5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114-115 Cevapları ATA Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114-115 Cevapları ATA Yayıncılık

5.Sınıf ATA Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 110-111-113-114-115. Sayfa Cevapları Yaşadığımız Yer ve Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları ATA Yayıncılık

Aşağıdaki fotoğraflarda verilen ekonomik faaliyetlerden bildiklerinizin isimlerini altlarına yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114-115 Cevapları ATA Yayıncılık


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları ATA Yayıncılık

Yukarıdaki bilgilerden hareketle ülkemizde tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olmasının sebepleri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ülkemizin bulunduğu konumdan dolayı 4 mevsimi aynı anda farklı yerlerde yaşamaktadır. Bazı bölgeler sıcak, yağışlı bazı bölgeler soğuk, yağışlı veya soğuk kurak olduğu için bitki çeşitliliği ortaya çıkmaktadır. 


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları ATA Yayıncılık

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Metinle ilgili soruları cevaplayınız

1. Konya’da ekonomik faaliyetler hangi alanda yoğunluk göstermektedir?
Cevap: Konya’da yoğunluk olan ekonomik faaliyetler tarım, hayvancılık ve ulaşımdır. 

2. Konya’da ekonomik faaliyetlerin yoğun olmasına ortam hazırlayan unsurlar nelerdir?
Cevap: Tarım ve hayvancılık alanında yoğunluk olması büyük yüzölçümüne sahip olup tarım bölgesinin fazla olmasıdır. Buna dayalı olarak otlak alanların fazla olması hayvancılığa da itmiştir. 

3. Bir yatırımcı olsanız Konya’da hangi alanda fabrika açardınız? Neden?
Cevap: Bir yatırımcı olsaydım ekmek fabrikası veya şeker fabrikası açardım. Çünkü en çok yetiştirilen ürünler buğday ve şeker pancarıdır. 


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları ATA Yayıncılık

Yaşadığınız çevrede hizmet sektörünün hangi dalları gelişmiştir? Çevrenizin hangi özellikleri bu durum üzerinde etkili olmuştur? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bulunduğum bölgede en çok finans, turizm, haberleşme, inşaat ve kamu işleri sıklıkla görülür. Merkezi bir yerde olduğundan dolayı hizmet sektörü burada gelişmiştir. 


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları ATA Yayıncılık

Öğrendiklerimi Uyguluyorum

1. Yaşadığınız şehirde yaygın olarak yapılan ekonomik faaliyetleri, şehrinizin coğrafi özellikleriyle ilişkilendirerek boş bırakılan alana yazınız.
Cevap: Yaşadığım şehirde yaygın olarak yapılan ekonomik faaliyetler sanayi, hizmet sektörü, turizmi örnek verebiliriz. Bunun yanı sıra tarım, hayvancılık, madencilik te yapılmaktadır. 


2. Sınıfınızdaki arkadaşlarınızın ailelerinin ve çevrenizdeki diğer çalışanların hangi ekonomik faaliyetleri yürüttüğünü not alın. Yaşadığınız yerde yaygın olarak yapılan ekonomik faaliyetleri aşağıdaki tabloda göstererek verilen soruları yanıtlayın
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114-115 Cevapları ATA Yayıncılık

● Yaşadığınız yerde en çok ve en az hangi ekonomik faaliyet yürütülüyor? Yazınız
Cevap: Yaşadığım yerde en çok sanayi, en az ise hayvancılık ekonomik faaliyetleridir. 

● Yaşadığınız yerde yaygın olan ekonomik faaliyetlerin nüfusun dağılışına ve yerleşmeye katkısı nedir? Yazınız.
Cevap: Yaşadığım bölgede ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik göstermesi iş imkânı sağlamaktadır. Bundan dolayı dışarıdan çok göç almaktadır. 

● Tabloda oluşturduğunuz verileri, matematik dersinde öğrendiğiniz sütun grafiği ile gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114-115 Cevapları ATA Yayıncılık

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.