7. Sınıf Din Kültürü

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 103-104-105-106-107 Cevapları GÜN Yayıncılık

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri Cevapları Sayfa 103, 104, 105, 106, 107


İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 103-104-105-106-107 Cevapları


Soru : İtikat, fıkıh ve mezhep kavramları hakkında neler biliyorsunuz?


Cevap :
İtikat ; Şeran ve örfen istikamet, müminin yaratıldığı İslam fıtratı üzere evamir-i ilahîye imtisal edip nevahi-i ilahîden içtinap ederek hayatını şer’i şerife mutabık olarak idame ettirmesidir.
Fıkıh; İslam hukuku.
Mezhep; bir dinin, anlayış ve görüş ayrılıkları dolayısıyla ortaya çıkan, belirli kuralları, kendi içinde tutarlı inanç ve davranış bütünlüğü bulunan büyük kollarından her biri.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 105 Cevapları


Soru : Maturidilik ve Eş’ariliğin benzer ve farklı yönlerini karşılaştırınız.


Cevap :
İkiside hak mezheptir. Sadece bazı konularda farklı görüşler vardır.
Eş’arilere göre müminin imanı artar ve eksilir.
Maturidilere göre ise iman artı pek silmez; ancak güçlenir veya zayıflar.
Maturidîlikte kader, eşyanın ezeldeki takdiri, kaza bu kade­re göre eşyanın meydana gelmesidir. Eş’arîlikte kaza takdirdir, takdi­rin meydana çıkmasına kader denir.
Maturidilikte Hikmet,Allah’ın ezelî bir sıfatıdır. Eş’arîlikte ise ezelî bir sıfat değildir.
Eşariler: Allah kullarını güçlerinin yetmeyeceği bir işle yükümlü tutabilir? anlayışındadırlar. Maturidiler ise, Allah’ın hikmet ve adaletiyle bağdaşmayacağı düşüncesiyle bu görüşe katılmazlar.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 107 Cevapları


Soru : Çevrenizde Şafiilik, Malikilik vb. farklı mezheplere mensup Müslümanlar var mıdır? Varsa bunların, namaz, abdest vb. konularda ne gibi farklı uygulamaları söz konusudur? Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Çevremde başka mezhep olarak genelde Şafi insanlar var. Bu insanların eşlerine elleri değdiğinde abdesti bozulur, kıyama ve rukunlere kalkarken tekbir alırlar, Sübhaneke yerine Veccehtü okurlar, abdest suyunu kurutmazlar.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. İslam dinine esas olan ülkelerden biri mezhep itikat ve vakıf olarak bildiğimiz bu üç kelimenin anlamını yukarıdaki konuda açıklamalı Bir şekilde bize öğreterek bu konuda bizi aydınlattığınız için size çok teşekkür ediyor başarılarınızın devamını dilemek istiyorum. Din kültürü ders kitabında ahlaki bilgileri ve İslami bilgileri araştırmak istediğim de veya merak ettiğim bir konu bulmak istediğimde muhakkak sizin sayfanızı ziyaret ediyor burada vermiş olduğunuz bilgileri beğenerek defterime not alıyorum.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.