5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76-78-79-80 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Nerede Yaşanır? Cevapları Sayfa 76, 77, 78, 79, 80


Nerede Yaşanır? Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı


Soru : Ülkemizde bazı yerlerde çok sayıda insan yaşarken bazı yerlerde daha az insan yaşamaktadır. Bunun nedeni ne olabilir? Fotoğraflardaki yerleşim yerlerini inceleyerek bu soruya cevap bulmaya çalışınız.


Cevap: Fotoğrafa bakıldığında yer şekilleri etkilediği ifade edebiliriz. Dağlık alanda dağınık yerleşim görülürken, düzlüklerde sık bir yerleşim örneği görülmektedir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı


Soru : Yukarıdaki arkadaşlarınızın yaşadığı yerlerin ülkemizin neresinde olabileceğini sayfa 68-69’daki haritayı göz önüne alarak tahmin edip söyleyiniz.


Cevap: Türkiye fiziki haritasına bakarak öğrenebilirsiniz.


Sıra Sizde


Soru : Aşağıda verilen şemadaki boşlukları yukarıdaki bilgilere uygun olarak doldurunuz.


Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76-78-79-80 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 76-77-78-79-80. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı


Sıra Sizde


Soru : Aşağıdaki Türkiye Nüfus Haritası’nda yaşadığınız ilin nüfus miktarını bularak nüfusun dağılışında etkili olan doğal ve beşerî özellikleri yazınız.


Yaşadığınız yer
Cevap: İstanbul
Nüfus Miktarı
Cevap: 20 milyon
Nüfusun dağılışını etkileyen doğal etkenler
Cevap: İklimsel özellikler, Doğa koşulları, Yeryüzü Şekilleri, Yeraltı zenginlikleri
Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etkenler
Cevap: Sanayileşme, Kentleşme, Alt yapı Hizmetleri, Sağlık ve Eğitim Koşullarının Farklılığı


5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı


Soru : İnsan doğayı şekillendirebilir mi? Tartışınız.


Cevap: İnsan doğayı şekillendirebilir mi? Tartışınız.
İnsanlar doğayı kendine fayda sağlayacak şekilde  şekillendire bilmektedir. Zaman içerisinde çıkan büyük iş makineleri sonucu dinamit gibi patlayıcılarına yardımı ile doğa üzerinde çeşitli değişiklikler yapabilmektedirler. İnsanlar doğada aramak amacı ile tüneller açmışlardır.
Yine araçlar için yol kısaltmada tüneller kullanılır. Büyük kanyonlardan geçmek için köprüler ve viyadükler yaparlar. Sulama veya elektrik üretimi için baraj yapımında kullanılır. Baraj yapımı sayesinde tutulan sularla göl olmayan alanlarda göl oluşmaya başlar. Barajlar sayesinde kuru verimsiz topraklar sulanarak tarıma elverişli topraklar haline getirilebilir.


Sıra Sizde


Soru :Aşağıda insanların doğayı şekillendirerek yaptığı değişikliklerin fotoğraflarını görüyorsunuz. Bunların isimlerini metin içerisinde yer alan boşuklara yazınız.


Cevap:
İnsanlar yaşadıkları doğal çevreyi değiştirerek ondan faydalanırlar. Yol yaparken önlerine çıkan engelleri aşmak için tüneller açarlar, bir vadinin üzerinden geçmek istediklerinde ise köprü yaparlar. Su ve enerji ihtiyaçlarını gidermek için akarsuların önüne barajlar yaparlar. Akarsuların üzerinden geçebilmek için ise yaparlar. Toprağı işleyerek tarımsal ürün yetiştirirler. Madenleri çıkarıp işleyerek yeni ürünler yaparlar.

İlgili Makaleler

7 Yorum

  1. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevaplarınız Çok Güzel Ellerinize sağlık

  2. Ülkemize bir baktığımız zaman genellikle kalabalık olan şehirlerin sanayinin ekonomik şartların ve eğitim şartlarından Ayrıca sağlık şartlarının iyi olduğu şehirler olarak gözlemlenebilir. İnsanlar kırsal bölgelerden daha iyi bir hayat yaşamak için ve yaşam şartlarını artırmak için büyük şehirlere göç etmişlerdir çünkü Büyük şehirlerde fabrikaların ve üretimin fazla olması ayrıca ekonomi ve siyasi alandan daha güçlü olması insanların geçim sıkıntısından kurtulmak ve çeşitli imkanlara sahip olmak için gerekli olan imkanlar için cazip gelmiştir köylerde tarım ve hayvancılık yerine Büyük şehirlerde sanayi ekonomi tekstil veya üretim alanında birçok imkanlara sahip olan insanlar burada daha rahat iş bulmaktadır Ayrıca eğitim sağlık ve çeşitli konularda büyükşehirler daha önde olduğundan dolayı insanların buraları tercih ettiği söylenebilir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.