4. Sınıf Matematik

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114 Cevapları ADA Yayıncılık

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114 Cevapları ADA Yayıncılık

4.Sınıf ADA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 110-111-113-114 Sayfa Cevapları Kesirler 

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları ADA Yayıncılık

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114 Cevapları ADA Yayıncılık

Çocuklardan her birinin yediği simit miktarı kesirle nasıl ifade edilebilir? Bu kesirler pay ve paydalarındaki sayılar dikkate alınarak nasıl isimlendirilebilir? Tartışınız. Tartışırken arkadaşlarınızın sizden farklı olan düşüncelerine saygı gösteriniz
Cevap: 

Ferhat → 2/4 = 1/2
Zehra → 1 tam 1/2 
Murat → 1 tam 1/4 


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları ADA Yayıncılık

Etkinlik

• Aşağıda verilen 2 eş parçaya bölünmüş karenin 1 parçasını boyayalım
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114 Cevapları ADA Yayıncılık

• Boyalı parçayı kesirle ifade etmek için eş parça sayısını kesrin paydasına, boyalı parça sayısını kesrin payına yazalım
Cevap: 1/2

• Yazdığımız kesrin bir bütünden küçük olup olmadığını belirtelim.
Cevap: Yazdığım kesir bir bütünden küçüktür.

• Bir bütünden küçük olan böyle kesirleri nasıl adlandırabileceğimizi tartışalım.
Cevap: Basit kesir olarak adlandırırız. 

• Aşağıda verilen karelerdeki eş parçalardan 3’ünü boyayalım.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114 Cevapları ADA Yayıncılık

• Boyalı parçaları kesirle ifade etmek için her bir şeklin ayrıldığı eş parça sayısını kesrin paydasına yazalım. Boyalı parçaların sayısını kesrin payına yazalım.
Cevap: 3/2

• Yazdığımız kesrin bir bütünden büyük olup olmadığını belirtelim.
Cevap: Yazdığım kesir bir bütünden büyüktür.

• Bir bütünden büyük olan böyle kesirleri nasıl adlandırabileceğimizi tartışalım.
Cevap: Bileşik kesir olarak adlandırırız. 

• Aşağıda verilen birinci karenin tamamını, ikinci karedeki eş parçalardan birini boyayalım.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114 Cevapları ADA Yayıncılık

• Boyalı parçaları kesirle ifade etmek için tamamını boyadığımız kare sayısını kesir çizgisinin önüne yazalım. İkinci karedeki eş parça sayısını kesrin paydasına, boyalı parça sayısını kesrin payına yazalım.
Cevap: 1 tam 1/2 

• Kesrin önündeki, payındaki ve paydasındaki sayıları karşılaştıralım
Cevap: Kesirli ifadelerin önünde yer alan sayı, bir bütünü; paydaki sayı, paydadakinin yarısına denk gelecek şekilde ifade edilir.

• Önünde tam sayı bulunan ve payı paydasından küçük olan böyle kesirleri nasıl adlandırabileceğimizi tartışalım.
Cevap: Tam sayılı kesir olarak adlandırırız.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları ADA Yayıncılık

Birlikte Yapalım

Aşağıdaki kesirlerin yanına “basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir” ifadelerinden uygun olanı yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114 Cevapları ADA Yayıncılık


Birlikte Yapalım

3/10 basit kesrini defterinizde yukarıdaki gibi modelle gösteriniz
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114 Cevapları ADA Yayıncılık


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları ADA Yayıncılık

Birlikte Yapalım

7/2 bileşik kesrini defterinizde yukarıdaki gibi modelle gösteriniz
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114 Cevapları ADA Yayıncılık


Birlikte Yapalım

3 tam 4/5 tam sayılı kesrini sayı doğrusunda gösteriniz
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114 Cevapları ADA Yayıncılık


ALIŞTIRMALAR

Aşağıda verilen kesirlerden hangilerinin basit, hangilerinin bileşik, hangilerinin tam sayılı kesir olduğunu yazarak belirtiniz. Bu kesirleri defterinizde sayı doğrusu, alan modeli vb. kullanarak modellerle gösteriniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110-111-113-114 Cevapları ADA Yayıncılık

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.