5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61-62-63 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Neler Öğrendik? Cevapları Sayfa 61


Neler Öğrendik? Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı


Babiller: Asma Bahçeler ve İştar Kapısı gibi önemli eserler inşa ettiler. Kralları Hammurabi kendi adıyla anılan kanunlar koydu.
Asurlar: Anadolu’ya yazıyı getirdiler. Kanallar, barajlar inşa ettiler.
Hititler: Tarihin ilk yazılı antlaşması Kadeş’i Mısırla imzaladılar. Yıl içinde önemli olayları anal denilen yıllıklara yazdılar. Başkentleri Hattuşa’ya barajlar, saraylar yaptılar.
Lidyalılar: Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu üzerinde ticaret yaptılar. Takas usulüne son verip madeni parayı kullanmaya başladılar.
İyonlar: Ege kıyısındaki şehirlerini mimari eserlerle donattılar. Bilime önem verdiler, birçok bilim insanı yetiştirdiler. Fenike alfabesini alarak Latin alfabesine dönüşmesine katkıda bulundular.
Sümerler: Yazıyı buldular. Tapınak, okul ve depo olarak kullanılan zigguratlar yaptılar. Ay yılı esaslı takvim buldular. Kültürel ögeler milletçe bir arada yaşamamızda önemli yere sahiptir. Örneğin bayramlar, düğünler, şenlikler gibi kültürel ögelerimizde bir araya gelir geleneklerimizi yaşatırız.
Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi yaşadığımız yerin kültürel özellikleri benzerlik ve farklılıklar gösterir. Bunlara örnek olarak bayramlar, el sanatları, düğünler, halk oyunları, türküler, mimari eserler, yemekler verilebilir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2. Ünite Ülkem Kültürüm ve Tarihim Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları Sayfa 62, 63


2. Ünite Ülkem Kültürüm ve Tarihim Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı


A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.


 1. ( Yanlış ) Anadolu’daki en eski yazı örnekleri Babillere aittir.
 2. ( Yanlış ) Dünya üzerindeki ilk şehirlerden birisi Mezopotamya’daki Çatalhöyük’tür.
 3. ( Yanlış ) Frigler Doğu Anadolu’da güçlü bir devlet kurdular.
 4. ( Doğru ) İyonlar şehirlerine büyük tiyatrolar inşa ettiler.
 5. ( Doğru ) Çevremizde yer alan dağ, deniz, ırmak, orman doğal varlıklara örnektir.
 6. ( Doğru ) El sanatlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde benzerlik ve farklılıklar gösterir.
 7. ( Doğru ) Halıların motifleri farklı anlamlara gelmektedir.
 8. ( Yanlış ) Halk oyunları ülkemizin her yerinde aynı özellikleri taşır.
 9. ( Yanlış ) Günlük yaşamdaki kültürel unsurlar hiçbir zaman değişmez.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.


(İyonlarbayramçay-medrese-Lidyalılargeleneksel-tarihî eserlerdoğal varlıklar)


 1. Ticaretin artmasıyla Lidyalılar parayı kullanmatarihî eserlerya başladılar.
 2. Düşünce özgürlüğüne önem veren İyonlar döneminde önemli düşünürler yetişir.
 3. Arkeoloji müzelerinde Anadolu uygarlıklarına ait tarihi eserler bulunmaktadır.
 4. Ülkemizde bulunan doğal varlıklar arasında milli parklar da yer alır.
 5. Halk oyunlarında oyuncular geleneksel giysiler giyerler.
 6. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bayram günlerinde büyüklerimizi ziyaret ederiz.
 7. Kahve ile birlikte en çok içtiğimiz içecek olan çay günün her saatte tüketilir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı


C. Aşağıdaki tabloda numaralanmış tarihî eser, mekân ve nesneler ile doğal varlıkların numarasını ilgili oldukları yerin başındaki parantezin içine yazınız.


Cevap: (3,4,6) tarihî eser, mekân ve nesneler (1,2,5) doğal varlıklar


D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezdiğini söyleyen bir turist müzede aşağıdaki medeniyetlerden hangisine ait bir eser görmüş olamaz?


A) Frigler B) Hititler C) Sümerler D) Urartular


2. Sümerler Ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar inşa etmişler. Bu yapıları aynı zamanda tahıl ürünleri için depo ve gök cisimlerini gözlemlemek için kullanmışlardır. Buna göre Sümerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Tarımla uğraşmışlardır.
B) Bilimsel çalışmalar yapmışlardır.
C) Mimari eserler inşa etmişlerdir.
D) Komşularıyla barış içinde yaşamışlardır.


3. I. Sultan Ahmet Çeşmesi
II. İznik çinisi
III. Kayseri mantısı
Yukarıdaki kültürel ögeler sırasıyla aşağıdakilerden hangilerine örnektir?


A) I El sanatı, II Giyim, III Festival, şenlik
B) I Mimari, II El sanatı, III Yemek
C) I Mimari, II Türkü, III Halk oyunu
D) I Halk oyunu, II El sanatı, III Yemek


4. Tatilde çok sayıda tarihî eser gördüğünü söyleyen biri aşağıdakilerden hangisini örnek verebilir?


A) Tortum Şelalesi
B) Kaz Dağları
C) Van Gölü
D) Çorum Saat Kulesi


5. I. El sanatlarımız
II. Tarihî evlerimiz
III. Yönetim şeklimiz
Yukarıdakilerden hangisi kültürümüzün ögelerinden değildir?


A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) II ve III


6. – Dilden dile nesilden nesile aktarılır.
– Ortak acıları, sevgileri, düşünceleri anlatır.
Yukarıda özellikleri verilen kültürel öge aşağıdakilerden hangisidir?


A) Bayramlar
B) El sanatları
C) Orta oyunu
D) Türküler


E. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa katkılarına örnekler veriniz.


Cevap: Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa katkılarına örnekler veriniz.
Dünya üzerinde bulunan her uygarlık medeniyetlerin gelişmesine küçük veya büyük katkılar sağlamıştır. Uygarlıkların gelişmeleri kendinden önceki medeniyetlerin uygarlıkların üzerine kurulur. Hiçbir şey kendiliğinden ortaya çıkmaz.
Dünya üzerinde kullandığımız birçok alet eski medeniyetler tarafından ortaya konmuş, bilgi birikimi ile geliştirilmiştir. Birçok buluş eski medeniyetlere dayanmaktadır. Anadolu uygarlıkları da tarihe birçok katkıda bulunmuş yüksek medeniyetlerdir.

 • Hititler ilk defa tarih yazıcılığına başlatan medeniyettir. İlk yazılı anlaşmayıda hititler imzalamıştır.
 • Frigler tarıma ve hayvancılığa önem vermişlerdir. Tarım hayvanını öldürene sabanı kırana ölüm cezaları vardı.
 • Lidyalılar değiş tokuş sisteminin ticarette geride kaldığını görüp parayı icat edenlerdir.
 • Sümerler ay ve yıl takvimini bulmuşlar, ilk yazıyı icat etmişlerdir. Dünya tarihi sümerlilerle başlar.
 • Asurlular ticret ile uğraşmış, sümerlerden öğrendikleri yazıyı anadoluya getirerek dünyanın ilk kütüphanesini kurmuşlardır.
 • Babiller tarihte ilk anayasayı oluşturularak hamurabi kanunlarını yapmışlardır.

2. Çevrenizdeki doğal varlık, tarihî eser ve yapıtlara örnekler veriniz.


Cevap: Çevrenizdeki doğal varlık, tarihî eser ve yapıtlara örnekler veriniz.
İstanbul doğal varlık, tarihî eser ve yapıtlara örnekler şunlardır ;

 • Kız Kulesi
 • Çinili Köşk
 • Yerebatan Sarnıcı
 • Haseki Hürrem Sultan Hamamı
 • Sultan Ahmet Cami
 • Soğuk Çeşme Sokağı
 • Ayasofya
 • Gülhane Parkı

Ankara doğal varlık, tarihî eser ve yapıtlara örnekler şunlardır ;

 • Anıtkabir
 • Harikalar Diyarı Parkı
 • Malıköy Tren İstasyonu Müzesi
 • Beypazarı Yaşayan Müze
 • Duatepe Anıtı
 • Kırmızı Ebe Türbesi
 • Suluhan Camii
 • Mogan Gölü
 • Haymana Kaplıcaları
 • Elmadağ Kayak Merkezi
 • Eğriova Yaylası
 • Soğuksu Milli Parkı

İzmir doğal varlık, tarihî eser ve yapıtlara örnekler şunlardır ;

 • Konak Meydanı
 • Saat Kulesi.
 • Yalı Camii.
 • Milli Kütüphane ve Elhamra Sineması
 • Tarihi Kemeraltı Çarşısı
 • Kızlarağası Hanı
 • Kestane Pazarı Cami
 • Şadırvan Camii
 • Bozdağ
 • Homeros Vadisi
 • Nebiler Vadisi ve Şelalesi
 • Karagöl Tabiat Parkı
 • İzmir Kuş Cenneti
 • İnciraltı Kent Ormanı
 • Kazak Vadisi.

3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevrenizin kültürel özellikleri arasında neden benzerlikler ve farklılıklar vardır?


Cevap: Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevrenizin kültürel özellikleri arasında neden benzerlikler ve farklılıklar vardır?
Ülke olarak Türk milletinin kültürlerinin ortak yönleri ve ayrı olan yönleri bulunmaktadır. Her yörenin diğer yörelerden benzer olduğu yön düğünler, kız isteme, nişan törenleri, dini ve milli bayram kutlamaları birbirine benzer fakat içlerinde ayrıştıkları yerlerde bulunmaktadır.
Ege bölgesinin düğünleri ile Karadeniz bölgesinin düğünleri aynı değildir. Ülkemizde ege bölgesinde zeybek, harmandalı oynanırken Karadeniz bölgesinde horon tepilir.


4. Bizi bir araya getiren kültürel ögelere örnekler veriniz.


Cevap: Bizi bir araya getiren kültürel ögelere örnekler veriniz.
İnsanları bir araya getirerek beraberlik duygusunun gelişmesini sağlayan milli ve kültürel ögeler vardır. Bu kültürel ögeler milli birlik duygusu içinde hareket etmemizi sağlayan bizim biz olmamızı sağlayan değerlerimizdir. Kültürel ögelerimiz örnek olarak verilebilecekler.

 • Anadilimiz Türkçe
 • Milli marşımız olan İstiklal Marşı
 • Ay yıldızlı bayrağımız
 • Düğünlerimiz
 • Dini ve milli bayramlarımız
 • Cenazeler
 • Efsanelerimiz, fıkralarımız, türkülerimiz
 • Yöresel halk oyunlarımız
 • Şenliklerimiz

5. Kültürel unsurlardan bazıları zaman içinde neden değişim gösterir?


Cevap: Kültürel unsurlardan bazıları zaman içinde neden değişim gösterir?
Kültürel unsurlar zaman içerisinde dünyanın modernleşmesi ve değişmesi ile insanlarının yaşam tarzlarının ve zevkleri değişir.
Teknolojinin ve modernleşmenin insanlar arasında etkileşimin fazlalaşması sonucunda ülke içerisinde yaşayan insanların daha hızlı etkileşime geçerek dış dünya ile daha hızlı bağlantı kurabilmelerinin sayesinde yabancı ülkeden gelen göçmenlerin etkileri ve kültürleri bizim kültürümüze karışarak kültürümüzde yozlaşmaya sebep olmaktadır. Buda kültürümüzün değişmesinin sebeplerindendir.

İlgili Makaleler

8 Yorum

 1. Tarihi serler elbetteki kültürümüzün bir simgesidir biz kendi yaşamış olan insanların günümüze kadar bırakmış oldukları tarihi eserler geçmişte yaşayan atalarımızın kültürünü yansıtmaktadır insanların birbirine karşı olan yaşam biçimleri anlayışları dinleri kıyafetleri yemekleri düğünlere götürün bir parçasıdır Ayrıca bir toplumda misafirperverlik de akrabalar bir komşular arasındaki ilişkilerde kültüre bağlıdır kültürümüzü eskiden büyüklerimizle ortaya çıkan ve büyüklerimiz tarafından oluşturulmuş bir değerdir kültürümüze sahip çıkmak ve kültürümüzün özelliklerini bilmek elbetteki kültürümüz için gerekli olan bir düşüncedir.

 2. Günümüzde kullandığımız yazı sayesinde haberleşme iletişim bilgi alma eğitim görme gibi birçok temel kavrama sahibesi babillerin ilk yazıyı bulması ve insan hayatından geçirmesi elbetteki çeşitli enilikleri de beraberinde getirmiştir konuşma dili olarak bildiğimiz yazıları kağıt üzerine koymak ve bunları çeşitli alanlarda kullanmak tarih öncesinde babiller tarafından gerçekleşmiştir günümüzde yazı sayesinde birçok bilgiye eğlenceye kaynağı habere ve iletişime sahip olabiliyoruz ya da sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyoruz yazın hayatımızdaki önemi konuştuğumuz ilk kadar oldukça fazladır yazıyı insan hayatında bir devrim olarak bilinmektedir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.