5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum Cevapları Sayfa 18, 19, 20, 21, 22


Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı


Soru : Aşağıdaki metni okuyarak yanındaki soruları cevaplayınız.


Kocaman bir gemide küçük mü küçük bir çivi varmış. Bu çivi gemi tahtalarını birbirine bağlayan çivilerden biriymiş. Çivi her gün gemidekileri incelermiş. Tahtaların, çeliklerin, halatların büyük görevler yaptıklarını görürmüş. Kendi kendine,
– Bu gemide herkes çok önemli işler yapıyor. Ama ben küçücüğüm.Bu gemide hiçbir işe yaramıyorum. Bari buradan çıkıp gideyim, demiş. Diğer çiviler bu konuşmayı duymuşlar. Ona, Çivilerin konuşmasını tahta ve çelik levhalar işitmiş, “Siz ne diyorsunuz?” demişler. Yerinizden ayrılmayı asla düşünmeyin. Yoksa hepimiz birden düşeriz. Bu konuşmaları gemide duymayan kalmamış. Bütün levhalar, tahtalar, çiviler, halatlar, lastikler hep bir ağızdan küçük çiviye seslenmişler,
– Sakın ha, yerinden ayrılma! Yoksa gemi paramparça olur. Hepimiz denizde kayboluruz. İşte o zaman küçük çivi yaptığı görevin ne kadar önemli olduğunu anlamış. Bu kadar önemli bir görev yaptığı için çok mutlu olmuş. Gemidekilere yerinden ayrılmayacağına söz vermiş.


1. Küçük çivinin görevi nedir?


Cevap: Küçük çivinin görevi; gemide her şeyi birbirine tutmaktır.  Eğer küçük çivi yerinden ayrılırsa geminin bütün parçaları dağılacak hatta gemi batacaktır. Bu yüzden geminin bütünün bir parçası olan küçük çivi bile önemlidir.


2. Küçük çivi sorumluluğunu yerine getirmezse ne gibi sonuçlar ortaya çıkar?


Cevap:  Geminin bütün parçaları dağılacaktır. Bu da istenmeyen sonuçlar doğuracaktır. Küçük çivi sayesinde diğer bütün parçalar bütün halinde kalabilmektedir.


3. Bu çivinin yerinde siz olsaydınız olayın sonunda nasıl hissederdiniz?


Cevap: Çok mutlu ve güçlü hissederdim. Çünkü bütün yapının bir arada tutulmasını sağlayarak büyük bir yarar sağlardım.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı


Sıra Sizde


A. Cihan aşağıdaki gruplarda yer almaktadır. Bu gruplarda hangi rolleri üstlenmiştir? Eşleştiriniz. Siz de üyesi olduğunuz bir grubu ve oradaki rolünüzü yazınız.


Cevap:

 • Aile grubunda:  ÇOCUK
 • Futbol takımında:  KALECİ
 • Fotoğrafçılık Kulübünde:  ÜYE ‘dir
 • Ben de okulun Kızılay Kulübünde: ÜYE’yim.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı


B. Aşağıdaki afiş ve broşürü inceleyiniz. Broşür ve afişte ne anlatılmak istendiğini aşağıya yazınız.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Cevap: Çocukların eğitim hakkının önemi vurgulanmaktadır. Çocukların iyi bir şekilde eğitim verilmesi gerektiği konusunda bizlere öğütler verilmektedir.


Sıra Sizde


Soru : Aşağıda verilenlerden hangileri hak, hangileri sorumluluktur? İşaretleyiniz.


Cevap :

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı


Sıra Sizde


Soru : Ailenizdeki rolünüze göre (abla, ağabey, kardeş, çocuk gibi) haklarınızı ve sorumluluklarınızı yazınız.


Cevap: Ailenizdeki rolünüze göre (abla, ağabey, kardeş, çocuk gibi) haklarınızı ve sorumluluklarınızı yazınız.
Ailenizdeki haklarım şunlardır ;

 • Eğitim hakkı
 • Güvenlik hakkı
 • Beslenme hakkı
 • Sağlık hakkı
 • Fikir ve düşünce hakkı

Ailenizdeki rollerim şunlardır ;

 • Abi
 • Abla
 • Kardeş

Ailenizdeki sorumluluklarım şunlardır ;

 • Evi temiz tutmak
 • Odamı toplamak
 • Derslere çalışmak
 • Çiçekleri sulamak
 • Çöpleri atmak
 • Ekmek almak
 • Ufak işlerde aileye yardım etmek
 • Sofra hazırlama ve toplamada aileme yardım etmek

5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı


Sıra Sizde


Soru : Aşağıdaki soruları Sena’nın verdiği bilgilere göre cevaplandırınız.


Merhaba ben Sena. Çevremdeki insanlar bana farklı ifadelerle seslenir. Babam ‘‘kızım’’, dedem ‘‘torunum’’, kardeşim ‘‘abla’’, sınıf arkadaşlarım ‘‘başkan’’ diye çağırıyor beni. Evde vaktinde yatıyorum ama odamı düzenli tutamıyorum. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum ve çok eğleniyorum. Oyunlar sırasında arkadaşlarıma saygılı davranıyorum. Okulda öğrenciyim. Temiz düzenli bir sınıfta eğitim almaya hakkım var. Başarılı olabilmek için ödevlerimi zamanında yapıyorum. Öğretmenimi dikkatli dinliyor ve derslerde söz almadan konuşmuyorum. Okul kurallarına uyuyorum. Ama bazen okula geç kalıyorum.


1. Sena hangi gruplarda yer almaktadır? İşaretleyiniz.


Cevap:  EVDE: ‘‘kız’’,  ‘‘torun’’, ‘‘abla’’ — OKULDA:  ‘‘başkan’’


2. Sena yer aldığı gruplarda hangi rolleri üstlenmiştir?


Cevap:  ‘‘kız’’,  ‘‘torun’’, ‘‘abla’’ ‘‘başkan’’


3. Sena hangi haklarını kullanmıştır?


Cevap: Temiz düzenli bir sınıfta eğitim alıyor.


4. Sena bulunduğu grupların hangilerinde sorumluluklarını yerine getirmiştir?


Cevap: Sınıfta, otobüste, arkadaşlarıyla oynarken görev ve sorumluluklarını yerine getirmiştir.


5. Sena haklarını kullanmış ama bazı sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Bunlar nelerdir? İşaretleyiniz.


Cevap: Okula geç kalmamak

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Ödev araştıran kardeşlerimiz hem kızlar hem de erkek öğrenciler olduğu için kendinize uygun olanı seçiniz.

 1. Bir pire yaşayabilmek için hak ve özgürlüklere sahip olması gerekir bu hak ve özgürlükler yaşamı için gereklidir hak ve özgürlüklerimizin başında barınma beslenme eğitim sağlık düşünce akımı gibi temel haklar gelmektedir bu atıkların elbetteki günlük hayatımızda ve sosyal hayatımızı oldukça yeri ve önemi büyüktür Ayrıca haklarımıza beraber sorumluluklarımızın da farkında olmamız gerekir görev ve sorumluluklarımız bizi hayata hazırlar ve hayattaki tüm işlerimizi yapmamıza yardımcı olur bir insan sorumluluklarının farkında olması onu aile bireyleri arasında okul ortamında ve sosyal hayatta elbetteki bilinçli bir vatandaş yapar.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.