5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 23-27-29-30 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Çocuk Hakları Her Yerde Cevapları Sayfa 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30


Çocuk Hakları Her Yerde Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı


Soru : Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Fotoğrafların haklarınızdan hangisiyle ilişkili olduğunu yazınız.


Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 23-27-29-30 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 23-24-25-26-27-28-29-30. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı


Sıra Sizde


A. Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.


1. Siz çocuk meclisi üyesi olsaydınız neler yapmak isterdiniz?


Cevap: Siz çocuk meclisi üyesi olsaydınız neler yapmak isterdiniz?
Ben çocuk meclisi üyesi olsaydım çocukların gördükleri haksızlıklar ve şiddete karşı çalışmalar yapardım. Gerek okulda gerekse  evde çocukların gördükleri şiddetin yasaklanması ve gerektiğinde uyarı ile cezalar alınmasını sağladım.
Şiddete hayır kampanyaları ile bilgilendirme aile sosyal yapıya önem verirdim. İnsanların çocukları daha iyi bir ortamda yaşamaları için daha iyi bir gelecek için vakıflar dan, sivil toplum kuruluşlarından, devletten destek alır kimsesiz sokak çocuklarına gerekli imkanları sunmaya çalışırdım.


2. Hangi haklarınızı özgürce kullanabiliyorsunuz?


Cevap: Hangi haklarınızı özgürce kullanabiliyorsunuz?
İnsanların doğuştan itibaren kullandıkları doğal hakları vardır. Bu haklar başta özgürce bir şekilde düşüncelerini açıklama barınma hakkı, din ve vicdan özgürlüğü siyasi haklar eşitlik, yaşama hakkı gibi birçok haklar bulunur.
Bu saydığımız hakların tamamını şuanda kullanıyoruz. Ben küçük bir çocuk olduğum için okuma ve eğitim alma hakkımı kullanmaktayım. Ailem sayesinde yerleşim hakkım, yaşam hakkım sağlanmaktadır.
Aile içinde ve okul içinde düşüncelerimi ve söylemek istediklerimi istediğim gibi dile getirebiliyorum. Buda fikirlerimi ve düşüncelerimi özgürce kullanma hakkımı kullandığım göstermektedir.


3. Sizce başka ülkelerdeki çocuklar da bu haklarını kullanabiliyorlar mı? Örnekler veriniz.


Cevap: Sizce başka ülkelerdeki çocuklar da bu haklarını kullanabiliyorlar mı? Örnekler veriniz.
Eğitim, sağlık, güvenlik, barınma gibi haklar çocukların temel hak ve hürriyeti olduğu için devlet ve kurum ve kuruluşlar tarafından yasalar ve sözleşmelerle garanti altına alınmıştır.
İşte bu nedenle dünyada yer alan bütün çocuklar eğitim sağlık, güvenlik, barınma gibi haklar sağlanmaktadır. Polisler, askerler, öğretmenler, eğitimciler, doktorlar, hemşireler bu hakların kullandırılması konusunda yardımcı olan mesleklerdir.
Örneğin ; Polis ve askerlerin koruması, öğretmen ve eğitimcilerin bilgiler vermesi, doktor ve hemşirelerin bizlerin sağlığını sağlaması gibi örnekler verilebilir.


B. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Zeynep’in hangi haklarını kullandığını yazınız.


Çocuk haklarının sözleşme ile güvence altına alındığından bahsetmiştik. Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu [UNICEF (Yunisef)] kurulmuştur. Dünyanın her yerinde herhangi bir ayrım yapmadan çocuklara yardım etmektedir. UNICEF, zaman zaman yayınladığı raporlarla çocukların yaşadıkları zorlukları tüm dünyaya duyurmaktadır.


Zeynep okula gitti.
Cevap: EĞİTİM
Hastalandığında hastanede muayene oldu.
Cevap: SAĞLIK
Okulda okul temsilcisi seçimlerine katıldı.
Cevap: SEÇME VE SEÇİLME
Arkadaşlarıyla parkta oyun oynadı.
Cevap: SOSYAL HAK


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı


Sıra Sizde


Soru : Aşağıdaki soruları önceki sayfadaki habere göre cevaplayınız.


Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyadaki çocukların yaklaşık dörtte birinin savaş, kriz ve doğal afetlerin etkilediği ülkelerde yaşadığını açıkladı.
• 535 milyon çocuk sağlık hizmeti ve kaliteli eğitim alamıyor. Bu çocuklar korunmuyor ve yeterince beslenmiyor.
• 393 milyona yakın çocuk, acil desteğe ihtiyaç duyulan bölgelerde yaşıyor.
• Savaş ve çatışma ortamında yaşayan 13 milyondan fazla çocuk eğitimden yoksun.
• Şiddet sebebiyle 50 milyon çocuk yerlerinden edildi.


1. UNICEF’in verdiği bilgilere göre çocuklar hangi haklarından yararlanamamışlardır? Bunların nedenleri nelerdir?


Cevap: SAĞLIK, EĞİTİM, BARINMA, BESLENME.


2. Siz olsaydınız bu durumlar karşısında hangi çözümleri üretirdiniz?


Cevap: Devletler tarafından ve kuruluşlar tarafından eğitim, beslenme ve eğitim gibi konularda yardıma muhtaç olan kişilere yardım ederek daha iyi bir dünya için kampanyalar düzenlerdim.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı


Sıra Sizde


Soru : Ülkemizdeki ve dünyadaki çocukların “Çocuk Hakları”ndan nasıl yararlandığını gösteren örneklerin yer aldığı bir pano hazırlayınız.


Cevap: Ülkemizdeki ve dünyadaki çocukların “Çocuk Hakları”ndan nasıl yararlandığını gösteren örneklerin yer aldığı bir pano hazırlayınız.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 23-27-29-30 Cevapları MEB Yayınları
“Ülkemizdeki ve dünyadaki çocukların “Çocuk Hakları”ndan nasıl yararlandığını gösteren örneklerin yer aldığı bir pano”

İlgili Makaleler

5 Yorum

  1. sosyal bilgiler ödevim başta olma üzere bütün ödevlerime forum sayfa cevapları yardımcı oluyor

  2. Çocuk hakları denilince dünyanın birçok yerinde bulunan tüm çocukların bu hakları bilmesi gerekir. Arife çocuk haklarına ayrım yapmaksızın tüm çocuklarına eşit bir şekilde faydalanması gereken temel haklardır bir çocuk yaşayabilmek için ve genel ihtiyaçlarını karşılamak için çocuk haklarına sahiptir çocuk hakları elbette ki her toplumdaki çocuğun korunmasını sağlayan temel Özge lerdir çocuk haklarını bilerek ve bunun farkında olarak çocuklarımızı pazar faydalanıyor olması elbette ki gelecekteki daha iyi bir yaşam sürmesi için gereken özveriyi vermiş oluruz. Çocuk hakları tüm toplumda tüm ülkede dünyanın her anında eşit ve aynıdır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.