. ( Doğru ) İnternet sitelerindeki bilgiler farklı kaynaklardaki bilgilerle karşılaştırılmalıdır.
 2. ( Doğru ) Kişisel bilgilerimizi tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız.
 3. ( Yanlış ) “com” ve “org” uzantılı İnternet sitelerinden en güvenilir bilgilere ulaşılır.
 4. ( Yanlış ) İnternetten indirilen dosyalar her zaman güvenlidir.
 5. ( Doğru ) Sanal ortamda iletişimin yüz yüze iletişimin azalmasına neden oldu.
 6. ( Yanlış ) Bilim insanları kendi çıkarlarını ön planda tutan insanlardır.
 7. ( Doğru ) Bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri de başarısız olmaktan korkmamalıdır.
 8. ( Doğru ) Araştırmalarımızda İnternet sitelerinin ismini ve erişim tarihini belirtmeliyiz.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.


(kaynakçadeney ve gözlemkimlik hırsızlığıteknoloji-icat-meraklıhttpsvirüsresmî)


 1. Güvenilir bilgi veren İnternet sitelerinin başında resmi siteler gelir.
 2. Kimlik hırsızlığı kişisel bilgilerimizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesidir.
 3. İnternetten indirilen dosyalarda virüs tehlikesi olabilir.
 4. Alışveriş sitelerinin güvenli olup olmadığının bir göstergesi de adres çubuğunda https yazmasıdır.
 5. Teknoloji alanındaki gelişmeler ile iletişim, ulaşım, ev işleri gibi pek çok alanda yaşamımız kolaylaştı.
 6. Bilim insanları ve mucitler çalışmalarında deney ve gözlem yaparak sorularına cevap ararlar.
 7. Bilim insanları ve mucitleri araştırmaya yönelten özellikleri meraklı  olmalarıdır.
 8. Araştırmalarımızda kaynakça yazmak çalışmamızın güvenilir olduğunu gösterir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı


C. Aşağıdaki ifadelerden hangileri mucitlerin ve bilim insanlarının ortak özellikleridir? İşaretleyiniz.


Cevap: Çalışkan, sorgulayıcı, gözlemci, araştırmacı, meraklı.


D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. I. Yalnızca tek bir siteden bilgi alınmalıdır.
II. Ulaşılan bilgiler kitap, ansiklopedi gibi kaynaklarla karşılaştırılmalıdır.
III. Güvenilirliği ile tanınan sitelerden faydalanılmalıdır.

Yukarıdakilerden hangileri doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?


A) Yalnız I
B) I-II
C) Yalnız III
D) II-III


2. Genel Ağ’da karşılaşabileceğimiz tehditlerden biri de bilgisayarımıza zarar verebilecek olan virüslerdir. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarımıza bu virüslerin bulaşmasının başlıca sebebidir?


A) Genel Ağ üzerinden alışveriş yapmak
B) Genel Ağ’da uzun süre zaman geçirmek
C) Resmî Genel Ağ sitelerinde dolaşmak
D) Kaynağı belirsiz çok sayıda dosya indirmek


3. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri olamaz?


A) Tek bir alanda çalışma yapmaları
B) İnsanlığa faydalı olmak istemeleri
C) Karşılarına çıkan güçlüklerden yılmamaları
D) Yeni fikirlere açık olmaları


4. Ali ve arkadaşları ödevleri için araştırma yapmak üzere bir araya geldiler. Ödevlerini hazırlarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdırlar?


A) Kullandıkları kaynakları yazmak
B) Genel Ağ’da buldukları her bilgiyi kullanmak
C) Farklı türde kaynakları kullanmak
D) Genel Ağ kaynaklarının erişim tarihini belirtmek


E. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Teknolojik ürünlerin yaygınlaşması aile ve çevremizle ilişkilerimizde ne gibi değişikliklere neden olmaktadır?


Cevap: Teknolojik ürünlerin yaygınlaşması aile ve çevremizle ilişkilerimizde ne gibi değişikliklere neden olmaktadır?
Teknolojinin insan hayatına girmesi ile birlikte yüz yüze iletişim azalmış durumdadır. Bunun sonucunda insanlar git gide yalnızlaşmaya başlamıştır.
Gerçek arkadaşlıkların yerine sanal arkadaşlıklar oluşmaya başlamış aile içi iletişim en düşük seviyeye geçmiş. Komşular ile iletişim azalmış durumdadır. Aile bireyleri telefon tablet, bilgisayar gibi cihazlarla zaman geçirmekte akrabalarla iletişim bayram ziyaretleri yerine mesajlaşma veya konuşma ile geçiştirilmekte, mektuplaşma bitmiş durumdadır.
Önceden komşumuzla yaptığımız yemek paylaşımları günümüzde sosyal medyaya da fotoğraf paylaşımına dönüşmüştür.


2. Mucit ve bilim insanlarının ortak özelliklerine örnek veriniz.


Cevap: Mucit ve bilim insanlarının ortak özelliklerine örnek veriniz.
Maddeler halinde mucit ve bilim insanlarının ortak özellikleri şunlardır;

 • Zeki olmaları
 • Çalışkan olmaları
 • Araştırmacı olmaları
 • Şüpheci olmaları
 • Sürekli olarak soru sormaları
 • İnsanların yararına çalışmalar yapmaları
 • Başarısızlıktan korkmamaları
 • Yılmadan mücadeleci olmaları
 • Toplumsal sorunları çözmeye yönelik fikirleri

Mucit ve bilim insanlarının ortak özellikleri olarak ifade edebiliriz.


3. Genel Ağ’da ulaşılan bilgiler neden kitap, ansiklopedi gibi kaynaklardaki bilgilerle karşılaştırılmalıdır?


Cevap: Genel Ağ’da ulaşılan bilgiler neden kitap, ansiklopedi gibi kaynaklardaki bilgilerle karşılaştırılmalıdır?
Genel ağda ulaşılan bilgiler genellikle insanları yanlış fikirlere yönlendirecek fikirler insanlara zararı ve ekran ve yanıltıcı bilgiler içermesinden dolayı genel adı ulaşılan bilgiler kitap ansiklopedi gibi güvenilir kaynaklardan karşılaştırılması ile beraber doğru olup olmadığını öğrenebiliriz.
Çünkü kitaplar ve ansiklopediler Kültür Bakanlığı gibi birçok denetim Kurumu’ndan geçerek bilgilerin emin olunmasından sonra ve çeşitli Tarihi kaynaklar ile beraber verilen içermesinden dolayı bizlere Doğru bilgiler verdiğimden dolayı bu bilgilerin doğruluğu bu sağlam bilgilere dayanan eserlerle kıyaslanması gerekir.


4.Genel Ağ’ı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?


Cevap: Genel Ağ’ı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
Maddeler halinde genel Ağa kullanırken dikkat etmemiz gereken hususlar şunlardır;

 • Kimlik Bilgilerinizi paylaşmamalıyız.
 • Aile bilgilerimizi paylaşmamalıyız.
 • Adreslerinizi paylaşmamalıyız.
 • Kötü niyetli kişilere dikkat etmeliyiz.
 • Güvenilir olan siteleri tercih etmeliyiz.
 • Güvenlik sertifikası olmayan sitelere kullanmamalıyız.
 • Ailemizin kredi kartı bilgilerini paylaşmamalıyız.

Gibi genel adı kullanırken dikkat etmemiz gereken hususları örnek olarak paylaşabiliriz.


5. Genel Ağ’ı güvenli şekilde kullanmak neden önemlidir?


Cevap: Genel Ağ’ı güvenli şekilde kullanmak neden önemlidir?
Genel ağ güvenli bir şekilde kullanmak günümüzde Hayati bir önem taşıdığını ifade edebiliriz.
Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber kötü niyetli insanlar Genel ağ hızlı bir şekilde adapte olmuş ve insanların hep adreslerini alarak evlerini soymaktan kredi kartları bilgilerini alarak çeşitli yerlerde kullanarak maddi hasara neden olmakta ve adres bilgilerini alarak bir çok kötü niyetli faaliyette bulunabilmektedir.
İşte bu nedenle bu tür olumsuzlukların önüne geçmek ve güvenli bir şekilde genel ağda dolaşmak için güvenli siteleri tercih etmek ve aile bilgilerimize kredi kartı Bilgilerinizi beklemedik bilgilerimizi paylaşmamamız büyük önem ifade eder.


6. “Bilimsel düşünce” ifadesini açıklayınız.


Cevap: “Bilimsel düşünce” ifadesini açıklayınız.
Geçerliliği önceden kanıtlanmış bilgiler ışığında mevcut bir sorun için çözüm üretme, yeni bilgilerin ortaya çıkarılması durumu bilimsel düşünce adını alır. İnsanları bu düşünceye iten şey merak duygularıdır. Bilimsel bir çalışmada ya da bir sorunu çözerken sadece gözlem ve mevcut bilgileri kullanmak bizim için yeterli olmaz. Bunların dışında merak duygusu, hayal gücü ve yaratıcılık sahip olunması gereken özelliklerdir.
Kısacası bilimsel düşünce var olan mevcut bilgiler ve hayal gücünü kullanarak diğer kişiler tarafından görülmeyeni ortaya çıkarmaktır.


7. Ödev ve araştırmalarımızda kaynak göstermenin amacı nedir?


Cevap: Ödev ve araştırmalarımızda kaynak göstermenin amacı nedir?
Maddeler halinde ödev ve araştırmalarımızda kaynak göstermenin amacı şunlardır;

 • Yapılan araştırmaya saygı duymak
 • Yapmış olduğumuz ödevin doğruluğunu kanıtlamak
 • Çeşitli kaynaklardan Yardım alarak bilgimizi çoğaltmak.
 • Doğru bilgiye ulaşmak
 • Farklı fikirlere sahip olan bilgileri elde etmek.
 • Araştırmalar sonucunda elde edilmiş doğru ve güvenilir bilgiyi elde etmek
 •  En iyi şekilde ödevimizi ve araştırmamızı yapmak.

Gibi ödev ve araştırmalarımızda kaynak göstermenin amaçları olarak örneklendirebiliriz.

İlgili Makaleler

5 Yorum

 1. Genelağ hayatımız da kullanmış olduğumuz teknolojik aletlerin hepsinde var. Tablet lerimize televizyonları mızda bilgisayarlarımızda akıllı telefonlarımız da ulaşabileceğimiz bilgi haber ve çeşitli kaynaklara genel ağ yani internet sayesinde ulaşabiliyoruz genel Ağa olumlu yönlerini kullanmak ve olumsuz yönlerinden kaçınmak elbetteki bu konuda bilgi ilgilenmekle olabilmektedir çeşitli konularda internet aracılığıyla olan tehlikeleri öğrenebilir ve bu konulardan ve olaylardan uzak durabiliriz özellikle biz çocukların resim kimlik bilgileri adresleri okul adresleri gibi birçok bilgiyi tanımadığımız ve bilmediğimiz insanlarla paylaştığımız zaman çeşitli sorunlarla ve güvenlik sorunları ile karşı karşıya kalabiliriz ya da telefon numaramızı çok az tanıdığımız veya karşımızdaki insanı nasıl olduğunu bilmediğimiz halde verdiysek çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz bu sebeple büyüklerimizin gözetiminde genel an yani internetin olumlu yönlerini kullanmalıyız çünkü karşımızdaki insanın hiçbir zaman tam olarak tanıyamadım.

 2. Genel ağ sayesinde iletişim haberleşme eğitim ve eğlence alanında ki birçok imkanlara sahibiz’. Günümüzü oldukça kullanılan teknolojik aletlerde genel ağ örneğin öğrenmek ve araştırmak istediğiniz bir konuyu genel sayesinde hızlı bir şekilde bulabiliyoruz ya da eğlenceli bir video izlemek bir oyun oynamak gene lan sayesinde olabilmektedir Ayrıca iletişimi hızlı bir şekilde yapabilmek için gelen ayet ihtiyaç duyarız genel af sayesinde karşımızdaki insana çok uzakta olsa bile görüntülü görebiliyoruz. sayesinde birçok bilgiye hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.