5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107. Cevapları ATA Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107. Cevapları ATA Yayıncılık

5.Sınıf ATA Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 106-107. Sayfa Cevapları 4.Ünite Sonu Değerlendirme

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları ATA Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kavramlardan uygun olanı yazınız
Cevap:

1. Genel ağ üzerinden bilgiye ulaşılırken ….güvenilir…. sayfalar tercih edilmelidir.
2. Olası bir kimlik hırsızlığına karşı ….kişisel…. bilgiler sanal ortam üzerinde paylaşılmamalıdır.
3. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik araçların bilinçsizce kullanımı özellikle çocukların ….sosyalleşme….. sürecini olumsuz yönde etkiler.
4. Bilim insanlarını araştırmaya yönelten en önemli unsurlardan biri ….merak…. duygusudur.
5. Bilimsel araştırmalarda yararlanılan eserler, çalışmanın sonunda yer alan …kaynakça… bölümünde gösterilir


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna “D” yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.
Cevap:

1. Günümüzde bilgiye ulaşmak daha kolay hâle gelmiştir. (D)
2. Genel ağ, bilinçli kullanılmazsa sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir. (D)
3. Bilimsel çalışmalarda yararlanılan her eseri kaynakçada göstermeye gerek yoktur. (Y)
4. Bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile insanların yaşamlarını farklı alanlarda kolaylaştırır. (D)


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Teknolojinin birçok alanda faydalarının yanı sıra toplumda olumsuz etkileri de vardır.
Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkisine örnek verilebilir?
Cevap: B) Teknoloji düşkünlüğü nedeniyle bireyler arasındaki iletişimin zayıflaması


2. Ülkemizde son on yılda genel ağ kullanımı artmıştır. Buna bağlı olarak siber suçlarda da artış yaşanmıştır.
Genel ağ kullanıcılarının bu tür sorunlar yaşamamaları için;
I. bilgisayarlara antivirüs programları yükleme,
II. güvenli olmayan site ve sayfalara girmeme,
III. güvenilir şifre ve parolalar kullanma
unsurlarından hangilerine dikkat etmeleri gerekir?
Cevap: D) I, II ve III.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları ATA Yayıncılık

3. Elvin’e, öğretmeni “Doğru ve güvenilir bilgi nasıl elde edilir?” konusunu genel ağdan araştırıp gelmesini söyler. Araştırma sonucunda öğretmeni ödevde “bilgi hatalarının çok fazla olduğunu” söyler.
Buna göre Elvin’in yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:  A) Sanal ortamda karşılaştığı bilgileri sorgulamamıştır.


4. Bilimsel bilgiye ulaşmak için sistematik olarak çalışan kişilere “bilim insanı” denir. Bilim insanlarında olması gereken bazı özellikler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarında olması gereken özelliklerden değildir?
Cevap: A) İsim yapma gayreti göstermek


5. Ebru, öğretmenin verdiği ödevi araştırırken yararlandığı tüm kaynakları ödevinin son bölümünde belirtmiştir.
Buna göre, Ebru için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
Cevap: C) Kaynakça gösterdiği için yazarın emeğine saygı göstermiştir


Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız

1. Araştırmalarda yararlanılan eserlerin kaynakça bölümünde gösterilme nedenleri nelerdir?
Cevap: Kaynakça bölümünde gösterilmesinin nedeni bilgilerin doğruluğunu göstermek içindir. 

2. Bilim insanlarını araştırma ve icat yapmaya iten nedenler nelerdir?
Cevap: Bilim insanları araştırma ve icat yapmalarının başlıca nedeni insanların ihtiyaçları konusunda oluşan merak duygusudur. 

3. Teknolojik gelişmelerin sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine örnekler veriniz.
Cevap: Teknolojik gelişmeler insan ilişkilerinde sosyal hayatı öldürmeye başlamıştır. İnsanlar görüştükleri zaman bile ellerinde telefon ve bilgisayar ile iletişim kurmaya çalışmaktadırlar. Sosyal hayattan alıp asosyal bir yaşama itmektedir. 

4. Genel ağdan yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?
Cevap: Genel ağdan yapılan alışverişlerde ilk olarak sitenin güvenirliği doğrulanmalıdır. Yasal olup olmadığı kontrol edildikten sonra alışveriş gerçekleştirilmelidir. 

5. Genel ağda ulaştığınız bir bilginin güvenilirliğini nasıl test edersiniz?
Cevap: Kullanıcı adından, site hakkında yapılan şikayetlerden, sitenin kuruluş tarihinden test ederim. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.