5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 186-187-188 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Neler Öğrendik? Cevapları Sayfa 186


Neler Öğrendik? Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı


TURİZM ÖN YARGILARI DEĞİŞTİRİYOR.
Ülkeler arasında yapılan turistik amaçlı geziler toplumların birbirini daha yakından tanımasını sağlar. Böylece ön yargılar değişir
Turist, turizm olarak adlandırılan gezilere katılan kişilere verilen addır.
Turizm; dinlenme, eğlenme, görme, tanıma gibi amaçlarla yapılan gezilerdir. Ülke içerisinde yapılıyorsa iç turizm denir. Ülkeler arasında yapılıyorsa dış turizm denir.
Ülkeler arası ekonomik ilişkilerde yaşadığımız yerin de katkıları vardır.
İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI
İnsanlığın ortak mirası geçmişten günümüze kadar tüm insanların, toplumların oluşturduğu maddi ve manevi değerlerdir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 7. Ünite Küresel Etkileşim Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları Sayfa 187, 188


7. Ünite Küresel Etkileşim Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı


A. Aşağıda verilen cümleleri okuyunuz. Doğru olan cümlelerin başına “D”, yanlış olan cümlelerin başına “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.


 1. ( Yanlış ) Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmiştir.
 2. ( Doğru ) Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak ön yargılarını değiştirirler.
 3. ( Yanlış ) Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası arasında yer almaz.
 4. ( Yanlış ) Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir.
 5. ( Doğru ) Doğal gaz ve petrol, boru hatları ile taşınır.
 6. ( Doğru ) Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.


(ithalatUNESCOihracatturizm-UNİCEF-ortak miras)


 1. Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ithalat adı verilir.
 2. İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yaptığı gezilere turizm denir.
 3. UNESCO dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslararası kuruluşlardan biridir.
 4. Ortak miras geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir.
 5. Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına  ihracat denir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı


C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. ‘’ Ulaşımın gelişmesinin ülkeler arası ilişkilerde önemi büyüktür. Çünkü ulaşım, ………………………….. ‘’ Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?


A) ticaretin kolaylaşmasını sağlar
B) malların kolay taşınmasını sağlar
C) üretimin yavaşlamasını sağlar
D) kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlar


2. Yaşar Kemal İnce Memed
Maksim Gorki Ana
Charles Dickens İki Şehrin Hikâyesi

Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?


A) Bilim
B) Edebiyat
C) Müzik
D) Sanat


3. Günümüzde üretilen ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok daha hızlı ve güvenli hâle gelmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ticaretle uğraşanların artması
B) Ulaşım araçlarının artması
C) Ülkeler arası dostluğun gelişmesi
D) Ülkelerin ihtiyaçlarının azalması


4. İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri artırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?


A) Cep telefonu sayesinde istediğimiz bir yakınımızı kolaylıkla arayabiliriz.
B) Genel Ağ’dan istediğimiz oyunlara ulaşıp oynayabiliriz.
C) Genel Ağ ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz
D) Genel Ağ üzerinden istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz.


5. Bir turist gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. Turizm sayesinde insanlar birbirini tanır, karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duyarlar.

Buna göre turizmin yararları arasında;

I. Ülkeler arası dostluk köprülerinin kurulması
II. Ön yargıların ortadan kalkması
III. Devletler arası yakınlaşma ve işbirliğinin gelişmesi

durumlarından hangileri gösterilebilir?


A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I,II ve III


6. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?


A) İnsanlığın ortak mirası çok uzun zamanda oluşur.
B) İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.
C) İnsanlığın ortak mirası korunmalıdır.
D) İnsanlığın ortak mirası gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Ülkeler neden birbiriyle alışveriş yapmak zorundadır? Açıklayınız.


Cevap: Ülkeler neden birbiriyle alışveriş yapmak zorundadır? Açıklayınız.
Farklı coğrafi bölgelerde yer alan ülkelerin tarımsal faaliyetleri birbirinden farklıdır. Bir ülkenin üretemediğini başka bir ülke üretir ve bunu ihtiyacı olan ülkelere satarak kendi ekonomisine katkı sağlar. En basitiyle ülkeler bu nedenden dolayı birbirleriyle alışverişte bulunurlar. Tarımsal ticaret dışında ülkelerin arasında birden fazla alanlarda ticaret gelişebilir. Askeri alanda, teknolojik alanda, kültürel alanlarda vs. Yani ülkeler ya ihtiyacı olanı almak için ya da üretiminin çok fazla olduğu ürünleri satıp bunları maddiyata dönüştürmek için birbirleriyle alışveriş yaparlar.


2. Turizmin ülkeler arası ilişkilerde oynadığı rol nedir? Açıklayınız.


Cevap: Turizmin ülkeler arası ilişkilerde oynadığı rol nedir? Açıklayınız.
Turizm ülkeler arasında ekonomik olarak ve kültürel olarak 2 farklı açıdan katkı sağladığını ve ilişkilerde rol oynadığını ifade edebiliriz.
Turizm kültürel olarak ülkeler arasında farklı kültürlerin birbirini tanıması ve bu kültürler sonucunda yeni bir kültürü meydana gelmesi ile beraber İnsanların farklı kültürlere karşı hoşgörülü ile davranması yeni bir kültürün ve insanlar arasındaki hoşgörünün temellerinin atıldığını ifade etmek doğru olacaktır.
Ayrıca Turizm ekonomik olarak devletler arasında yerini anlaşmaların meydana gelmesi ile beraber her iki ülkenin ekonomik olarak hızlı bir şekilde kazanç elde edeceği güçlenen ekonomiler ile beraber birlik ve kardeşliğin ile meydana geleceğini ifade etmek doğru ifade olacaktır.
Sonuç olarak Turizm bütün ülkeler arasında kültürler sentezin ve ekonomik kalkınmanın temeli olarak ifade edebiliriz.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. güzel cevaplar için sizlere teşekkür ederiz ellerinize sağlık çok güzel olmuş canlarımsınız

 2. Markete gidip alışveriş yaptığımız zaman birçok ürünün ülkemizde yetiştiğini veya farklı ülkelerden ithal edildiğini görebiliyoruz. Ülkemizde bazı ürünler üretilmediği için veya çeşitli talepler amacıyla diğer ülkelerden ithal edilmektedir bu gibi ürünlerin arkasında nereden ve hangi ülkeden geldikleri belirtilmektedir ülkemizde isteğe bağlı olarak çeşitli ülkelerden birçok ürün gelmektedir bu ürünlere arkalarında bulunan bilgilerle nereden geldiğini ve nasıl üretildiğini öğrenebiliriz bizler ülkemizdeki doğal kaynakları ve üretimi arttırdıkça farklı ülkelerden ithalat azaltabilir ve ülkemizde üretilen ürünleri yerli malı olarak kullanabiliriz.

 3. Ortak miras olarak bilinen tarihi güzelliklerimiz doğal güzelliklerimiz kültürümüz gelenek ve göreneklerimiz her zaman insanları bir arada tutan ortak bir değerdir. Ortak miras atalarımızdan bize armağan kalan ve nesillere en güzel şekilde aktarmamız gereken bir değer olduğunu asla unutmamalıyız ortak miras denilince aklımıza özellikle kültürümüz gelmektedir kültürümüz içerisinde bayramlarımız Mevlüt lerimiz düğünlerimiz kıyafetlerimiz ve yemeklerimiz vardır Ayrıca bir toplumda misafirperverlik yardımlaşmak akrabalarla olan ilişkiler komşulara duyulan ilgi ve saygı da kültürümüz gibi ortak mirasımız olarak sayılmaktadır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.