3. Sınıf Fen Bilimleri

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135-136. Cevapları TUNA Yayıncılık

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135-136. Cevapları TUNA Yayıncılık

3.Sınıf TUNA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 135-136. Sayfa Cevapları 4.Bölüm Değerlendirme Çalışmaları


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları TUNA Yayıncılık

A Aşağıdaki ortamlardan hangilerinde ses şiddeti yüksek, hangilerinde daha düşüktür? Neden? Görsellerin altlarına yazınız.
Cevap: 
Yüksek ses :Konser salonu, Havaalanı, Yoğun trafik 
Düşük ses: Kütüphane sesi

B Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap: 
(Y)1. Her ses kaynağının çıkardığı sesin şiddeti aynıdır.
(D)2. Ses kaynağı yaklaştıkça duyulan sesin şiddeti artar.
(Y)3. İnsan kulağı tüm sesleri işitebilir.
(D)4. Bir sesin işitilebilmesi ses şiddetine bağlıdır.
(D)5. Ses kaynağından çıkan ses her yöne yayılır.
(D)6. Uzaklık arttıkça işitilen ses şiddeti azalır.


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları TUNA Yayıncılık

C Görseldeki kişinin kulaklık takmasının sebebi nedir? Noktalı yere yazınız.
Cevap: Uzun süre yüksek sese maruz kalmamak için kulaklık takıp, kendisini sesin şiddetinden korumuştur.

Ç Aşağıda bazı ses kaynakları numaralanarak verilmiştir.

a. Verilenlerden hangilerinin çıkardığı sesler diğerlerine göre daha şiddetlidir? Aşağıya yazınız.
Cevap: 1,4,5,9

b. Hangilerinin çıkardığı sesleri insan kulağı duyamaz?
Cevap: 2,3,6,7,8

c. Verilenlerden hangilerinin çıkardığı seslere uzun süre maruz kalmak işitme duyusuna zarar verebilir?
Cevap: 4,5

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.