7. Sınıf Din Kültürü

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 111-112 Cevapları GÜN Yayıncılık

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Kadirilik Cevapları Sayfa 111


Kadirilik Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 111 Cevapları


Soru : Kadirilik ve Abdülkadir Geylani hakkında neler biliyorsunuz?


Cevap :
Abdülkadir Geylani , Kadiriyye tarikatı kurucusudur. 470’te Neyf köyünde doğdu. Küçük yaşta babasını kaybeden Abdülkādir, annesinin ve dedesi Savmaî’nin yanında büyüdü. Abdülkādir-i Geylânî, Bağdat’a gittiği zaman mensup olduğu Şâfiî mezhebini bırakarak mizacına daha uygun gelen Hanbelî mezhebine girmiştir.
Abdülkādir-i Geylânî’nin tasavvufu, şeriata ve dinin zâhirî hükümlerine titizlikle bağlı kalma esasına dayanır. O, her an Kur’an ve hadislere uygun hareket etmeyi şart koşar. Kadirilik , hak yani doğru olan yollardan bir tanesidir. Bu yol 12. yüzyılda kuruldu.


Soru : Amelleri güzelleştirmek, azmi artırmak, nimete saygı göstermek ne demektir? Sınıfınızda tartışınız.


Cevap :
Amelleri güzelleştirmek; Gerek din gerek Dünya’ daki davranışlarımızın ve ibadetlerimizin daha güzelini yapmaya çalışmaktır.
Azmi arttırmak; Gayreti daha da çok hale getirmek
Nimete saygı göstermek; Verilen varlık, sağlık gibi bütün varlıklara teşekkür etmek ve gerekli görevleri yerine getirmek.

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Nakşibendilik Cevapları Sayfa 111, 112


Soru : Nakşi ve Nakşibendi kavramları sizlere neler çağrıştırmaktadır? Nakşibendilik hakkında neler biliyorsunuz?


Cevap :
Nakşibendi tarikatına mensup kişileri gördüm. Gerçekten bazıları çok iyi niyetli insanlar. Sohbetlerinde ;
Allah rızasından ve dinden bahsediyorlar. Her insanın iyisi kötüsü olduğu gibi onlarda da olması normaldir. Gizli zikir çekerler ve günahlardan sakınmaya çalışan insanlardır.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 112 Cevapları


Nakşibendilikte, “Halk içinde Hak ile beraber olmak” ilkesine büyük önem verilir.

Soru : “Halk içinde Hak ile beraber olmak” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Arkadaşlarınızla yorumlayınız.


Cevap :
“Halk içinde Hak ile beraber olmak” ilkesinde anlatılmak istenen Dünya’ dan kopmadan yani Dünya’daki yemek yemek akraba ve insanlarla beraber olmak gibi  hayata devam ederken günahlardan kaçmaya ve Allah’ ı daima hatırlayarak içimizden Allah’ ı zikretmektir. Tıpkı Peygamberimizin yaptığı gibi. Allah’ ı daima hatırlar içinden daima Allah’ ı zikreder ve davranışlarında dini ölçü alarak daima ibadette sayılırdı.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Nakşi Menekşe ben de sözünde anlatılmak istenen İslam dinini esas alan Allahu Teala’nın birliğini anlatan Ayrıca yüce kitabımız kur’an-ı Kerim’in ayeti kerimeleri vurgulayan peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden yola çıkarak insanlara sohbetler veren ve iyiliklere güzelliklere çağıran bir topluluktur. Yukarıdaki bilgiler ne nakşibendilere daha iyi bir şekilde tanıdık ve ödevlerimizi güzel bir şekilde verdiğiniz bilgiler ne tamamladık. Size çok teşekkür ederim.

  2. Kadirilik mezhebi denilince aklımıza islam’ın ve imanın şartlarını esas alan insanları doğru yola ileten sohbetleri ile insanları islam’ın gerekliliğine davet eden Ayrıca yapmış oldukları zikirleri sesli bir şekilde yaparak kalpten ve gönülden teslimiyet yerini tam bir şekilde gösteren bir mezheptir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.