3. Sınıf Fen Bilimleri

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186-187-188 Cevapları MEB Yayınları

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Neler Öğrendik? Sıra Sizde Soruları ve Cevapları Sayfa 186 187 188


Neler Öğrendik? Sıra Sizde Soruları ve Cevapları


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 187 Cevapları


Sıra Sizde


A. Canlıların yedi ortak özelliğini yazınız.


Cevap : Canlıların yedi ortak özelliği vardır. Bir varlığın canlı sayılabilmesi için bu yedi ortak özelliğin yedisinin de bu varlıkta görünmesi gereklidir. Bir özellik bile eksikse eğer o varlık canlı sayılmaz, cansız olarak adlandırılır. Canlıların yedi ortak özelliği aşağıdaki gibidir.

 1. Beslenme özelliği
 2. Üreme
 3. Hareket etme
 4. Çevreye uyum sağlama
 5. Boşaltım sistemi
 6. Metabolizma
 7. Solunum  yapma

Büyüme: Canlıların gelişmesini anlatır.

Beslenme : Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek, büyümek ve gelişmek için beslenmeye ihtiyaç duyarlar.

Çoğalma: Kendi türlerinin yaşamının devamı için çoğalırlar. Hayvanlar doğuracak, yumurtlayarak. Bitkiler ise tohumları sayesinde çoğalırlar.

Solunum yapma: Canlılar çeşitli şekillerde solunum yaparak ihtiyaç duyulan oksijeni sağlarlar.

Boşaltım yapma : Canlıların vücutlarındaki çeşitli ve zararlı maddeleri Boşaltım yolu ile dışarıya atarlar.

Tepki verme : Hayvanlar ve insanlar duyu organları sayesinde birşeyler tepki verirler. Bitkilerde Işığa ve suya karşı tepki verirler.

Hareket eder : Hayvanlar tehlikelerden kaçabilmek ve beslenebilmek için hareket ederler.


B. Hava, su ve toprak neden cansızdır? Açıklayınız.


Cevap :

Hava su ve toprak canlıların 7 özelliğine sahip olamadıkları için cansızlardır. Beslenemez, büyüyemez, solunum yapamaz, boşaltım yapamaz ve hareket edemezler. Bu özellikler hava su ve toprakta bulunmadığı için cansızdırlar.

Canlıların 7 tane ortak özelliği vardır. Bu özellikler;

 1. Hücre ve hücre yapıları
 2. Solunum yapıları
 3. Beslenme özelliği
 4. Üreme
 5. Hareket etme
 6. Büyüme, canlıların gelişmesi
 7. Çevreye uyum sağlama
 8. Boşaltım sistemi

Bir varlığın canlı olabilmesi için bu 7 özelliğinde hepsini taşıması lazımdır. 7 özellikten 1 tanesi bile eksikse o varlık cansız olarak sayılır. Hava su ve toprakta bu maddeleri barındormadığı için cansız olarak sayılmaktadır.


C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘’D‘’ yanlış olanların başına ‘’Y‘’ yazınız.


( Doğru ) 1. Ayçiçeği çiçeklerini ve yapraklarını Güneş’e doğru çevirir.
( Yanlış ) 2. Canlıların yaşamlarına devam etmesi için besine ihtiyaçları yoktur.
( Doğru ) 3. Hayvanlar doğurarak ya da yumurtayla çoğalırlar.
( Yanlış ) 4. Cansız ve canlı varlıklar aynı özellikleri taşırlar.
( Doğru ) 5. Bitkiler çoğunlukla tohumla çoğalırlar.
( Yanlış ) 6. Hava, su, toprak canlı varlıklardır.
( Doğru ) 7. Hayvanlar hareket edebilirler.
( Doğru ) 8. Cansız varlıklar dışardan etki olmadığı sürece hareket edemez.


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 188 Cevapları


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186-187-188 Cevapları MEB Yayınları
“3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 186-187-188. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

D.Yukarıdaki görseli inceleyiniz.


1. Tohumun çimlenmesi için neler gereklidir? Yazınız.


Cevap : Tohumların çimlenmesi için hava, su, toprak  gereklidir.


2. Bitkinin büyümesi için neler gereklidir? Yazınız.


Cevap : Bitkilerin büyümesi için toprak, su, hava ve güneş gereklidir.


E. Aşağıdaki varlıklardan canlı olanlara ”✓” işareti koyunuz.


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186-187-188 Cevapları MEB Yayınları
“3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 186-187-188. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Çevremizde bulunan canlıların ortak özelliklerine örnek olarak şunları verebileceğimizi söyleyebiliriz. Canlılar doğar büyür gelişir çevreye uyum sağlar çoğalır yaşlanır ve ölüler. Canlıların ortak özellikleri hayvanlar bitkiler ve insanlar için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Canlılar beraber yaşayarak ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde karşılayabilirler.canlar bir bilene muhtaç oldukları için devamlı topluluk halde yaşayabilecekleri söyleyebiliriz. Bu konuda verdiğiniz bilgiler günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok konuyu anlamamıza sebep olmuştur. Verdiğiniz bilgiler sayesinde ödevlerimi çok rahat ve güzel bir şekilde yapıyorum.arkadaşlarımla beraber yaptığımız ödevlerimizi bitirerek oyun oynamaya ve ders tekrarı yapmaya zaman ayıra biliyorum.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.